Nederland - 12 mei 2022 - NFT

NFT-collectie Smart Beasts uitgelicht

door SVEN VAN GASSE

Apen en NFT’s lijken een goed huwelijk te zijn. Bored Ape Yacht Club, één van de populairste NFT-collecties, is daar een mooi voorbeeld van. Maar recent kwamen we een andere, nog niet zo dure, NFT-collectie tegen die ook iets heeft met apen. Het gaan om Smart Beasts.

Wat is Smart Beasts?

Smart Beasts is een full HD collectie van 2 000 handgetekende 3D NFT’s van apen klaar om in de metaverse te stappen. Via de NFT-marktplaats Opensea zien we enkele kiekjes van de collectie:

Interessant aan de collectie is dat het is gelieerd aan Kaviar Tech. Kaviar Tech is een Frans bedrijf dat zich richt op augmented reality. Met de Kaviar applicatie kunnen holders van Smart Beast hun NFT tot leven laten komen in augmented reality.

De oprichters van het project zeggen dat Smart Beast NFTs extra nut zullen krijgen in de toekomst, zo moet er een connectie komen met muziek en andere vormen van entertainment.

Of het extra nut er ook werkelijk gaat komen, moeten we uiteraard eerst zien en dan geloven.

Wat doet de floor price?

Als we naar de floor price kijken, zien we dat deze op 0,148 ether ligt. De afgelopen weken ging het volume op en neer, zoals op de grafiek valt af te lezen. De laatste dagen ligt het volume beduidend lager met gemiddeld 3 verkopen per dag. In maart was dit nog rond de 10 met een uitschieter van 36 op 19 maart.

De floor price, in het Nederlands vertaald vloerprijs, is NFT jargon voor de marktprijs. Omdat NFTs allemaal unieke stukken zijn, is er niet één universele koers voor ieder stuk. De vloerprijs geeft aan voor hoeveel de minst waardevolle NFT over de toonbank gaat.

Ook de gemiddelde verkoopprijs van Smart Beast schommelt erg. De afgelopen 90 dagen bewoog deze tussen 0,094 ether en een hoogtepunt van 0,652 ether.

Wat doet de NFT-markt?

Zoals we op de volgende grafiek kunnen zien, ziet de NFT-markt er nog steeds vrij robuust uit. Het wekelijkse volume ligt weliswaar niet meer zo hoog als in augustus vorig jaar, toen het volume meer dan 550 000 per week bedroeg. De laatste 3 weken zien we het wekelijkse volume schommelen tussen de 350 000 en 450 000. Zie ook de volgende grafiek van Nansen:

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de NFT 500 index. Dit is een index die Nansen, een blockchain analyse bedrijf, heeft samengesteld. De index bundelt de prestaties van de leidende 500 NFT-collecties op Ethereum. De index bereikte zijn voorlopige hoogtepunt op 5 februari, waarna er een stevige daling werd ingezet. Vervolgens herstelde de index weer maar begin mei daalde deze opnieuw fors. We noteren nu ongeveer aan hetzelfde niveau als in midden maart.

Katalysator Smart Beast

Een mogelijke katalysator voor de Smart Beast collectie is de nieuwe Mutant Beast collectie, die op 22 mei uitkomt. 50% van deze collectie is gereserveerd voor holders. Iedereen die 2 Smart Beast NFT’s bezit zal 1 Mutant Beast ontvangen. De andere 50% kan gemint worden.

Wat ook nog positief is voor de holders is dat zij vervolgens 100% van de royalty’s uit de handel van Mutant Beast NFT’s zullen ontvangen.

Risico’s

Het feit dat je NFT-collectie rond apen draait, is uiteraard nog geen garantie op succes. Zoals we kunnen leren uit vorige NFT-cycli, gaan heel veel NFT-collecties uiteindelijk roemloos ten onder.

Hoewel Smart Beast veel weg heeft van BAYC, gebaseerd op apen en een volgende Mutant collectie uitgebracht, is de kans bestaande dat de collectie niet even populair zal worden. Beleggers kunnen de collectie van Smart Beast als een flauw afkooksel van BAYC zien en daarom terughoudend zijn. Toch kan de link met BAYC een voordeel zijn omdat de succesformule, apen en crypto, wordt toegepast. Guilt by association…Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.