Nederland - 26 juli 2022 - crypto
door SVEN VAN GASSE

Alles over stablecoins: de succesvolste crypto toepassing

Cryptocurrencies hebben vandaag de dag reeds een hoop toepassingen als DeFi, smart contracts, NFT’s en ga zo maar door. De nuttigste toepassing zijn echter stablecoins. In dit artikel bespreken we alles dat je moet weten over stablecoins.

Wat zijn stablecoins?

Een stablecoin is een bepaald type cryptomunt. Zoals de naam doet vermoeden is de waarde van een stablecoin stabiel, in de zin dat het gelijkloopt met dollars of euro’s. In praktijk zien we wel dat 99% van alle stablecoins een koppeling hebben met de dollar.

Met stablecoins zal je dus geen winsten boeken, maar ze zijn erg handig in de crypto wereld, omdat de koersen van de meeste crypto’s zeer hard kunnen schommelen. Een stablecoin kan daarom soms handig zijn om winsten in veilig te stellen als cryptohandelaar.

Via stablecoins kunnen cryptocurrencies het beste van de traditionele markten combineren met het beste uit de wereld van crypto. Namelijk een stabiel vermogen, dat je ieder moment van de dag, super snel, zonder tussen persoon naar de andere kant van de wereld kan sturen.

De enorme populariteit van stablecoins

De populairiteit van stablecoins is waarschijnlijk al duidelijk, zoals zojuist verteld. Ze bieden het beste van de traditionele en de crypto wereld: stabiliteit op de blockchain.

Op de volgende grafiek van Coingecko zien we de marktomvang van verschillende stablecoins. De huidige markt is +150 miljard dollar waard, terwijl dat enkele jaren geleden enkele miljarden was. In de afgelopen jaren zien we dus een enorme groei.

Het aantal mensen dat actief stablecoins gebruikt neemt ook alleen maar toe. Ondanks de recente daling van de marktomvang, in bijvoorbeeld USDT, en de koersdaling in de cryptomarkt. Dat maakt de volgende grafiek van Coinmetrics duidelijk.

De stijging van het aantal actieve stablcoin gebruikers zal natuurlijk komen door een vlucht naar cash in de cryptomarkt. Nu crypto in een berenmarkt zitten, kan je stellen dat stablecoins in een stierenmarkt zitten.

Maar stablecoins worden niet alleen gebruikt door crypto handelaren die vermogen veilig willen stellen. Zo worden de stabiele digitale munten ook gebruikt in het dagelijks leven in Argentinië. Het Zuid-Amerikaanse land gaat al langer gebukt onder hoge inflatie. Toen de Minister van Economische zaken recent opstapte, vluchtte een deel van de bevolking naar de grootste stablecoin USDT. Dat was te zien aan een flinke premie die werd betaald.

Verschillende soorten stablecoins

Niet elke stablecoin werkt op dezelfde manier. De wijze waarop de stabiele waarde wordt gegarandeerd kan sterk verschillen.

Het eerste verschil is of een stablecoin door een bedrijf of door een applicatie op de blockchain wordt uitgegeven. Men spreekt ook wel van centrale (bedrijven) of decentrale (blockchain applicaties) uitgevers. Deze uitgevers kunnen verschillende soorten stablecoins uitgeven:

  • Fiat gedekte stablecoins
  • Crypto gedekte stablecoins
  • Algoritmische stablecoins
  • Fractionele stablecoins

Ten eerste heb je fiat gedekte stablecoins. Dit type stablecoin is het meest bekend. Fiat gedekte stablecoins zijn cryptomunten die gekoppeld zijn aan de waarde van fiatgeld. Meestal wordt de Amerikaanse dollar genomen maar in theorie kan elke valuta genomen worden. De bekendste voorbeelden hiervan zijn USDT en USDC. De fiat gedekte stables worden altijd door een geregistreerd bedrijf uitgegeven dat is geïntegreerd in de traditionele bankwereld. Bij USDC is dat bijvoorbeeld Circle. Deze stablecoin uitgevers moeten immers miljarden aan fiatgeld opslaan.

Ten tweede zijn er door crypto gedekte stablecoins. Deze werken eigenlijk identiek als fiat gedekte stablecoins alleen is het onderpand verschillend. In plaats van fiatgeld als onderpand te gebruiken heeft de crypto gedekte stablecoin een andere cryptomunt als onderpand. Meestal wordt hier ether voor gebruikt, maar zoals bij fiat gedekte stablecoins zou je elke cryptomunt hiervoor kunnen gebruiken. Enkele voorbeelden hiervan zijn DAI of LUSD. Beide worden uitgegeven door applicaties die via de blockchain werken. DAI wordt bijvoorbeeld uitgegeven door MakerDAO en LUSD door Liquity.

Ten derde heb je algoritmische stablecoins. Zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt dit soort stablecoin een algoritme om een consistente waarde te behouden. Deze munten hebben dus geen gedekte waarde onder zich, maar kunnen hun stabiele waarde behouden door arbitragemechanismes. Door het gebrek aan gedekte waarde zijn ze per definitie risicovoller. Het bekendste voorbeeld is hier UST. Deze algoritmische stablecoin faalde in 2022 en kon z’n waarde dus niet gelijk houden met de dollar.

Ten vierde heb je fractionele stablecoins. Dit is een hybride model tussen gedekte en algoritmische stablecoins. Algoritmes worden hier gebruikt om te bepalen hoe groot het gedekte deel moet zijn. Het model van deze hybride vormen is het nieuwste en nog relatief onbekend. Het bekendste en succesvolste voorbeeld van deze fractionele stablecoins is FRAX, uitgegeven door Frax Finance.

Trilemma: Efficiëntie, Stabiliteit en Decentralisatie

Tot op heden zien we nog geen perfecte stablecoin. Alle verschillende modellen hebben voor- en nadelen. We kunnen dit ook wel samenvatten met het Stablecoin Trilemma (de “onmogelijke drie-eenheid”). Een stablecoin is perfect wanneer het kapitaalefficiënt, stabiel en decentraal is. Alle huidige stablecoins hebben alleen slechts twee van de drie categorieën.

Zie bijvoorbeeld de volgende afbeelding van stablecoins.wtf:

We zien hier hoe verschillende stablecoin soorten (op fractionele stablecoins na) scoren in het trilemma.

Zo zijn fiat gedekte stablecoins sterk gecentraliseerd, omdat ze afhankelijk zijn van holdings van een specifieke organisaties. Dat is niet per se wenselijk, want je moet er maar op vertrouwen dat deze organisatie geen risico neemt met het onderpand. Er bestaan bijvoorbeeld twijfels over Tethers (USDT) onderpand. Bovendien kunnen deze bedrijven met één druk op de knop stablecoins bevriezen in crypto wallets. Op die manier kunnen stables als politiek wapen worden gebruikt, iets waar de crypto wereld niet op zit te wachten. Dankzij de centrale uitgifte kunnen fiat stables wel een goede stabiliteit en hoge efficiëntie bieden.

Crypto gedekte stablecoins zijn meer gedecentraliseerd, omdat er niet een bedrijf is die ze uitgeeft. Om stablecoins uit te geven vereist een crypto gedekte stablecoins altijd meer onderpand dan de stablecoin die het uitgeeft. We nemen DAI als voorbeeld. Een DAI kan je uitgeven door minimaal 150% ETH als onderpand aan te houden. Voor iedere dollar DAI in omloop heb je dus minimaal 150% dollar aan ETH nodig. In de praktijk ligt dit onderpandratio alleen stukken hoger als gevolg van de hoge volatiliteit van ETH. Als uitgever van DAI houd je liever 300% ETH onderpand aan, omdat je wordt gemargincalled als je onder de 150% onderpand gaat. Als gevolg van het hoge onderpandratio bieden deze crypto gedekte stables een goede stabiliteit, maar zijn niet kapitaalefficiënt.

Algoritmische munten zijn zowel gedecentraliseerd als efficiënt, omdat ze via de blockchain worden uitgegeven zoals DAI en vertrouwen op een algoritme en arbitrage. Maar wanneer arbitrageurs het vertrouwen verliezen zal stabiliteit geen stand meer houden.

Tot slot zijn er de gefractionaliseerde stablecoins. Deze lijken het trilemma beter te kunnen bedienen, maar zoals we zeiden is het voor deze groep nog vroeg dag. Hoewel Frax het trilemma goed bediend, berust het wel op een groot deel USDC als onderpand (nu heeft DAI in de praktijk ook voor een groot deel USDC als onderpand).

Risico’s

Geen stablecoin is nog perfect. Ieder type stablecoin heeft dus een bepaald risico. Zie ook nog eens het trilemma.

Naast het trilemma zien we wetgeving als grootste risico. Het enorme succes van de toepassing kan een bedreiging zijn voor de geldmonopolie die overheden hebben. De geldmonopolie betekent dat overheden als enige het recht hebben om valuta te creëren. Decentrale stablecoins tasten deze monopolie aan. Stablecoins staan reeds een geruime tijd op de radar van wetgevers.

Bovendien heeft de recente crash van stablecoin UST ze nog harder in het oog van wetgevers gezet. De crash van UST maakte pijnlijk duidelijk dat stablecoins nood hebben aan regelgeving om houders te beschermen.

De kans is dus groot dat wetgevers stablecoins en de uitgevers van deze munten onder een strenger toezicht plaatsen. Dat zou dit jaar nog moeten gebeuren volgens verschillende Amerikaanse Senatoren.

Nu is het natuurlijk de grote vraag welke stablecoins wel en niet worden toegelaten. Welke stablecoins mogen bedrijven gebruiken en mogen brokers aanbieden aan hun klanten? En wat gaan de wet precies doen tegen stablecoins die niet in hun ideaal plaatje passen? Dat zal wellicht dit jaar nog worden beantwoord.

Het potentieel van stablecoins

Stablecoins bieden flinke voordelen ten opzichte van normale valuta. Je kan namelijk veel makkelijker (internationaal) geld versturen. Bovendien kan je in B2B transacties altijd direct bewijzen dat een betaling is gedaan door de transparantie van de blockchain. Je zou dus kunnen stellen dat alle B2B en internationale transacties rijp zijn voor vervanging door stablecoins. De markt is wat dat betreft enorm.

We zien alleen wel een belangrijke concurrent van stablecoins. Namelijk CBDCs (Central Bank Digital Currencies). Deze CBDCs zijn in feite stablecoins alleen dan direct uitgegeven door de overheid. Of beter gezegd uitgegeven door centrale banken.

Het is dus niet zeker of stablecoins de hele potentiële markt kunnen absorberen.

Hoe kan je geld verdienen aan de groei van stablecoins?

Zoals reeds meermaals aangehaald, hebben stablecoins hun populariteit te danken aan hun stabiele waarde. De waarde van deze munten schommelt dus maar in een zeer kleine range. Er zijn partijen die hieraan geld verdienen middels arbitrage technieken. Hiervoor heb je alleen een zeer groot kapitaal nodig, wil je winstgevend zijn. Voor de meeste beleggers is dit dus geen optie.

Toch kan je geld verdienen aan de groei van stablecoins. Stablecoins worden immers uitgegeven door bedrijven of door crypto applicaties. Soms kan je aandelen kopen in deze bedrijven. Circle zal bijvoorbeeld naar de beurs gaan via een SPAC. Daarnaast kan je in decentrale uitgevers beleggen door de tokens achter de applicatie te kopen. Bij MakerDAO is dat bijvoorbeeld MKR.

Als vuistregel kan je het volgende aannemen: Wanneer het aantal stablecoins groeit van een uitgever, zal de winstgevendheid van het bedrijf of de crypto applicatie toenemen en zal de waarde van het aandeel of de token waarschijnlijk stijgen.

Hoe volg je de stablecoin markt?

De stablecoinmarkt ontwikkelt zich razendsnel. Het is niet uitgesloten dat er nog nieuwe namen of soorten zullen opstaan. Om de markt te volgen kan je bij verschillende bronnen terecht. Ten eerste kan je bij Coingecko volgen wat de marktomvang doet van verschillende munten. Ten tweede geeft stablecoins.wtf een erg goed inzicht alle verschillende soorten munten.

Bron: Etherscan Blog

Foto: iStock


VIP actie:

Uw aandacht op het volgende; we hebben momenteel een enórme korting van maar liefst €1.000,- op het VIP-pakket. Waar u normaal intekent op het VIP-pakket voor €1399 voor 12 maanden, kan dat nu voor slechts €399,-!


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.