Cryptoknallers - 19 december 2022 - crypto
door VINCE

Deze crypto app groeide met 3.641% in 2022

MakerDAO is de uitgever van de decentrale stablecoin DAI en voor iedere DAI in omloop houdt MakerDAO onderpand aan. Dit onderpand kan door iedereen worden ingebracht. Sinds een aantal jaar is MakerDAO bezig om onderpand uit de fysieke wereld in te passen. 2022 lijkt het jaar van een uitbraak hiervoor, want het groeide met maar liefst 3.641%!

Wat is MakerDAO?

MakerDAO is een gedecentraliseerde wereldwijde reservebank die zich op de Ethereum-blockchain bevindt. Het protocol maakt gebruik van Ethereum smart contracts, om zo functionaliteiten als het uitlenen en lenen van crypto via de door onderpand gedekte stablecoin, Dai, te automatiseren. Ook kunnen ze hiermee bijvoorbeeld governance binnen het protocol bieden.

In wezen heeft MakerDAO het model van een bank aangepast voor op de blockchain en zijn governance opengesteld voor een netwerk van tokenhouders (MKR-houders). Als een gedecentraliseerde bank die op de blockchain draait, biedt het protocol dus de stabiele cryptocurrency DAI, ook wel een stablecoin genoemd.

Het lost het probleem van enorm centrale beslissingen bij banken op. Door het recht op het maken van beslissingen van de bank te decentraliseren naar alle MKR-houders (MakerDAO-governancetoken), kan het protocol via stemrondes o.a. de rentetarieven verhogen of verlagen, de totale schuldlimiet verhogen of verlagen en sparen stimuleren of ontmoedigen.

Maker’s onderpand in fysieke activa neemt flink toe: +3.641%!

De decentrale reservebank houdt dus zoals gezegd onderpand aan voor iedere DAI in omloop, en doet dat sinds een aantal jaar ook via fysieke activa. Deze fysieke activa, ook wel Real-World Assets (RWA’s) genoemd, is in de vorm van tokens op de blockchain gebracht.

>>> Alles over getokeniseerde RWA’s en waarom deze zo belangrijk zijn voor de mainstream adoptie van crypto, lees je in dit artikel!

Op 1 januari 2022 bedroeg de waarde aan getokeniseerde RWA’s in Maker’s onderpand zo’n $17 miljoen. Nu we het einde van dit jaar naderen, staat dit totaal echter op maar liefst 636 miljoen dollar! Dit betekent een stijging van +3.641%, die je in onderstaande grafiek terugziet:

$500 miljoen van de $636 miljoen aan RWA onderpand, valt onder “MIP65”. Dit is het Maker Improvement Proposal 65, die een nieuwe RWA-vault introduceerde met als doel USDC te verwerven en deze te beleggen in hoogwaardige liquide obligatiestrategieën.

Maar niet alleen hier groeit de interesse in Real-World Assets hard. Ook de getokeniseerde vastgoedmarkt groeit flink. Dit lees je terug in dit artikel van eerder deze week, over de 4 voordelen van vastgoed op de blockchain!

——

Lees ook deze artikelen:

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Cryptoknallers

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Cryptoknallers

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.