Macro Value - 6 januari 2023 - schulden
door SVEN VAN GASSE

Wereldwijd $650 miljard aan leningen in risicogebied

Nu centrale banken over de hele wereld de rente fors opvoeren, lijkt de tijd van het gratis geld echt voorbij. Op de kredietmarkten duiken dan ook na jaren van overdaad een hoop stresspunten op. Volgens Bloomberg bevinden er zich wereldwijd voor $650 miljard aan leningen in risicogebied.

Alleen al in de Verenigde Staten zijn de leningen in risicogebied in de afgelopen 12 maanden met meer dan 300% gestegen. In Europa wordt het steeds moeilijker om hoogrentende obligaties uit te geven en bereiken de schuldratio’s van bedrijven recordhoogtes.

De schuldratio van bedrijven hebben dan ook een recordhoogte bereikt. De onderstaande grafiek toont dat de schulden van bedrijven gemiddeld gezien meer dan 5,5 keer zo groot zijn als hun EBITDA.

Golf aan wanbetalingen

De spanningen houden grotendeels verband met de agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve en andere banken wereldwijd. Deze hebben het landschap voor leningen ingrijpend veranderd.

Volgens gegevens van Bloomberg bevindt zich wereldwijd bijna $650 miljard aan obligaties en leningen in moeilijkheden. Dit alles vormt de grootste test voor de robuustheid van bedrijfskredieten sinds de financiële crisis en kan de aanzet geven tot een golf van wanbetalingen.

Will Nicoll, CIO Private & Alternative Assets bij M&G, stelt:

Het is moeilijk om te ontkennen dat de golf aan wanbetalingen van start zal gaan.

Voorzieningen voor wanbetalingen stijgen

Banken verklaren dat hun kredietmodellen tot nu toe robuust zijn gebleken. Desondanks zijn ze wel begonnen met meer voorzieningen aan te leggen voor wanbetalingen, zo blijkt uit gegevens van Bloomberg.

De voorzieningen voor verliezen op leningen bij “systeembanken” zijn in het derde kwartaal met 75% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is een duidelijke aanwijzing dat zij zich schrap zetten voor betalingsproblemen en wanbetalingen.

De meeste economen voorspellen voor volgend jaar een gematigde recessie. Een diepe recessie zou echter aanzienlijke kredietproblemen kunnen veroorzaken omdat het wereldwijde financiële systeem de afgelopen jaren veel te veel schulden heeft opgebouwd, aldus Paul Singer van Elliott Management Corp.

Bron: Bloomberg
Foto: iStockDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Macro Value

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Macro Value

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.