Nederland - 17 augustus 2022 - Economie

Obligatiekoning: volgens deze ratio gaat de rente naar 2%

door SVEN VAN GASSE

De centrale banken wereldwijd zijn begonnen met het verhogen van de rente, om de inflatie af te koelen. De verwachting is dat de rente op het einde van het jaar meer dan 3% zal bedragen. Volgens de goud-koperratio zal de rente echter een stuk lager uitvallen. Zo laat Jeffrey Gundlach, met de bijnaam obligatiekoning, weten. De ratio zou een rente beneden de 2% voorspellen voor de belangrijkste Amerikaanse rente (die op 10-jarige staatsobligaties).

Goud is onder beleggers de meest algemeen erkende veilige haven. Daarom zal het in tijden van economische en geopolitieke onrust doorgaans goed presteren, waardoor het een voorlopende indicator van angst is.

Koper is precies het tegenovergestelde. Omdat het een belangrijk industrieel metaal is dat wereldwijd wordt gebruikt in een breed scala van industriële toepassingen, presteert het sterk wanneer de wereldeconomie op volle toeren draait. Daardoor is het een voorlopende indicator voor de gezondheid van de wereldeconomie en wordt het ook wel Dr Copper genoemd.

Ratio daalde afgelopen weken sterk

Een lange termijn prijsgrafiek van de twee onthult twee dingen: ten eerste, goud en koper hebben de neiging om het grootste deel van de tijd in dezelfde richting te bewegen. Ten tweede blijkt dat de kopermarkt volatieler en gevoeliger is voor prijsschommelingen dan goud.

Het is logisch dat koper sneller reageert op fundamentele trends dan goud. Koper wordt uitdrukkelijk gebruikt voor industrieel verbruik. Meer dan tweederde van het rode metaal in de wereld gaat rechtstreeks naar de bouw en de elektronica. De waarde van goud wordt veel eerder bepaald door rentetarieven en inflatieverwachtingen omdat het meeste goud in de wereld gewoon wordt opgeslagen en van de ene kluis naar de andere wordt overgebracht.

Interessant is dat de koper-goudverhouding sterk correleert met het rendement op 10-jarige Amerikaanse schatkistobligaties en vaak wordt genoemd als een voorlopende indicator voor de rentetarieven. Een daling van deze ratio, zoals op de onderstaande grafiek te zien is, kan er dus op wijzen dat ook de rente zal beginnen dalen.

Koopsignaal?

De lagere rente kan betekenen dat beleggers bang zijn voor een recessie en daarom naar schatkistpapier vluchten. Als gevolg van een recessie zou de inflatie kunnen dalen en de Federal Reserve kunnen bepalen om de rente niet veel verder meer te verhogen en quantitative tightening stop te zetten.

Hierop is de markt nu op vooruitgelopen. Natuurlijk afwachten of dit werkelijk gaat gebeuren.

Bron: Longtermtrends
Foto: iStock


VIP actie:

Uw aandacht op het volgende; we hebben momenteel een enórme korting van maar liefst €1.000,- op het VIP-pakket. Waar u normaal intekent op het VIP-pakket voor €1399 voor 12 maanden, kan dat nu voor slechts €399,-!


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.