Nederland - 18 april 2022 - Koper

“Er is niet genoeg koper”

door VINCE

In het huidige decennium lijkt een enorm te kort aan koper te ontstaan, zo laat Alfonso Peccatiello, voormalig hoofd van de beleggingsportfolio bij ING Duitsland, weten.

Eerder deze maand zeiden analisten van de investeringsbank Goldman Sachs al dat het verwachtte tekort voor dit jaar zal verdubbelen, tot maar liefst 374.000 ton aan koper.

Te weinig koper

Peccatiello gaf in een tweet aan dat er simpelweg te weinig koper is.

There is not enough copper. While the ESG-driven demand is projected to rapidly increase, production will be structurally hampered by capital constraints (Russia) and water stress & political hurdles (Chile).

Door deze uiteenlopende ontwikkelingen in de vraag en productie van koper, krijg je een enorme kloof in de verwachtingsgrafiek die er als volgt uit ziet:

Factoren die een rol spelen

De tekorten aan koper en de hoge prijzen van het metaal zijn het resultaat van een flink aantal verschillende factoren. Deze zijn natuurlijk niet allemaal in een keer te benoemen of zijn nog niet geïdentificeerd als oorzakelijke factor, maar de belangrijkste 6 componenten die bekend zijn hebben we hieronder op een rijtje gezet:

  1. De wereldwijde supply chains komen in korte tijd snel op gang, na de piek van de Covid-pandemie in de afgelopen 2 jaar. Hierdoor is er plotseling weer veel meer koper nodig.
  2. Een afname in de hoeveelheid nieuwe kopervoorraden die ontdekt worden.
  3. Ook een afname in de kwaliteit van de wèl ontdekte koperertsen.
  4. Een stijgende marktvraag naar koper.
  5. De aanhoudende bouw van vastgoed oftewel de verstedelijking, waar erg veel koper voor gebruikt wordt.
  6. Ten slotte het wereldwijde streven naar schonere energie.

Dit laatste punt is vooral belangrijk aangezien koper echt een noodzakelijke grondstof is om schone energie te creëren. Het Internationaal Energieagentschap heeft voorspeld dat van de gehele wereldwijde vraag naar koper tegen 2040, 45% voor de groene energietechnologieën zal zijn.

Koper wordt dus steeds belangrijker in de toekomst wat de vraag verder zal opdrijven, terwijl de voorraden dit naar verwachting niet kunnen gaan dekken. Hierdoor kom je bij de simpele formule terecht waarbij een hoge vraag en een laag aanbod zal resulteren in hoge prijzen voor in dit geval koper.

———

 

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.