Nederland - 16 september 2022 - crypto

Nieuwe farms: 20% per jaar op ETH en MATIC

door VINCE

Onlangs kwamen weer twee interessante farms op de radar van de Crypto Yield Farmer. Beide zijn van eenzelfde aard en leveren naar verwachting een rendement op tegen de 20% per jaar. Dat betekent dus een inkomen op je bestaande crypto portefeuille.

In het kort: wat is yield farming?

Yield farming kan je zien als het dividendbeleggen van crypto. Je creëert passieve inkomsten op je crypto portefeuille. Deze inkomsten komen bijvoorbeeld uit staking of uit andere strategieën zoals het verstrekken van liquiditeiten in financiële systemen op de blockchain.

Je kan je vermogen bijvoorbeeld vastzetten in crypto netwerken om deze te beveiligen (staken). Je kan met je vermogen handel faciliteren. Of kan je garant staan om liquidatieleningen op te kopen. In al deze gevallen wordt je vergoed met crypto tokens. Deze tokens kan je vervolgens direct omzetten in cash (USDC) of andere activa naar keuze.

Deze strategieën kan je uitvoeren met je vermogen in Ethereum (ETH), stablecoins of andere tokens. Op die manier ben je in staat zelf je risico te bepalen. Je hoeft dus niet de volatiliteit van de cryptomarkt te ervaren, maar kan ook stablecoins aan het werk zetten en zo bijvoorbeeld een rendement van +10% op jaarbasis vergaren.

20% kansen op ETH en MATIC

Met deze twee nieuwe farms behalen we naar verwachting tussen de 10 en 20% op jaarbasis. Uiteraard is dat variabel, maar wel een manier om je portefeuille een extra boost te geven.

Je krijgt namelijk dagelijks nieuwe, gratis crypto tokens uitgekeerd. Die via de yield farm automatisch worden geherinvesteerd in het onderpand, dat kan bestaan uit MATIC en ETH. Hieronder een sneakpeak van de ETH farm:

Risico’s

Uiteraard kent een yield farm extra risico. Rendement is nooit gratis. Als yield farmer wordt je bijvoorbeeld blootgesteld aan smart contract risico en moet je een eigen wallet beheren. Bovendien zijn ETH en MATIC volatiel en is het rendement dat ook. Stel meer kapitaal vloeit naar de farm, dan zal het rendement worden verwaterd.

Nu zijn verschillende risico’s alleen weer op een bepaalde manier te tackelen.

Meer info over deze farms vind je door je hier te abonneren op de Crypto Yield farmer. Je leest er bijvoorbeeld ook stapsgewijs hoe je deze farms op kan zetten.

——

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.