Crypto Cashflow - 6 januari 2023 - Airdrop
door VINCE

De grootste crypto airdrops geanalyseerd

Gratis geld ontvangen, bestaat dat? Het bestaat echt, in de vorm van airdrops. Protocollen storten hierbij gratis tokens in jouw wallet. Inmiddels hebben er al heel wat airdrops plaatsgevonden, maar wat werd hier eigenlijk mee bereikt? In dit artikel analyseren we de acht grootste crypto airdrops, en kijken we wat hier in de toekomst nog aan te verbeteren is. 

Wat is een airdrop, en waarom zijn ze zo nuttig?

Een airdrop is een proces waarbij investeerders gratis cryptomunten ontvangen van een cryptoproject dat vaak nog in opkomende fase zit. In dit proces worden nieuwe tokens naar duizenden verschillende wallets gestuurd.

Om te kwalificeren voor een airdrop moet je als investeerder voldoen aan bepaalde voorwaarden. Vaak is dit het gebruiken van het project door bijvoorbeeld er op te traden of liquiditeit toe te voegen (afhankelijk van wat voor soort functie het project vervult).

Door coins gratis weg te geven aan je gebruikers, hopen projecten meer massa aan te trekken, waardoor de waarde van de coin uiteindelijk zal stijgen. Ook hopen ze dat de ontvangers meer geneigd zullen zijn om zich daadwerkelijk verder in te zetten voor het corresponderende project.

Nog een voordeel van airdrops voor crypto projecten, is dat het een fluitje van een cent is om een doelgroep te selecteren die in aanmerking komt voor een airdrop.

Bijvoorbeeld: je bent een project en je wilt alleen maar hele vermogende cryptogebruikers aantrekken… dan zoek je op de blockchain gewoon naar de adressen die meer dan 1 miljoen dollar aan assets hebben. En dan airdrop je de tokens naar deze adressen. Waardoor je dus enkel bij miljonairs op de radar komt.

De grootste crypto airdrops geanalyseerd

Sinds een van de eerste airdrops in 2016, zijn er al enorm veel tokens op deze manier gedistribueerd. Een van de belangrijkste airdrops van de afgelopen tijd was de distributie van Uniswap’s governance-token, $UNI, in september 2020. De data voor de analyse is opgebouwd uit 8 airdrops:

  • Uniswap, DEX, $UNI
  • 1inch, DEX Aggregator, $1INCH
  • Gitcoin, Financieringsplatform voor openbare goederen, $GTC
  • SuperRare, Marktplaats voor digitale kunst, $RARE
  • dYdX, handelsplatform voor derivaten, $DYDX
  • Ethereum Name Service, gedecentraliseerde domeinnamen, $ENS
  • Paraswap, DEX Aggregator, $PSP
  • OpenDAO, NFT DAO, $PSP

Het eerste gegeven is dat de meeste adressen hun tokens claimen in de eerste 2 a 3 dagen na de drop. Afgezien van de pure opwindingsfactor, kunnen hier financiële redenen voor zijn. In sommige rechtsgebieden worden airdrops behandeld als inkomen (bijv. VS). Dus als de ontvanger denkt dat het token in de nabije toekomst in waarde zal stijgen, kan het zinvol zijn om eerder te claimen.

Ten tweede werd er gezien dat er een grote variatie kan zijn in de ontvangen hoeveelheden van airdrop tot airdrop. Adressen die grote bedragen claimen, hebben ook de neiging om relatief vroeg te claimen. Omdat ze meer op de hoogte zijn van de innerlijke werking van het project, kunnen deze gebruikers meer op de hoogte zijn van de airdrop dan de gemiddelde gebruiker, of worden ze meer gestimuleerd om eerder aanspraak te maken op het buitensporige financiële voordeel.

Het derde gegeven betreft het moment nadat de tokens zijn ontvangen. In de eerste week na de airdrop kiezen namelijk enorm veel adressen om gelijk de tokens uit hun wallets te halen (betekent niet per se verkopen). Wanneer men dit niet deed, dan was het vaak ook zo dat gelijk alles aangehouden werd.

Uit de bovenstaande drie gegevens van de 8 airdrops is te concluderen dat er zeker belangrijke verbeteringen voor airdrops in het verschiet liggen. Hieronder behandelen we drie van deze belangrijke verbeterpunten, die uit de analyse volgen:

3 belangrijke verbeterpunten voor airdrops

Hoewel airdrops inmiddels veel worden gebruikt in crypto, is het dus nog geen optimaal systeem. Er zijn genoeg punten die verder ontwikkeld kunnen worden, om airdrops veiliger en efficiënter te maken.

Het eerste waaraan gewerkt moet worden, is het voorkomen van Sybil-aanvallen. Bij een Sybil-aanval doen één of enkele mensen zich voor als een veel grotere groep, door meerdere adressen onder eenzelfde persoon te creëren. Hiermee kunnen ze bij een airdrop een stuk meer van het totaal aan tokens naar zich toe trekken, onder de verschillende identiteiten/wallets. Sommige airdrops hebben methoden geprobeerd om dit uit te roeien, zoals de eerder besproken Paraswap airdrop. Maar tot nu toe is er nog geen waterdicht protocol om dit te voorkomen.

Een tweede uitdaging is om gebruikers te stimuleren om de ontvangen tokens vast te houden en protocolbeheer uit te voeren. Veel adressen hebben de neiging om hun tokens direct na de airdrop te ontladen. Dit is natuurlijk het tegenovergestelde van wat de protocollen willen bereiken met de airdrops, namelijk het snel vergaren van een actieve community.

Ten slotte, als er eenmaal een airdrop heeft plaatsgevonden, is het over het algemeen moeilijk om het nog een keer te doen. Sommige protocollen zoals 1inch hebben meerdere airdrops voltooid, maar zodra een bepaald aantal tokens is verdeeld, is het ongewenst om meer uit te geven en de bestuursmacht van de bestaande houders te verzwakken.

Hoewel het dus genoeg te verbeteren heeft, is het nu al een zeer bruikbaar systeem voor de distributie van tokens en kijken we ook  zeker uit naar de toekomst voor airdrops!

——

Lees ook deze artikelen:

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Crypto Cashflow

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Crypto Cashflow

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.