Macro Value - 29 december 2022 - Aandelen
door SVEN VAN GASSE

Australisch staatsfonds doet forse wijzigingen in assetallocatie

Het Australische staatsfonds van zo’n $135 miljard past haar portefeuille aan, aan de nieuwe macro-economische omgeving. Het fonds verhoogt haar blootstelling aan goud, grondstoffen, private equity en infrastructuur.

Volgens de beheerders van het fonds zal de komende periode doen denken aan de jaren 1970. Deze periode werd gekenmerkt door een tijdperk van lage groei en een hoge inflatie.

60-40 portefeuille in twijfel getrokken

Het Future Fund schetste de veranderingen in een nota waarin de waarde van traditionele 60-40 portefeuilles in twijfel werd getrokken. Een 60-40 portefeuille bestaat voor 60% uit aandelen en 40% uit obligaties. Historisch gezien deed deze strategie het goed, omdat aandelen vaak dalen wanneer obligaties stijgen en vice versa.

Er werd opgeroepen tot een verschuiving van beleggen om het hoofd te bieden aan een wereld die te maken heeft met oorlog, inflatie en klimaatverandering.

De nota stelt:

In een dergelijk klimaat is er een reëel risico van gelijktijdige trage groei, hoge werkloosheid en stijgende prijzen, dat enkele parallellen vertoont met de stagflatoire periode die de ontwikkelde markten in de jaren 70 trof.

Einde van makkelijke periode

Zowel grote als kleine beleggers zijn hun portefeuilles volop aan het aanpassen. Het afgelopen jaar werden immers de aandelen- als de obligatiemarkten hard getroffen, wat een extra negatieve impact had op de traditionele 60-40 portefeuille.

Volgens de fondsbeheerders werden de afgelopen 4 decennia gekenmerkt als zeer gunstig voor beleggers. De rentetarieven waren immers zeer laag, er was energie in overvloed en de globalisering nam toe onder invloed van de opkomst van China.

Beleggers gaan nu een heel andere wereld tegemoet. Ze worden nu geconfronteerd met een wereld die corrosief is voor activaprijzen: meer oorlog, het risico van kapitaalcontroles en confiscaties, een grotere overheid en het schrikbeeld van een hogere inflatie.

In reactie daarop voert het Future Fund 6 brede reeksen wijzigingen door, waaronder meer aandacht voor dynamische assetallocatie en liquiditeit.

Volgens de auteurs van het rapport wijst de inval van Rusland in Oekraïne op een toekomst van gedestabiliseerde energiemarkten en hogere inflatie en belastingen omdat landen veiligheid en veerkracht belangrijker vinden dan efficiëntie.

Bron: Reuters
Foto: iStockDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Macro Value

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Macro Value

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.