Nederland - 13 september 2022 - crypto

Ethereum’s Big Picture

door VINCE

Iedereen die iets weet van crypto, kent Ethereum. Alleen wat Ethereum nou precies inhoud is lastig te bepalen. Crypto-expert Haym Salomon deed onlangs een uitgebreide poging om het grote plaatje van Ethereum samen te vatten. En waarom Ethereum een bijzonder grote rol zal spelen in de samenleving. 

De big picture van Salomon is gebaseerd op een heel scala aan twitterthreads. Deze hebben verschillende onderwerpen. Zo variëren ze van traditionele financiële geschiedenis tot een wereldcomputer. Hieronder een afbeelding met alle inhoud.

De evolutie van de mensheid: coördineren

De mensheid bestaat al honderdduizenden jaren. We waren alleen niet altijd zo technologisch geavanceerd als vandaag. Een half miljoen jaar geleden klommen we bijvoorbeeld als apen uit de boom. Tot we verschillende manieren vonden om het leven efficiënter in te richten. De rol van geld speelt hierin een belangrijke rol. Want geld maakt het voor mensen mogelijk om te coördineren.

Salomon zegt bijvoorbeeld over de rol van geld:

Je kunt geld zien als een efficiëntere manier om te handelen, maar ik beschouw het als een coördinatie-instrument. Het is hoe mensen middelen, tijd en energie verplaatsen in de samenleving en door de tijd.

In de duizenden jaren na de inventie van geld werd de samenleving steeds efficiënter.

Het probleem van het huidige geldsysteem en Bitcoin

We kunnen het begin van de moderne financiën herleiden tot enkele decennia tussen 1490-1540. Het was een financieel systeem dat is opgebouwd rond kapitaalinvesteringen, concentratie en uitvoerende controle. Fysieke eigendomsrechten speelde hierin een belangrijke rol. Dit zorgde er bijvoorbeeld voor dat ondernemerschap werd aangemoedigd. Het maakte Europa extreem succesvol en 500 jaar lang werd hier verder aan ontwikkeld.

Tot het systeem in 2008 instortte. De cruciale les voor moderne financiën die Salomon uit die crash haalt is de volgende:

Wanneer de macht om winnaars en verliezers te bepalen wordt gecentraliseerd, zal deze onvermijdelijk worden misbruikt.

Een centraal bestuurd systeem werkt dus alleen als men er voor oneindige tijd vertrouwen in heeft dat ze eerlijk behandeld zullen worden, en dat zal in realiteit niet gebeuren volgens Salomon. Daarom moet er iets zijn dat altijd eerlijk werkt, zonder dat er vertrouwen in het spel komt om de mensheid te helpen met coördineren.

Hiervoor werd in 2008 Bitcoin geïntroduceerd dat als belofte had dat het eerlijke betalingen, voor iedereen, op elk moment, voor altijd kon leveren. Zonder te hoeven vertrouwen op een centrale autoriteit.

De cruciale oprichting van Ethereum

Bitcoin begon in de betalingskant. Enkele jaren later vloeide hieruit Ethereum, dat zich meer op het computergebruik/programmeren richtte.

Ethereum bracht eerlijk computergebruik bovenop een eerlijke afwikkeling, voor iedereen, op elk moment en voor altijd. Het zou ‘The World Computer’ worden met alle functies en mogelijkheden van een normale (virtuele) computer, maar met 1 cruciale toevoeging: digitale eigendomsrechten.

Deze eigendomsrechten zijn cruciaal om het probleem van centrale besturing m.b.t. vertrouwen te ontlopen, want alles verloopt ermee digitaal en alles is transparant. De eerste categorie applicaties dat op het systeem begon te ontwikkelen waren decentrale financiën (DeFi).

Maar eigenlijk alles wat vertrouwen zou eisen in een centraal systeem, zou ook mogelijk kunnen zijn op het decentrale systeem van Ethereum. Denk aan NFT’s, games, borg-regelingen, voorraden, logistics, stemprocedures, social security.

De rijke toekomst voor Ethereum

Voorlopig is het netwerk van Ethereum echter te traag en duur wat veel van de bovenstaande applicaties nog niet realistisch maakt. Dit is voor nu het geval, maar er wordt enorm hard aan gewerkt om dit te verbeteren.

Om de kansen voor het netwerk in perspectief te zetten, zet Salomon een stapje achteruit om het grote plaatje te kunnen bekijken. Het financiële systeem uit de 16e eeuw deed er decennia’s over om de mensheid op een efficiëntere manier te laten coördineren. Het internet is echter slechts 30 jaar geleden ontstaan, en voor vrijwel niemand die dit leest gaat er een dag voorbij waarin het internet niet gebruikt wordt. In minder dan 1 generatie heeft het menselijk ras de manier waarop het coördineert in het dagelijks leven fundamenteel veranderd.

Het internet is ook niet de eerste die de coördinatie van de mensheid aan heeft gepast, en zal ook zeker niet de laatste zijn. Want al duizenden jaren zijn mensen gedwongen elkaar te vertrouwen om te overleven en te groeien. Salomon zegt:

In 2022 is er echter zo veel tegelijk aan de hand dat de planeet zelf op het spel staat… en we hebben het vermogen om elkaar te vertrouwen vrijwel helemaal verloren. Maar in 2022 maakt ook een vertrouwens-loze optie grote stappen om het leven te coördineren, en dat is Ethereum.

——

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.