Nederland - 20 juni 2022 - crypto

Deze 4 dingen moet je weten uit PWC’s crypto hedgefondsen rapport

door VINCE

Het nieuwste rapport van PWC biedt een overzicht van de wereldwijde markt voor crypto-hedgefondsen. Daarnaast levert het een inzicht in hoe de dynamische cryptosector evalueert. Hiermee probeert PWC voor deelnemers uit de sector, investeerders en dienstverleners de belangrijkste trends te identificeren die relevant zijn. 

Het rapport is verdeeld in twee delen op basis van een onderscheid tussen gespecialiseerde hedgefondsen voor crypto-activa en op “traditionele” activa gebaseerde hedgefondsen:

In dit artikel bespreken we kort de belangrijkste punten uit het rapport.

1. Groei van crypto bij traditionele fondsen

Het eerste punt wat duidelijk naar voren komt in het rapport, is de algemene groei en acceptatie van digitale activa. Individuele fondsen zijn in 2021 met gemiddeld 150% gegroeid (van $23,4 miljoen tot $ 58,6 miljoen).

Daarnaast wordt er bij de traditionele hedgefondsen aangegeven dat 67% die momenteel investeert, van plan is om tegen eind 2022 meer kapitaal in te zetten. Digitale activa worden dus een belangrijk onderdeel van veel hedgefonds-portefeuilles.

Ook is 29% van de managers bij traditionele hedgefondsen die nog niet investeren in digitale activa dat wel van plan. Denk dan aan NFT’s, BTC, ETH en andere tokens.

2. Verfijning van de markt

De cryptomarkt ontwikkelt zich rap naar een steeds verder ontwikkelde en veelzijdige sector. Zo gebruiken ook steeds meer crypto-hedgefondsen, 41,6%, DeFi-platformen om aan yield farming te doen en/of activa te lenen en uitlenen.

3. Onduidelijke wetten zijn barrière voor crypto investeringen

De regelgeving binnen de cryptomarkt is waar veel traditionele hedgefondsen nog onzeker over zijn. 83% van de respondenten die niet in digitale activa hebben geïnvesteerd, gaven dat aan als reden om nog niet te investeren.

4. Bullish op lange termijn

Zowel de crypto als de traditionele hedgefondsen zijn bullish op lange termijn. Zo verwacht bijvoorbeeld 42% van de cryptofondsen uiteindelijk een BTC-prijs tussen US $ 75.000 en US $ 100.000.

Ook de traditionele fondsen zien een goede toekomst voor digitale activa, maar voor veel moet er dan wel eerst nog het een en ander veranderen in deze sector. Ongeveer een derde van de respondenten die momenteel niet in crypto investeren, zegt namelijk dat als de belangrijkste barrières zouden worden weggenomen, ze hun betrokkenheid/investering in digitale activa actief zouden versnellen (27%).

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.