Crypto yield farmen: 20 tot 40% hoger rendement met deze tips

In deze blog handige info voor iedereen die aan het yield farmen is. Dat doen we in het Cryptoknallers Rapport. In deze uitgave vind je kansen om je crypto vermogen op de blockchain aan het werk te zetten. Het is nog een vrij nieuwe manier van beleggen, met z’n eigen opportuniteiten en valkuilen. Bij yield farmen kan zo’n valkuil bijvoorbeeld kosten zijn aan handelen op de blockchain. In deze blog vertel ik je de twee voornaamste kosten en hoe je deze zo veel mogelijk ontloopt. Dat kan je nettorendement 20 tot 40% opschroeven.

Wat is yield farmen?

Yield farmen is een benaming voor rendement te halen op de blockchain.

Dat hoeft niet bijzonder ingewikkeld te zijn. Je hebt namelijk vrij simpele manieren, zoals het staken van Ethereum. Dit is eigenlijk net zo simpel als dividendbeleggen. Je koopt een activa en je inkomsten komen automatisch binnen.

Zie ook deze gratis Ethereum Staking Handleiding. —

Het Ethereum stakingrendement ligt nu op ongeveer 4% per jaar uitgekeerd in ETH. Daar zal je het waarschijnlijk niet bijzonder warm van krijgen. Nu is het alleen zo dat je gestakete ETH op verschillende manieren dubbel aan het werk kan zetten, zodat het rendement makkelijk 100 tot 200% hoger ligt.  Zie ook dit voorbeeld met ETH, waar de opbrengst makkelijk dubbel zo hoog lag vergeleken met het simpel staken van ETH.

Deze lucratievere yield farming kansen vergen alleen ook meer handelingen van jou als belegger. Meer handelingen op de blockchain kan in de kosten lopen. De kosten waar je met zo’n kans op moet letten, zijn de volgende:

  1. Blockchain transactiekosten,
  2. Slippage.

Transactiekosten op de blockchain

Uit ervaring kan ik je vertellen, dat de kosten van transacties op de blockchain enorm hard kunnen oplopen. Als je naar https://fees.wtf/ gaat en je wallet verbindt, zie je hoeveel je hebt gespendeerd aan deze kosten. Hieronder mijn wallet (geen grap).

Totaal heb ik 6,27 ETH uitgegeven aan transactiekosten op Ethereum. Natuurlijk zitten hier ook hele oude transacties bij, toen ETH nog een waarde van 300 dollar hard. Maar goed, het laat wel zien dat de kosten op Ethereum hard kunnen oplopen als je er niet bij stil staat.

Transactiekosten betaal je vooral als je op Ethereum werkt. Je betaalt al snel een tientje (als het rustig is) tot soms wel 50 dollar (als het drukker is op de blockchain) voor een transactie. Als je er daar over een aantal jaar een paar honderd tot duizend van doet, dan zit je zoals mij al snel aan 10K.

Oplossingen om transactiekosten te drukken

Er zijn een aantal maatregelen om deze transactiekosten te drukken:

Werk je op Ethereum? Check de gasprijzen.

Doe dan zo min mogelijk transacties en mocht je een transactie doen, wacht dan tot het rustig is.

Rustig is een gasprijs van 30 of minder. Je kan dat zien op etherscan.io/gastracker.

Ook is het handig om te weten rond welk tijdstip de gasprijzen meestal laag zijn. Dat kan je zien milkroad.com/ethereum/gas. Het kan wel even duren voordat de heatmap wordt geladen op de site van Milkroad.

Verantwoord om op Ethereum te zitten?

Bovendien is het niet altijd handig om op Ethereum te werken. Je kan nu immers ook voor goedkopere varianten kiezen, zoals layer-2 netwerken of goedkope blockchains als Binance Smart Chain of Polygon.

Mocht je wel een kans zien op Ethereum, bereken dan eerst of je de transactiekosten er makkelijk uit kan halen.

Stel je kan 10% per jaar verdienen op een ETH LSD. Om de juiste ETH LSD token aan te kopen en op de juiste plek te zetten, ben je al snel 40 dollar kwijt en bij het uithalen nog eens. Voor het opnemen en verkopen van de opbrengsten tik je gauw 20 dollar aan. Dus bij minimale handelingen, kost zo’n farm op Ethereum 100 dollar.

Met 1.000 dollar op Ethereum farmen, heeft dus geen zin. Wil het lonen, moet je minimaal 5.000 dollar en het liefst meer gebruiken.

Gelukkig ben je nog steeds in staat om met een kleiner kapitaal te yield farmen…

Werk zo veel mogelijk op layer-2s/goedkope blockchains

De beste oplossing om transactiekosten zo laag mogelijk te houden, is door op layer-2s of goedkope blockchains te werken. Hier betaal je vrijwel geen transactiekosten. In sommige gevallen hooguit een paar dollar.

Een aantal jaar geleden waren de yield farms op deze goedekopere varianten nog heel schaars of niet interessant. Maar vooral in het laatste halfjaar zijn steeds meer interessante yield farms op layer-2s zoals Arbitrum te vinden.

Bij farms op Arbitrum, Optimism of Binance Smart Chain kunnen je netto-opbrengsten dus al snel 20% hoger liggen, omdat je geen hoge transactiekosten hoeft te betalen.

Slippage kosten

Een andere kostenpost is slippage. Slippage is het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie en de daadwerkelijk uitgevoerde prijs. Het wordt ook wel prijsimpact genoemd. Deze prijsimpact komt bovenop je transactiekosten die je betaalt bij een (decentrale) broker.

Slippage kan zowel positief als negatief werken (maar meestal negatief) en komt voor in iedere financiële transactie. Bij het kopen van aandelen, ETFs of cryptomunten. Bij aandelen of ETFs is deze slippage minimaal. Ook bij grotere cryptomunten op brokers als Binance of Coinbase zal deze slippage minimaal zijn.

Maar wanneer je minder bekende crypto’s koopt of werkt op (kleinere) decentrale beurzen, dan kan slippage hoger liggen. Er zijn twee redenen voor een hogere slippage:

  • Weinig liquiditeit. Als je te maken hebt met een kleinere markt, ligt slippage meestal hoger.
  • Grote orders. Als je heel veel wilt kopen/verkopen, dan zal dat een hogere impact hebben op de prijs.

Laten we een aantal voorbeelden geven hoe deze slippage eruit ziet. Dat doen we op verschillende decentrale beurzen op layer-2s of goedkope blockchains, omdat we hier yield farmen het interessantst vinden.

Slippage wstETH (een Ethereum LSD) kopen met USDC op Uniswap (Optimism)

Een order van 1.000 USDC genereert een negatieve slippage van 0,11%. Dat valt dus reuze mee. Sterker nog, als je de slippage plus de blockchain transactiekosten plus Uniswap’s fee meerekent, zijn de kosten goedkoper dan bij Bitvavo.

Maar weer terug naar prijsimpact. Een grotere order, van 50.000 USDC, genereert een negatieve prijsimpact van 0,41%.

Slippage sfrxETH verkopen voor frxETH op Thena (Binance Smart Chain)

Je ziet niet op alle brokers direct de slippage in procenten. Toch kan je het wel aflezen. Hieronder bijvoorbeeld:

We verkopen 19.959 dollar (10 sfrxETH) voor 19.888 dollar (10,438 frxETH). Oftewel een negatief verschil van 71 dollar, omgerekend 0,355% negatieve slippage.

Hoe vermijd je slippage?

Bij iedere transactie die je doet, zal slippage ontstaan. Zeker als je een trade doet bij decentrale beurzen op layer-2s/goedkope blockchains.

Je kan slippage natuurlijk wel beperken.

Ten eerste door niet te grote orders te doen. Je kan de prijsimpact altijd checken op brokers. Als je die te hoog vindt, kan je altijd kiezen om te kijken of er een andere mogelijkheid is om te handelen of om je order op te delen in kleinere stukken.

Ten tweede door niet te vaak te handelen. Hoe vaker je handelt, hoe meer slippage je ervaart. Wanneer we in een farm zitten, proberen we hier het liefst zo lang mogelijk in te zitten. Stel je wisselt iedere maand van farm en betaalt iedere keer een slippage van 0,2%, dan lever je op een jaar 2,37% in. Op een rendement van 10% betekent dat je netto-opbrengsten ruim 20% lager liggen.

Daarom proberen we zo lang mogelijk in een farm te zitten, ook al zit het rendement soms even tegen.

Conclusie

Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk op layer-2s of goedkopere blockchains te farmen. En om je slippage te beperken. Voornamelijk door niet te veel te wisselen. Als je dat doet, kan je netto-rendement al snel 20 tot 40 procent hoger liggen.

Naast deze kosten, zijn er nog verschillende zaken om rekening mee te houden:

Onderpand waarmee je rendement haalt

Als ik 5.000 euro zou moeten steken in een hele inflationaire token zonder unieke functie als ARX van ArbiDex, zou ik dat liever niet doen. Ook al is het rendement 200% per jaar. Ik zou dan veel liever m’n vermogen in ETH steken tegen een lager rendement van 10% per jaar.

Het rendement

Hoe het rendement wordt weergegeven, kan anders zijn dan dat het er in de praktijk uitziet. Soms zegt men een APY, wat neerkomt dat je moet herinvesteren. Soms is het ook zo dat je niet direct toegang hebt tot je opgebrachte tokens. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je nog een paar weken moet wachten tot je werkelijk rendement kan verzilveren. Dat is natuurlijk een nadeel.

Daarnaast is het ook zo bij hele nieuwe pools dat het rendement in de eerste dagen en weken heel hoog is en daarna inzakt. Het inzakken van het rendement gaat soms in dagen, maar soms ook in maanden.

Risico en spreiding

Net zoals je niet al je geld in één aandeel wilt beleggen, wil je ook niet al je geld in één yield farm stoppen. Geld in een yield farm wordt beveiligd door slimme contracten. Het kan alleen voorkomen dat er een fout in deze softwarecode staat. Iets wat we smart contract risico noemen. De kans daarop is klein, maar het kan voorkomen. Daarom is het altijd slim om te spreiden tussen verschillende farms.

Dat farmen, wat een hoop gedoe?

Rendement halen op de blockchain is een nieuwe manier van beleggen en kent daarom een aantal nieuwe haken en ogen waar je rekening mee moet houden.

Maar als je daar bekend mee bent, ben je wel in staat om steevast een hoger rendement te halen. En zoals je van het rente-op-rente effect bij dividendaandelen misschien weet, kan dat op de langere termijn een enorm verschil maken.

Laten we afsluiten met deze grafiek, waarin we het verschil zetten tussen ETH aanhouden, ETH staken (4% per jaar), ETH yield farmen aan 10% en aan 15% per jaar. ETH zou ieder jaar 20% stijgen en opbrengsten worden jaarlijks geherinvesteerd:

PS: Nog helemaal nieuw met de blockchain? Download dan de onderstaande gratis cursus.

Veilig navigeren in crypto land

Foto: iStock


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Volg raja op de voet

Direct zien wanneer Raja een nieuwe kooptip plaatst? Meld je GRATIS aan!

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.