Crypto Cashflow - 13 december 2022 - crypto
door VINCE

Vitalik Buterin: de 5 interessantste use-cases op Ethereum

Ondanks de moeilijke periode voor crypto, die verder is verzwakt door het FTX-debacle, blijft de ruimte op de blockchain evolueren. Met dit in gedachten deelde de oprichter van Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vijf belangrijke use-cases voor crypto waar hij het meest enthousiast over is en dus ook de meeste potentie in ziet. 

De onderstaande 5 use-cases voor crypto zijn kort en ‘simpel’ uitgelegd. Vitalik’s originele en uitgebreide versie vind je hier.

#1 Alternatief voor regulier geld

De eerste use-case gaat over crypto’s functie als ruilmiddel, ofwel een alternatief op geld. In zijn ogen is dit de eerste en nog steeds de belangrijkste use-case van de gehele crypto technologie.

Volgens Buterin biedt crypto namelijk kansen voor mensen en organisaties, in landen die door hoge inflatie zijn getroffen:

In Argentina and many other countries around the world, links to global financial systems are more limited and extreme inflation is a reality every day. Cryptocurrency often steps in as a lifeline.

Maar hij gelooft tegelijkertijd dat crypto’s ook in rijke landen een aanzienlijke waarde hebben:

Crypto is far more convenient than traditional banking. It’s also valuable for industries and activities at risk of being deplatformed by payment processors.

In het huidige financiële systeem ziet hij dus overal teveel gebreken, die in zijn ogen met crypto geen probleem zouden moeten zijn.

#2 Identiteits- en privacybescherming

Voor de tweede use-case benadrukte Buterin dat blockchains waardevol zijn voor identiteitstoepassingen vanwege hun instellingsonafhankelijke aard en de interoperabiliteitsvoordelen die ze bieden.

Dit geldt alleen zolang de blockchains een organische aanpak gebruiken, met veel projecten die werken aan specifieke taken die individueel waardevol zijn. Zo voegen deze in de loop der tijd steeds meer interoperabiliteit toe.

Buterin benoemde dat dit precies zo gegaan is bij de Sign In With Ethereum (SIWE) standaard. Deze zorgt er namelijk voor dat gebruikers op normale sites kunnen inloggen via bijvoorbeeld Google of Facebook, zonder dat deze bedrijven persoonlijke gegevens van de gebruikers kunnen inzien. Ook hebben ze hierdoor niet de mogelijkheid om uw account over te nemen of uit te sluiten.

#3 Hybride applicaties: deels op blockchain en deels via andere systemen

Vitalik is ook groot fan van applicaties die niet volledig op de blockchain zijn gebaseerd, maar deze technologie combineren met andere systemen om het vertrouwen te verbeteren.

Een voorbeeld hiervan is het stemproces dat veel wordt toegepast in crypto organisaties. Door stemmen namelijk op de blockchain te publiceren hebben gebruikers een manier om ervoor te zorgen dat hun stemmen worden opgenomen, onafhankelijk van het stemsysteem.

Maar de stemmen zijn gecodeerd met behoud van privacy. Hoe wordt het eindresultaat dan berekend als privacy wordt behouden?

Hiervoor worden zk-SNARK’s gebruikt. Dit zijn zero-knowledge proof protocollen, waarbij men kan bewijzen dat ze over bepaalde informatie beschikken zonder deze te onthullen en zonder enige interactie tussen de partijen die de informatie bewijzen en verifiëren. Deze zorgen ervoor dat het eindresultaat altijd de juiste berekening van de stemmen bevat.

In de onderstaande afbeelding zie je een versimpeld proces van zo’n crypto-stemronde, waarbij de blockchain (de witte blokken) gecombineerd wordt met andere systemen:

#4 DeFi: houdt het simpel

Decentralized finance (DeFi) is in Buterin’s optiek een categorie die eervol maar beperkt begon. Het veranderde toen in een soort overgekapitaliseerd monster dat afhankelijk was van niet-duurzame vormen van yield farming.

Verwijzend naar de huidige staat van DeFi, beschreef Buterin het als “in de vroege stadia van een stabiel medium”. Hierbij verbetert het de beveiliging en heroriënteert het op een paar applicaties die bijzonder waardevol zijn. De sector lijkt dus volgens hem in dit stadium eenvoudiger te worden gemaakt, waardoor het met een stabiele basis goed kan gaan groeien.

Als de belangrijkste DeFi-producten koos Buterin gedecentraliseerde stablecoins en andere synthetische activa uit, zoals bijv. grote aandelenindexen en onroerend goed op de blockchain.

#5 Gedecentraliseerd bestuur

De laatste interessante use-case voor crypto van Buterin’s lijstje gaat over gedecentraliseerde bestuursvormen, en dan met name DAOs. In zijn ogen zijn decentralized autonomous organizations (DAOs) smart contracts die bedoeld zijn om een structuur van eigendom of controle over activa of processen te vertegenwoordigen.

De waarde van het gedecentraliseerd bestuur dat ermee behaald wordt, legde hij als volgt uit:

Decentralized governance structure protects against attackers on the inside, and a decentralized implementation protects against powerful attackers on the outside.

Tegelijkertijd noemt hij nog twee voordelen van de decentrale structuur en implementatie. Een gedecentraliseerde bestuursstructuur kan namelijk meningen bevatten van meer diverse stemmen op verschillende schaalniveaus. En gedecentraliseerde implementatie kan soms efficiënter en goedkoper zijn dan traditionele, op rechtssystemen gebaseerde, benaderingen.

Ten slotte maakt decentralisatie het volgens Buterin gemakkelijker en veiliger voor on-chain entiteiten om te communiceren met andere on-chain entiteiten, dan met off-chain systemen die onvermijdelijk een (aanvalbare) tussenlaag vereisen.

——

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Crypto Cashflow

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Crypto Cashflow

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.