Nederland - 15 juli 2022 - crypto
door VINCE

Crypto mainstream adoptie: alles over getokeniseerde fysieke activa op de blockchain

Crypto wordt steeds een stukje bekender wereldwijd. Maar voor het daadwerkelijk volledig wereldwijd bekend is en gebruikt wordt, moeten er nog een aantal stappen gemaakt worden. Een bekende crypto analist onder de naam ChainLinkGod (CLG), heeft onlangs zijn verwachtingen gedeeld over hoe dit zal gebeuren. Namelijk via getokeniseerde fysieke activa op de blockchain. Ook wel Real-World Assets (RWA’s) genoemd.

Getokeniseerde RWA’s zijn fysieke goederen (onroerend goed, voertuigen, goud, enz.), waarvan de eigendommen zijn omgezet in digitale tokens. CLG verwacht dat deze getokeniseerde assets, Decentralized Finance (DeFi) naar een globaal niveau zal opschalen. DeFi kan je zien als het inheemse financiële systeem van crypto.

Het huidige probleem voor crypto mainstream adoptie

CLG ziet momenteel dat DeFi eigenlijk hoofdzakelijk gebruikt wordt om te speculeren over tokens, wat het volgens hem een soort casino maakt. Mensen denken te weten waar de opbrengst uit DeFi vandaan komt (fees, rente, premies, token subsidies), maar eigenlijk komt het allemaal neer op speculatie. Zonder echte toepassing voegt het natuurlijk niet zoveel waarde toe.

Het brengen van RWA’s op de blockchain biedt volgens hem een manier om de speculatie te doorbreken, aangezien deze wel een toepassing hebben met de echte wereld.

Daarnaast kan de opbrengst uit speculatie wel hoog zijn, maar tijdens een berenmarkt (waar we momenteel in zitten) daalt de speculatieve activiteit snel waardoor ook de opbrengsten-stroom begint af te nemen. Dit resulteert in constante herhaling van pieken en dalen in crypto waardoor opschaling niet mogelijk is.

Wat zijn Real-World Assets?

Getokeniseerde RWA’s zijn fysieke goederen (onroerend goed, voertuigen, goud, enz.), waarvan hun claims of eigendomsrechten zijn vertegenwoordigd in digitale tokens. Een token is een overdraagbare eenheid van iets. Neem bijvoorbeeld een woning. Daar vertegenwoordigt een akte het eigendom van dat huis. Een token kan in dit geval hetzelfde vertegenwoordigen als een traditionele akte, maar dan volledig digitaal.

Dankzij digitale vertegenwoordiging via de blockchain kan je veel meer nut uit het eigendom halen, dan de akte variant. Je kan bijvoorbeeld veel makkelijker geld lenen, letterlijk met een paar klikken. We bespreken hier een voorbeeld hoe dat werkt.

Bij traditioneel eigendom van activa, als een akte, is echter een stuk papier met wettelijke goedkeuring vereist. Terwijl dit eigendom van activa bij een getokeniseerde RWA er al volledig ingebrand zit.

Achter het koppelen van een token aan een Real-world asset zit nog wel een bepaalde constructie. Hoe deze constructie er uiteindelijk uit zal zien, zal natuurlijk afhangen van precieze wetgeving. Maar we zien nu al een werkend voorbeeld bij RealT, een Amerikaanse startup die het mogelijk maakt om vanuit huis een stukje van een echte woning in Amerika te bezitten via de blockchain.

Het bedrijf zoekt panden en stopt deze vervolgens in een unieke LLC (een Amerikaanse vorm van een BV). Deze LLC heeft als enige bezit het betreffende pand en wordt vervolgens opgedeeld in RealTokens (ERC20 tokens op Ethereum). Deze tokens zijn dan voor beleggers vanuit huis aan te schaffen.


Meer info over RealT, wat risico’s zijn, maar vooral waarom wij het zo interessant vinden; check de video hieronder!


De stappen naar globale opschaling

Het begin van getokeniseerde RWA’s is al volop aan de gang in de vorm van stablecoins. Stablecoins zijn over het algemeen getokeniseerde real-world dollars of euro’s. De dollars en euro’s zijn dus de RWA’s. Er was $ 180 miljard aan stablecoins op het hoogtepunt in 2022, zoals hieronder te zien is. De vraag naar RWA’s is hier duidelijk.

Een logische volgende stap zou zijn om andere RWA’s on-chain te verkrijgen. Hiervoor zijn er al een aantal in de vorm van stablecoins voor bijvoorbeeld andere fiat-valuta’s als de Britse pond en grondstoffen als goud (Tether Gold en PAX Gold).

Zoals net al uitgelegd met het voorbeeld van digitaal vastgoedbedrijf RealT, begint onroerend goed ook al op de blockchain verschijnen.

Een ander voorbeeld van een bestaande RWA-toepassing is MakerDAO. Deze DAO, die ook de stablecoin DAI maakte, heeft samen met Huntingdon Valley Bank een voorstel geïntroduceerd om aan die bank $100 miljoen in DAI uit te lenen. In ruil daarvoor plaatsen ze real-world activa als onderpand (een portefeuille van verschillende leningen).

De volgende stap hierna is het tokeniseren van wellicht ingewikkeldere andere RWA’s, waaronder staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen en effecten. Een interessante partij die hier al de eerste stappen in maakt is Security Token Market.

De voordelen van fysieke activa op de blockchain

Nu kan je je afvragen waarom je allemaal activa uit de niet-crypto wereld op de blockchain wil hebben. De voornaamste reden die we nu zien, dat het heel aantrekkelijk maakt om RWA op de blockchain te zetten, is dat je ze met enkele klikken in DeFi kan gebruiken. CLG ziet vier grote voordelen:

  1. Grotere mate van transparantie in marktrisico en activagebruik. Je kan de status van een lening bijvoorbeeld 24/7 monitoren via de blockchain.
  2. Superieure compatibiliteit met andere financiële applicaties. DeFi apps kunnen als legoblokjes op elkaar werken, dankzij smart contracts. Hierdoor kunnen RWA zeer efficiënt worden benut.
  3. Betere toegankelijkheid voor de groepen met bank-tekorten op de wereld. In de kern heb je alleen internet nodig om DeFi met RWA te bereiken.
  4. Verhoogde omzetmogelijkheden vanuit een grotere adresseerbare markt. Door voordeel drie is de totale potentiële markt een stuk hoger.

Daarnaast ziet CLG nog een vijfde voordeel, die wat meer aandacht verdient. Met het gebruik van DeFi snij je natuurlijk ook de tussenpersoon in de vorm van een bank tussen jou en je fysieke activa eruit. Dit wordt ook wel ’trustlessness’ genoemd. Trustlessness is een element waarbij je geen derde partij hoeft te vertrouwen als een bank, die kunnen werken tussen jou en jouw crypto-transacties of -bezit.

Waar je in de normale wereld op de acties, en vaak emoties, van bankiers moet vertrouwen. Werk je in DeFi alleen met softwarecode (ook wel smart contracts genoemd). In tegenstelling tot emoties gaan smart contracts alleen op cijfers af. Zie bijvoorbeeld nogmaals deze video, waarin Michiel en Raja laten zien hoe je in het heetst van de berenmarkt toch makkelijk met een paar klikken geld kan lenen.

Real World Assets hebben een bizar potentieel

De potentiële markt voor getokeniseerde Real World Assets is bijzonder groot. We noemden net al enkele voorbeelden van activa die getokenizeerd kunnen worden. Hieronder zie je eens visueel wat er nog voor het oprapen ligt.

Markten van enorme omvang dus, namelijk honderden biljoenen.

De hindernissen voor mainstream adoptie van crypto

De grootste dreiging tot schaalvergroting voor DeFi zit volgens CLG in de regulering. Als de regels en voorschriften bedrijven niet toestaan om activa op een openbare blockchain te tokenizeren, dan zullen ze dat niet doen. Als ze dit wel toestaan, zal dit alsnog heel veel checks voor veiligheid nodig hebben om het goed te introduceren.

Het grote pijnpunt voor wetgevers is het identiteitsprobleem in DeFi. Veel cryptogezinden zijn van mening dat digitaal iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn. ChainLinkGod ziet echter een oplossing voor dit probleem. Namelijk Zero-Knowledge Proof gebruiken. Hiermee kan je simpel gezegd feiten bewijzen over jezelf zonder deze feiten op de blockchain te onthullen zodat iedereen ze kan zien. Je kan dus anoniem blijven, terwijl je wel kan voldoen aan compliance van overheden.

Maar zelfs met de hindernissen op het gebied van regelgeving en identiteit weggenomen, zal er nog steeds een deel zijn dat puur crypto gericht is en wil streven naar het maximale niveau voor trustlessness.

Er zal daarom volgens GLC waarschijnlijk een splitsing zijn met gereguleerde en niet-gereguleerde DeFi. CLG beeldt zich de volgende splitsing in:

  • Gereguleerde DeFi: de tokenized RWA’s, samen met de gebruikers, inkomsten en institutionele ondersteuning die ze brengen.
  • Niet-gereguleerde DeFi: de casino-meta-games, economische experimenten en speculatieve activiteiten.

De niet-gereguleerde DeFi dienen daarnaast als een ervaringsgerichte sandbox om nieuwe ideeën te verkennen en als een back-up voor als de samenleving en de traditionele financiën zoals we die kennen volledig instorten. Het hebben van haalbare alternatieven is belangrijk als het aan ChainLinkGod ligt. Momenteel ziet hij ook al verschillende projecten zich in een van de twee richtingen bewegen, ook al zijn het signaleringen.

Naast de reguleringen, identiteitsproblemen en deze splitsing als hindernissen zullen er volgens CLG nog veel meer aankomen. Daarom raadt hij aan om als collectief zo snel mogelijk van het speculeren af te stappen en te beginnen met hoe we RWA’s on-chain kunnen brengen, zodat we de massale applicaties kunnen aanbieden die ze eigenlijk zouden willen gebruiken. Bij BeursBrink zijn we daar ook volop mee bezig!

——

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.