x

S&P 500

Kennisbank
S&P 500

S&P 500De S&P 500 (kortweg “de S&P”) is een van de grootste aandelenindexen van de Verenigde Staten.

De index geeft een zeer betrouwbaar beeld weer van de ontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Tevens is de index een onderdeel van de Index of Leading Economic Indicators van het United States Department of Commerce.

De index is een van de meet populaire aandelenindexen van de wereld.

Samenstelling S&P 500

De 500 grootste Amerikaanse bedrijven volgens hun marktkapitalisatie zijn opgenomen in de S&P 500 index.

De index wordt samengesteld door de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Meer specifiek: door de S&P-Index Commissie. Daarin zetelen economen en analisten van Standard & Poor’s. De Commissie is gebonden aan regels die ervoor moeten zorgen dat de index op een objectieve manier tot stand komt.

De S&P-index is een marktwaardegewogen index. Dit wil zeggen dat bedrijven met de grootste marktwaarde het grootste gewicht krijgen in de index. Sinds 2005 wordt ook rekening gehouden met de free float, dat is het percentage aandelen dat daadwerkelijk verhandelbaar is op de beurs.

Criteria S&P 500

In de S&P 500 index worden louter Amerikaanse bedrijven opgenomen die op de New York Stock Exchange (NYSE) en de NASDAQ genoteerd zijn.

De overige criteria zijn:

  • Een minimum beurswaarde (marktkapitalisatie) van 5,2 miljard dollar
  • Minimaal 50% van de aandelen moeten vrij verhandelbaar zijn
  • Bedrijven moeten een winst hebben gerapporteerd over het laatste kwartaal en de som van de resultaten over de laatste vier kwartalen moet ook positief zijn
  • het aandeel moet liquide zijn. De verhouding jaarlijkse handelsomzet/marktkapitalisatie moet minimaal 0,30 zijn en het aandeel mag in absolute zin niet te laag noteren.
  • Het beursfonds moet bijdragen aan een evenwichtige verhouding van de sectoren binnen de index.
  • Alleen beursfondsen met een “normale” bedrijfsactiviteit worden opgenomen. Beleggingsfondsen komen niet in aanmerking.

Indien een bedrijf niet langer aan bovenstaande eisen voldoet, zal dit niet onmiddellijk tot verwijdering leiden. Men streeft ernaar om het aantal grote verschuivingen zo gering mogelijk te maken.

Huidige samenstelling

Het is nogal moeilijk om hier alle 500 bedrijven neer te pennen, daarom verwijzen we je graag door naar deze link: waar je ten allen tijden de huidige samenstelling kan zien.

De aandelen met het grootste gewicht staan bovenaan. Momenteel zijn dat Apple, Microsoft en Amazon.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.