Nederland - 9 juli 2022 - Banksector
door SVEN VAN GASSE

Bank van centrale banken staat toe dat banken 1% van reserves in bitcoin aanhouden

De Bank voor Internationale betalingen (BIS), ook wel de bank van centrale banken genoemd, lijkt haar standpunt over crypto lichtjes te herzien. De bank is van plan haar hand uit te steken naar crypto door banken toe te staan tot 1% van hun reserves aan te houden in cryptocurrencies zoals bitcoin. Dit schrijft de instelling in haar nieuwe rapport.

Volgens de BIS worden activa gegroepeerd in twee verschillende niveaus, afhankelijk van het feit of ze al dan niet aan bepaalde minimumcriteria voldoen. Activa van groep 1 zijn traditionele tokenized activa en stablecoins die beschikken over “effectieve stabilisatiemechanismen”. Deze groep zou onderworpen zijn aan de traditionele kapitaalvereisten zoals vastgelegd in het bestaande Bazelse kapitaalkader.

Tot de activa van groep 2 behoren de activa die niet aan deze voorwaarden voldoen en die als riskanter worden beschouwd. Daarom zijn de kapitaalvereisten voor het aanhouden van deze activa binnen de balans van een instelling hoger.

In de aanbeveling wordt voorgesteld om de activa van groep 2 te beperken tot 1% van het Tier 1-kapitaal van een bank, waarbij Bitcoin (BTC) één van de activa is die tot deze groep worden gerekend omdat er geen tegenpartij is.

De volgende afbeelding geeft een overzicht van de 2 groepen:

Sceptische houding ten opzichte van digitale activa

De BIS heeft reeds sinds het begin een heel sceptische en agressieve houding aangenomen tegenover cryptomunten.

De bank gebruikte de recente ineenstorting van de cryptomarkt om haar sceptische houding te bevestigen. Hiernaast waarschuwde ze voor het waarmaken van haar voorspellingen over de gevaren van Decentralized Finance (DeFi).

Hier bovenop bracht het orgaan begin juni een rapport uit waarin het zijn standpunt presenteerde dat crypto de sociale rol van geld nooit kan vervullen. De instelling somde hiervoor enkele problemen op die het in de cryptosector waarnam zoals de hoge vergoedingen en netwerkcongestie die leiden tot de fragmentatie van de sector.

Bron: Finbold, Business2CommunityDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.