Americas - 31 augustus 2022 - Centrale banken

De Fed ziet de beurzen graag lager

door VINCE

Neel Kashkari, president van de Federal Reserve Bank van Minneapolis, windt er geen doekjes om; die beurzen moeten naar beneden. Kashkari is een groot voorstander van het strengere monetaire beleid. Een van zijn grootste angsten is dat de inflatie zal aanhouden in 2023, maar dat hier niet genoeg rekening mee wordt gehouden door zijn collega’s bij de Amerikaanse centrale bank. De beursdaling betekent volgens hem echter een positieve ontwikkeling in relatie met het inflatiebeleid.

Afgelopen weekend vond de Jackson Hole Symposium plaats. Tijdens dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door de centrale bank, worden allerlei verschillende onderwerpen besproken en dit jaar staat inflatie centraal. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf hierover een speech, waaruit bleek dat het beleid van de Fed om de inflatie tegen te gaan opgevoerd zal worden. Dit betekent dus de streef naar hogere rentes om zo de inflatie te verminderen.

Neel Kashkari, president van de Federal Reserve Bank van Minneapolis, pleit hier het hardst voor. Hij wordt sowieso al gezien als de meest ‘hawkish’ Fed-president, en doet dit vanuit 1 grote angst:

My biggest concern is that if the Fed is misreading the underlying inflation dynamics, then it’s going to take us a while probably to figure that out, and then we are going to have to be even more hawkish than I am envisioning right now.

Liever nu dus strenger beleid tot het inflatie probleem echt is opgelost, dan nu milder beleid met steeds groter wordende problemen op de langere termijn. Iets wat het beleid nog strenger zal moeten maken dan dat Kashkari nu al nodig vindt.

Baat voor Fed bij lagere beurzen

Kashkari sprak maandag in een interview met Bloomberg’s Odd Lots-podcast. Hierin maakte hij een aantal interessante opmerkingen tot de aandelenmarkten. Zie hier 2 van zijn uitspraken in de podcast:

Het komt niet vaak voor dat een hooggeplaatste Fed ambtenaar zich zo uitlaat over de beurzen. Lagere koersen kunnen immers vrij pijnlijk zijn voor een significant gedeelte van de bevolking. Alle drie de Amerikaanse aandelen-benchmarks verloren vrijdag immers meer dan 3%, en het beeld op de markten is tot nu toe ook nog niet veel verbeterd.

Wat kan de gedachte zijn achter Kashkari’s uitspraken?

Francis Muyshondt, mede-oprichter van BeursBrink, ziet de situatie als volgt:

Amerikaanse beleggers en institutionelen gaan er, na jaren van zeer soepel beleid en renteverlagingen wanneer de markten het moeilijk lijken te krijgen, vanuit dat de Federal Reserve een instelling is die eigenlijk voor de markten werkt.

Niets is minder waar. Naast het nastreven van volledige werkgelegenheid behoort prijsstabiliteit ook tot de kerntaken van de Fed. En hier wringt nu duidelijk het schoentje. De doelstelling van de Federal Reserve is de torenhoge inflatie af te remmen alvorens het helemaal uit de hand loopt, en uiteindelijk het liefst uitkomen op een inflatie van 2%.

Wat Kashkari dus eigenlijk wil zeggen met zijn uitspraken is dat inflatiebestrijding bovenaan de prioriteitenlijst staat en de instelling geenszins naar de wil van de markten zal functioneren omdat ze dit jaar al flink zijn teruggevallen. Kashkari heeft liever pijn op korte termijn (lees: een zware daling op de beurzen), dan een inflatie-ontsporing met uiteindelijk nog zwaardere beursverliezen op middellange termijn.

Volgens hem heeft de markt dit nu wel begrepen, vandaar dat hij zegt blij te zijn met de marktdaling (op korte termijn). Het moraal van het verhaal is: zolang de inflatie hoog is en oploopt, moeten beleggers er mee leren leven dat beurzen ook stevig kunnen dalen.

——

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Americas

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Americas

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.