Liquiditeit

Kennisbank
Liquiditeit

liquiditeit

De term ‘liquiditeit’ heeft meerdere betekenissen.

Liquiditeit van een bedrijf

De liquiditeit van een onderneming geeft aan in welke mate een onderneming aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Wanneer een bedrijf veel cash op de balans heeft en weinig kortetermijnschulden, dan is de liquiditeit van dat bedrijf heel groot. Omgekeerde, wanneer een bedrijf veel kortetermijnschulden heeft en weinig cash, dan is de liquiditeit laag en kan het bedrijf in de problemen komen.

De liquiditeit van een bedrijf wordt vaak uitgedrukt aan de hand van simpele ratio’s zoals de current en quick ratio. We raden je aan om er hier meer over te lezen.

Liquiditeit van een aandeel

Op de beurs, kan liquiditeit echter ook verwijzen naar de liquiditeit van een aandeel.

Aandelen die zeer veel verhandeld worden (en waar dus veel volume plaatsvindt) zijn meer liquide (makkelijker te verkopen en te kopen) dan aandelen waar er maar weinig aankopen en verkopen gebeuren.

Over het algemeen zijn large caps (grote bedrijven) makkelijker te kopen en te verkopen dan kleinere bedrijven (small caps) omdat grote aandelen bekender zijn.

Hoe hoger de liquiditeit, hoe lager de spread (het verschil tussen de bied– en de laatkoers). Hoe lager de liquiditeit, hoe hoger de spread. Bij smallcaps is het dan ook altijd aangeraden om met limietkoersen te werken. Op die manier hoeft een lage liquiditeit niet te zorgen voor onverwachte koersuitschuivers en onaantrekkelijk aankoop- of verkoopprijzen.

Praktisch voorbeeld: Indien beleggers aandelen van een weinig verhandeld bedrijf pas willen verkopen aan minstens 1 euro, maar de kopers zijn maar bereid om 80 eurocent te betalen, dan bedraagt de spreid 20 eurocent of 20% (wat erg hoog is!). Als jij dan zomaar aandelen koopt tegen “marktprijzen” dan zal je automatisch kopen aan de 1 euro (wat de verkopers willen). Als je echter werkt met een limietkoers van bijvoorbeeld 85 eurocent, dan zal je nooit meer betalen dan 85 eurocent per aandeel. Je kooporder wordt gelimiteerd. Je moet dan wel wachten totdat iemand bereid is te verkopen aan 85 eurocent.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.