Yield

yieldIn de financiële wereld wordt de term “yield” gebruikt om aan te tonen wat het rendement is van een belegging.

Dividendrendement

Het dividendrendement wordt vaak genoemd als “yield” of “dividendyield”. Dit verwijst naar uitbetaalde inkomen van een aandeel uitgedrukt als een percentage.

Rendement van obligaties

De uitbetaalde inkomsten kunnen ook bestaan uit rente van een spaarboekje of van obligaties. Ook hier wordt “yield” of “yield to maturity” veel gebruikt.

Het berekenen van yield

De yield kan je bereken door het uitgekeerde bedrag te delen door het aankoopbedrag.

Voorbeeld: Jan krijgt 100 euro nettodividend van een aandeel. In totaal heeft Jan 2.000 euro belegd in dit aandeel. De yield bedraagt 5%.

De formule is daardoor heel simpel: [ontvangen rente/yield/interest : geïnvesteerde kapitaal]. In het voorbeeld van Jan, is dat dan 100/2.000 = 0.05 (*100). =5%.

Let wel op: Er is altijd een verschil tussen de bruto yield en de netto yield. De bruto yield is het rendement dat je ontvangt, voordat je bij de belastingdienst bent gepasseerd. Want ook de fiscus profiteert natuurlijk mee en int in veel landen een dividendbelasting. Hierdoor kan de netto yield lager uitvallen dan de bruto yield.

Je moet altijd rekeninghouden met belastingen als je het werkelijke rendement van een belegging wenst te berekenen.

Ook interessant: ‘High Yield ETFs‘, ‘Yield to maturity‘, ‘Vastrentend fonds

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.