Spreiden over sectoren en locaties

Kennisbank
Spreiden over sectoren en locaties

Vastgoed bestaat er in allerlei soorten en maten. En zodoende kan je binnen je vastgoedportefeuille heel wat spreiding aanbrengen. Dat kan op verschillende manieren. Daarom leggen we in dit artikel uit hoe je jouw vastgoedbeleggingen kunt spreiden, door verschillende REITs te kopen.

Om de juiste spreiding te vinden, moet je eerst weten welke verschillende soorten REITs er zijn (dat lees je in dit artikel). Ten tweede is de plaats waar het vastgoed is gevestigd belangrijk voor een juiste spreiding.

Je kan de verschillende soorten vastgoed en locaties vinden op de site van een REIT. Bijvoorbeeld onder de kopjes portefeuille (portfolio) of bezittingen (acquisitions). Hieronder zie je een voorbeeld van de REIT American Assets Trust (AAT).

Eerst zullen we ingaan op de functies en locaties van vastgoed. Daarna bespreken we hoe je een juiste spreiding krijgt.

Functies en locaties van vastgoed

Vastgoed kan worden onderverdeeld in 6 verschillende sectoren. REITs kunnen zich dus op één van deze specifieke sectoren richten. Maar dat hoeft niet, zo kan een REIT ook een mix van verschillend vastgoed in de portefeuille hebben.

Daarnaast zijn er ook nog REITs die zich op groeitrends kunnen richten. Zoals marihuanavastgoed of vastgoed gericht op 5G (hier spelen wij bijvoorbeeld op in met de gids ‘Vastgoed van de toekomst’).

Naast de functie van een REIT is de locatie dus een belangrijke factor. De prestatie van een REIT is heel gevoelig voor de vraag en aanbod naar vastgoed. Als er in een regio veel vraag naar vastgoed is (door een goede economie, waardoor er meer banen zijn, en zo meer mensen), dan zullen de huurinkomsten en de onderliggende waarde van een REIT stijgen.

De locatie van het vastgoed is daarom van essentieel belang, voor goede prestaties van de REIT op de beurs. Zorg daarom dat het vastgoed van REITs in jouw portefeuille verspreid ligt over verschillende toplocaties. Maak bijvoorbeeld een spreiding over verschillende continenten, waardoor plaatselijke recessies jou niet fataal kunnen zijn.

Beste spreiding

Wanneer je in REITs belegt, kan je dus kiezen om in REITs te beleggen die al zeer gespreid zijn over verschillende vastgoedsectoren en/of locaties. Je kan ook kiezen om in verschillende REITs te beleggen die een specifieke focus hebben op een sector of locatie.

De REITs met specifieke focus hebben een voordeel. Want managers zitten hier vaak dieper in de materie, waardoor ze meer informatie hebben over de sector of locatie. Dit kan vervolgens weer goed zijn voor de prestaties van de REIT.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.