Nederland - 6 december 2022 - Aandelen
door SVEN VAN GASSE

Vermijd deze 4 beleggingsfouten

Ongeacht hoe slim of goed opgeleid je bent, de kans is groot dat je toch niet altijd de juiste beslissingen neemt wanneer het op beleggen aankomt. Dit is immers gewoon menselijk. Als je je echter bewust bent van deze tekortkomingen, kan dit helpen om een betere belegger te worden.

Op basis van tientallen jaren toonaangevend onderzoek stelt Daniel Crosby, auteur van The Behavioral Investor, dat beleggers gemakkelijk ten prooi vallen aan 4 valkuilen. Maar als je je daarvan bewust bent, kan je maatregelen nemen om het effect ervan te dempen of ze in uw financiële voordeel aan te wenden.

#1 Ego bias

Ook al denk je soms van niet, iedereen heeft een ego. Ons ego beschermt ons op vele manieren. Deels door gevoel van vertrouwen, en vaak overmoed, in onze eigen capaciteiten en oordelen. Zij die zeer zeker van zichzelf worden, hebben meer kans om veerkrachtig te zijn en professioneel succes te vinden.

Maar als het om beleggen gaat, kan te veel zelfvertrouwen je echt geld kosten.

Crosby stelt bijvoorbeeld dat de meesten van ons liever informatie vinden die bevestigt wat we al geloven dan informatie te zoeken die onze overtuigingen in twijfel trekt. Hij haalde onderzoek aan waaruit blijkt dat zelfs wanneer ons feiten worden voorgelegd die rechtstreeks indruisen tegen wat we geloven, we dankzij ons ego nog meer in die foute overtuigingen vast komen te zitten.

Een manier waarop dit kan spelen bij beleggen is dat je er misschien zeker van bent dat een bepaald bedrijf of een nieuwe activaklasse in de toekomst zal winnen. Dus gooi je een onevenredig grote hoeveelheid geld naar je “can’t-lose-idee”.

#2 Conservatisme bias

Beleggen gaat inherent gepaard met risico nemen. Maar het verlangen van mensen om bij het oude vertrouwde te blijven, kan dit risico net vergroten.

Crosby gebruikte het voorbeeld van iemand die in de tech-industrie werkt, een huis koopt in een tech-hub als San Francisco en voornamelijk investeert in tech-aandelen. Het resultaat zal zijn dat de financiële vooruitzichten van deze persoon onevenredig afhankelijk zijn van de gezondheid van de technologiesector.

#3 Aandacht bias

Mensen hebben de neiging onevenredig veel aandacht te besteden aan slecht nieuws of gebeurtenissen met veel drama en een lage waarschijnlijkheid. Beide kunnen onze perceptie van risico’s verstoren.

Bovendien kan een overdaad aan informatie – uit gegevens, onderzoek of nieuws – leiden tot verkeerde beslissingen, omdat te veel informatie het moeilijk maakt om door de bomen het bos te zien.

#4 Emotie bias

Onze emoties en intuïtie kunnen ons vaak beschermen en helpen in moeilijke situaties. Maar ze kunnen er ook toe leiden dat we op het moment zelf overhaast handelen en voorbijgaan aan wat we normaal gesproken weten wat we moeten doen.

Hoe emotie op de markten speelt kan kostbaar zijn. Als uw angst wordt geactiveerd, kunt u in paniek raken en op het verkeerde moment verkopen. Of als u enthousiast bent, kan uw optimisme uw gevoel van hoeveel risico u werkelijk neemt met een belegging vertekenen.

Bron: CNN
Foto: iStockDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.