Smart contract

Een smart contract is computercode op een blockchain. Dankzij deze mogelijkheid om op blockchains te programmeren zijn blockchains in staat om veel meer functionaliteit te bieden aan gebruikers. Bijvoorbeeld de creatie van nieuwe activa of financiële diensten (DeFi).

Ethereum is het grootste platform die smart contracts ondersteunt. Niet alle blockchains ondersteunen dus (een uitgebreide vorm van) smart contracts, zoals Bitcoin.

Concreet

Smart contracts zijn bedacht door Nick Szasbo. Hij introduceerde het als een overeenkomst tussen twee partijen die automatisch wordt uitgevoerd. Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het contract uitgevoerd.

Neem bijvoorbeeld een huurcontract waar de huurder iedere 1e van de maand 1.000 euro moet overmaken naar de verhuurder. Nu moet je zelf een betaalopdracht invoeren bij je bank. In een smart huurcontract op de blockchain zou een betaling automatisch gedaan worden op de 30e van de maand van de huurder naar de verhuurder.

Om zelf een smart contract te programmeren heb je verschillende mogelijkheden. Zo zijn er verschillende computertalen waarin je op de blockchain kan programmeren. De bekendste smart contract taal is Solidity waarmee je op Ethereum kan schrijven.

Het grote verschil tussen programmeren op een blockchain en ‘normaal’ programmeren is dat code op de blockchain onomkeerbaar is, in tegenstelling tot een traditioneel softwareprogramma.

Conclusie

Smart contracts zorgen ervoor dat blockchains tot veel meer in staat zijn. Het zijn simpelweg computerprogramma’s op de blockchain, die een ‘als-dan’ situatie uitvoeren. Zoals softwarecode dat normaal gesproken ook kan doen.

Nu worden smart contracts vooral ingezet voor financiële toepassingen, gaming en creatie van allerlei eigendomscertificaten (NFTs). Hoewel de mogelijkheden in de toekomst helemaal open liggen.

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.