Web 3.0

Web 3.0 is de nieuwste evolutie van het internet. Het bouwt verder op Web 1.0 en Web 2.0 en wil problemen, zoals centralisatie van macht in netwerken, oplossen.

De term Web 3.0 is compleet nieuw en is heel breed. Het kan daarom wat moeilijk te begrijpen zijn, maar daar brengen we in dit artikel verandering in.

Web 3.0 combineert het huidige internet met de crypto technologie. De crypto technologie laat het delen van waarde en het zelf kunnen bezitten van deze waarde toe. Je kan het ook wel eigendomsrechten op het internet  of digitaal bezit noemen.

Digitale private eigendomsrechten

In Web 3.0 wordt bezit niet gecontroleerd door Google of Facebook, maar door een blockchain. Deze blockchains zijn netwerken van computers en opereren onafhankelijk van overheden of bedrijven. Daarom zijn de eigendomsrechten op de blockchain privaat en onafhankelijk. De overheid kan ze bijvoorbeeld niet afpakken, mits een blockchain voldoende gedecentraliseerd is.

Anno 2022 is het nog zo dat bedrijven als Google of Facebook al jouw digitale bezit beheren. Jouw account, waar je jouw connecties hebt, jouw content en misschien ook wel jouw inkomen, kan door dit soort bedrijven in één klap gewist worden als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met jouw content. In een flits kan je bereik en inkomen afgepakt worden.

De nieuwe revolutie in het internet wil hier verandering inbrengen, doordat blockchains bezit beheren.

Hoe wordt digitaal bezit weergegeven in Web 3.0?

De eigendomsrechten worden digitaal weergegeven in de vorm van tokens. Nu is niet ieder eigendomsrecht hetzelfde en daarom heb je verschillende tokens. Er bestaan twee groepen: tokens en Non-Fungible Tokens (NFTs).

Web 3 eigendomsrechten maken economische activiteit makkelijker

Je kan nu al zien dat het internet gecombineerd met de crypto technologie tot bijzondere dingen in staat is. Neem bijvoorbeeld een crypto game Axie Infinity die ruim 0,5% van de Filipijnse bevolking een inkomen bezorgde. Of het opzetten van een organisatie (via de blockchain) om de Amerikaanse grondwet te kopen.

Dit zijn voorbeelden van economische activiteiten waar je voorheen afhankelijk was van de overheid. Nu hoeft dat niet meer, omdat de crypto technologie zelf eigendomscertificaten en geld kan garanderen. De volgende zin vat de strekking van Web 3.0 mooi samen:

Zoals 20 jaar geleden informatie werd gedemocratiseerd, wordt nu waarde gedemocratiseerd.

Deze democratisering van waarde heeft verschillende voordelen:

  • Je kan met iedereen (via het internet) iets ondernemen.
  • Er is geen papierwerk met bijbehorende kosten. Scheelt ook veel tijd.
  • Je kan personeel (of toegewijde klanten) veel makkelijker met zeggenschap (tokens) belonen.
  • En zaken doen is stukken transparanter.

We geloven daarom dat de democratisering van waarde de wereldwijde economie op de lange termijn inclusiever zal maken en voor meer economische waarde zal zorgen. Simpelweg omdat mensen worden toegelaten om in de digitale wereld zelf dingen te bezitten.

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.