Cryptoknallers - 2 december 2022 - crypto
door VINCE

JP Morgan zet in op crypto oplossing voor biljoenen-markt

De repomarkt is enorm. Het haalt namelijk in de VS dagelijkse handelsvolumes van maar liefst $3 biljoen! Maar wat als je deze handel nou zou verplaatsen naar de blockchain, en je zo de efficiëntie ervan kan verhogen? JP Morgan deed dit en profiteert als een van de eerste van de op blockchain gebaseerde repo’s.

Wat is de repomarkt en zijn grootte?

Om dit artikel over repomarkten te begrijpen, moet eerst de definitie ervan duidelijk zijn. Een repo-overeenkomst is een extreem kortlopende lening die banken en instellingen met elkaar aangaan. Dit is meestal nodig om risicoprofielen te beheren en te zorgen voor goede reservesaldo’s aan het einde van de werkdag. Om die reden vinden deze overeenkomsten meestal op dezelfde handelsdag of ’s nachts plaats, en zelden wekelijks of zelfs dagelijks.

Activa worden gekocht door de kopende bank, die optreedt als geldschieter, onder de afspraak dat de verkopende bank (die optreedt als lener) de activa terugkoopt tegen een iets hogere prijs.

De repomarkt, die dus bestaat dus uit terugkoop-overeenkomsten tussen instellingen voor financieringsdoeleinden op zeer korte termijn, wordt gewaardeerd in de biljoenen. In feite zijn de Amerikaanse repomarkten verantwoordelijk voor maar liefst $3 biljoen aan dagelijkse financiering!

De repomarkt op de blockchain

Bij repo’s kan er ook kortetermijnrente in rekening worden gebracht, en dat is waar de blockchain-efficiëntie een rol speelt. JP Morgan zag dit al snel in. In december 2020 kondigden ze hun repo-syndicaat aan die gebaseerd is op hun eigen Onyx-blockchain, en lanceerde dit ook direct.

Het Onyx-initiatief is een blockchain-gebaseerd repo-platform, dat de handel in repo’s mogelijk maakt met alle derde partijen die zich bij het syndicaat aansluiten.

Het idee ervan is dat activa zoals Amerikaanse staatsobligaties kunnen worden getokeniseerd en volledig on-chain kunnen worden geruild. Hierdoor kunnen beide betrokken partijen – instelling 1 en instelling 2 – transparante en efficiënte swaps hebben. Je kan je voorstellen hoeveel handenarbeid er nodig is om dagelijks een extreem aantal transacties te boeken. Dus het elimineren of verminderen van het heen en weer communiceren en bewegen tussen partijen is enorm handig.

JP Morgan’s repo-syndicaat in de praktijk

Hoe zien we deze blockchain-handel daadwerkelijk verlopen? Goldman Sachs trad in juni 2021 toe tot het Onyx-syndicaat toen het een Amerikaanse staatsobligatie ruilde voor JPM-coins, een symbolische vorm van geld die voor interne doeleinden wordt gebruikt bij JP Morgan.

De swap, die het tot stand komen van de overeenkomst, de trade en de terugkoop van de obligatie omvat, duurde precies 3 uur en 5 minuten. De algemeen directeur van Goldman Sachs, Mathew McDermott, merkte op dat er per minuut rente in rekening worden gebracht op repo’s en daarom is de precisie in handelstijd van cruciaal belang.

Het gedecentraliseerde grootboekkarakter van blockchain-technologie zorgt ervoor dat beide transactiepartijen transparantie hebben voor elke transactie, wat in dit geval een repo-transactie is tijdens de uitvoering. Er is weinig tot geen ruimte voor een van beide partijen om ongelijkheid in de transactietijd te hebben, aangezien ze allebei hetzelfde grootboek delen.

In een handmatige, analoge wereld moeten beide partijen het echter eens worden over de duur van de transactie en de te betalen rente. Dit is slechts één operationele efficiëntie die de tokenisatie biedt voor JP Morgan en andere banken en instellingen in het Onyx-syndicaat.

Het is een institutionele zet van JP Morgan, in tokenisatie en de operationele processen die verband houden met blockchain-technologie. Het is zeker te verwachten dat tussen JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, BNY Mellon en Arca’s progress, de institutionele menigte deze technologie misschien zelfs meer zal benutten dan op productniveau, zoals een vastgoed- of FinTech uitgever dat zou doen.

——

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Cryptoknallers

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Cryptoknallers

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.