Cryptoknallers - 22 december 2022 - crypto
door VINCE

A16Z’s ‘big crypto ideas’ voor 2023

De Amerikaanse durfkapitaal-onderneming Andreessen Horowitz (a16z) heeft inmiddels meerdere miljarden in crypto onder beheer. Onlangs deelde zes partners uit hun crypto-team over welke crypto functies en gebeurtenissen ze ieder enthousiast zijn. Die bespreken we in dit artikel met je. 

#1 Het “telefoon moment” voor blockchains

Technische partner bij a16z crypto, Noah Citron, stelt de vraag of we dichtbij of juist nog ver zitten van een echte uitbraak tot mainstream adoptie voor blockchains. Voor velen is het alleen mogelijk om de blockchain te gebruiken via bijvoorbeeld internet op smartphones, die afhankelijk zijn van een gecentraliseerde infrastructuur. Dat is handig, maar riskant.

Om dit probleem op te lossen moest men traditioneel gezien zelf een enorm inefficiënte node beheren. Echter met de introductie van “light clients”, die vergelijkbare functionaliteit bieden als het uitvoeren van een volledige node, kunnen gebruikers nu zelf blockchain-gegevens rechtstreeks en dus decentraal vanaf hun mobiel verifiëren.

Samen met een aantal andere decentralisatie verbeteringen, verwacht Citron dat echte decentralisatie voor mobiele frontends zeker mogelijk is in de nabije toekomst. Dit zou de mainstream adoptie voor blockchains flink vooruit helpen.

#2 De Zero Knowledge proof technologie

Valeria Nikolaenko (research partner) geeft aan dat de Zero Knowledge proof (ZKP) technologie de sleutel is naar mainstream adoptie, privacy-beschermende applicaties en nog veel meer goeds voor crypto. In het kort is deze technologie een berekening, waarbij iets is te bewijzen zonder informatie erover te geven. Het betekent ook letterlijk iets bewijzen zonder kennis te geven.

Echter bevat deze technologie wel veel compromissen tussen de efficiëntie en beknoptheid van het bewijs en de behoefte aan een vertrouwde opzet. De gaten in deze samenstelling van compromissen bij ZK-proof, ziet zij graag mooi opgevuld worden in de nabije toekomst.

#3 Groei van app-ontwikkelaars met Zero Knowledge tech

We blijven even bij de ZKP technologie, want de technische partner Michael Zhu verwacht ook veel goeds ervoor. Zo zegt hij dat het heel hard gaat met de verspreiding van educatief materiaal en de ontwikkeling van geavanceerde programmeertalen. Hierdoor is het makkelijker dan ooit voor ingenieurs om ZK-applicaties te gaan schrijven.

Om deze reden verwacht hij de komende periode dat deze ontwikkelingen, samen met de voortdurende theoretische vooruitgang, zullen leiden tot een instroom van applicatieontwikkelaars. De ZKP technologie is namelijk voor een enorm aantal use-cases relevant om te gebruiken. Daarnaast brengen extra applicatieontwikkelaars vaak onverwachte nieuwe use-cases, waardoor de toekomst van de technologie heel veel kan gaan brengen.

#4 Verifiable Delay Functions (VDFs) hardware

“Een Verifiable Delay Function (VDF) is een spannende crypto tool met veel toepassingen“, aldus de research partner Joseph Bonneau. Zo kan het verifieerbare loterijen brengen, verkiezingen van leiders eerlijk maken en “front-runners” (beleggers met vooraf oneerlijk verkregen informatie) voorkomen.

Maar het probleem is een lange tijd de daadwerkelijke hardware-implementaties geweest, die nodig zijn om erop te vertrouwen dat hackers de VDF niet sneller kunnen berekenen. Hierdoor zouden zij bijvoorbeeld bij een VDF loterij de combinatie al kunnen weten. Bonneau geeft aan dat wanneer de eerste generatie VDF hardware beschikbaar is, dat dan de weg vrij is voor praktische implementatie.

#5 Games volledig op de blockchain en autonome werelden

Carra Wu, investeringspartner, richt haar enthousiasme vooral op crypto games. Hierbij heeft ze met name een aanmerking op de centrale controle van huidige web2 speluitgevers. Want wat als je een spelwereld zou kunnen creëren die niet kan worden verwijderd of gecensureerd, geen servers nodig heeft en veel langer kan leven dan onze individuele (of zelfs organisatorische) levens?

Voor het eerst is dat mogelijk, via volledige “on-chain games” die dus bovenop blockchain-technologie zijn gebouwd. De ontluikende beweging naar maximaal gedecentraliseerde games biedt nieuwe mogelijkheden, die het mogelijk maken om deze games daadwerkelijk online te bouwen. De gamesector is zeker eentje die we in de gaten moeten houden, als het aan Wu ligt.

#6 Non-transferable token

Dit concept is snel te verwarren met een Non-Fungible Token (NFT). Maar een NFT is een activa op de blockchain die altijd uniek is en waarvan het eigendom meestal te kopen of verkopen is. Deze zijn dus niet gebonden aan een persoon of groep.

Een non-transferable token juist wel verbonden aan een persoon of groep. Ze worden dan ook beschreven als niet-overdraagbare digitale tokens die de sociale identiteit vertegenwoordigen in een gedecentraliseerde samenleving. Daardoor zijn deze dus ook niet te traden.

Het verschil in overdraagbaarheid t.o.v. een NFT kan een hele nieuwe en interessante markt gaan brengen volgens investeringspartner Michael Blau, met hele andere functionaliteiten voor de unieke tokens.

#7 Decentralized Energy

Wat valt er nu te decentraliseren aan energie? De slag die we nog kunnen maken in decentralisatie ligt niet in de opwekking van energie, maar wel in de verdeling van energie. Het elektriciteitsnet wordt vandaag de dag volledig centraal aangestuurd. Deze centrale aansturing zorgt voor bijzondere inefficiëntie, maar ook voor oneerlijke deals naar richting de consument. Wie nu bijvoorbeeld zonnepanelen heeft en overcapaciteit heeft, is nu bijvoorbeeld gedwongen om dit tegen een spotprijs terug te leveren aan de netbeheerder.

Wanneer je een decentraal elektriciteitsnet zou hebben, kan je van persoon naar persoon werken. Op die manier kan de centrale netbeheerder (de tussenpersoon) worden vermeden en kunnen consumenten tegen een betere prijs energie verkopen maar ook inkopen.

A16Z’s partner Guy Wuollet zegt over deze crypto niche:

Ik ben enthousiast over techneuten die hier door blijven bouwen en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen in de sector van gedecentraliseerde energie, gecoördineerd door blockchains.

——

Lees ook deze artikelen: 

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Cryptoknallers

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Cryptoknallers

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 maanden geleden

Well-mannered post. I like your write work manner and language. I am a beginner in writing. I believe this will help me to write better. I exposed these blog articles are superior to other blogs. Thank you such an immense quantity for distribution this resources.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.