Nederland - 27 juli 2022 - Aandelen
door SVEN VAN GASSE

Volgens deze grafiek is een lagere rente niet ver weg meer

De Federal Reserve heeft de rente reeds enkele keren verhoogd en ook de Europese Centrale Bank is begonnen met het verhogen van de tarieven. Toch zijn er cijfers die erop wijzen dat de Federal Reserve aan het einde van de verhogingscyclus zit.

Binnenkort staat er opnieuw een vergadering van de Federal Reserve gepland. Experten  verwachten een verhoging met 75 basispunten. Er gaan echter ook steeds meer stemmen op voor een verhoging van een volledig procentpunt. Hiernaast zou de centrale bank ook gaan aangeven dat zij de rente in de komende maanden zal blijven verhogen. Niet iedereen is er echter van overtuigd dat de renteverhogingen nog een lange tijd zullen aanhouden.

Centrale bank moet een debt spiral vermijden

De volgende grafiek is een benadering van de versnelling van de rentelasten voor de Amerikaanse overheid. Deze is reeds meer dan 30 jaar een betrouwbare indicator geweest voor het beleid van de Federal Reserve. De centrale bank heeft er immers voor gezorgd dat de Verenigde Staten niet in een “debt spiral” terechtkwam.

De gele lijn moet in de trend van de 2 blauwe lijnen blijven. Wanneer de gele lijn op het punt staat om uit te breken, is dit meestal een signaal dat de Federal Reserve het geweer van schouder verandert. In dit geval zou de centrale bank dus kunnen beslissen om te stoppen met de rente te verhogen en de rente opnieuw beginnen te verlagen.

Zoals duidelijk te zien is op de grafiek, staat de gele lijn op dit moment klaar om uit te breken. Dit zou erop kunnen wijzen dat de centrale bank weldra van koers zal veranderen.

Maar wat is een debt spiral nu precies? Een debt spiral is een steeds groter wordende schuldenlast, met een voortdurende tekort. Dit zal exponentieel groeien naarmate de rentelasten stijgen. De schatkist moet meer schulden uitgeven om de rente te financieren, wat het aanbod opdrijft een de vraag kan overweldigen.

Hierdoor stijgen de rentelasten nog meer naarmate de rendementen stijgen en dit uiteindelijk uit de hand loopt. De enige manier om betalingen te doen is de uitgifte van nog meer schatkistpapier. De afgelopen 33 jaar heeft de Federal Reserve het monetaire beleid gebruikt om deze spiraal te voorkomen.

Renteverlagingen zijn de oplossing

Om dit te voorkomen moet de Federal Reserve snel schakelen. Anders lopen ze het risico dat ze uiteindelijk nog meer moeten versoepelen. Om de lijn “inbounds” te houden, moet het midden van de curve tussen nu en de 28e met 75 basispunten dalen.

Mogelijk zal de centrale bank een korte piek daarboven toestaan. Kort kan in dit geval enkele maanden beteken. Wat het normaal gedrag van de Federal Reserve betreft, zitten we nu aan de limieten van verkrappingen van de rente.

Een andere manier waarop de Federal Reserve de curve weer inbounds zou kunnen krijgen, is door aan te kondigen dat de renteverhoging van juli voorlopig de laatste zal zijn. De markt zou dit niet interpreteren als een pauze maar als een ommekeer. Hierdoor zou het midden van de curve opnieuw instorten.

Bron: Twitter
Foto: iStock


VIP actie:

Uw aandacht op het volgende; we hebben momenteel een enórme korting van maar liefst €1.000,- op het VIP-pakket. Waar u normaal intekent op het VIP-pakket voor €1399 voor 12 maanden, kan dat nu voor slechts €399,-!

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.