Nederland - 23 juni 2022 - crypto

In de komende 10 jaar bereikt Bitcoin 1 miljard actieve gebruikers

door SVEN VAN GASSE

De cryptomarkt gaat momenteel door het stof. Bitcoin is afgelopen week tot onder de $20 000 gezakt. Volgens sommigen is dit echter maar een klein obstakel in de weg naar volledige adoptie. Volgens analist Will Clemente zal bitcoin in de komende 10 jaar 1 miljard actieve gebruikers hebben.

Voor de bewering haalt hij de S-curve van adoptie aan. Dit is een curve die elke nieuwe technologie volgt in haar weg naar adoptie.

De volgende afbeelding is een grafische voorstelling van zo’n S-curve. Eerst kopen innovators nieuwe producten of diensten omdat zij graag het nieuwste van het nieuwste willen hebben en gek zijn op innovatieve producten. Geleidelijk aan kopen steeds meer mensen, waarna de grote massa volgt.

De volgende afbeelding geeft een beeld van de adoptiecurves die verschillende belangrijke technologie-uitvindingen als de smartphone of tablet hebben doorlopen. Zoals je kan zien vertonen deze allemaal de eerder besproken S-vorm.

De S-curve van Bitcoin

Laten we nu de S-curve van bitcoin er eens bijhalen. Volgens data van Clemente is er op dit moment ongeveer 0,36% van de wereldbevolking een gebruiker van het Bitcoinnetwerk.

Clemente stelt dat we daarom nog maar slechts aan het begin van de S-curve zitten. Als deze groei in de toekomst wordt geprojecteerd op basis van het gemiddelde en het gewogen gemiddelde van andere historische adoptiecurven, dan kan de gebruikersgroei van Bitcoin er uit zien als op de onderstaande grafiek.

Tegen 2032 zou het aantal actieve gebruikers de kaap van 1 miljard dus kunnen overschrijden. Indien Clemente gelijk krijgt, zou dit een enorme groei van het aantal gebruikers op 10 jaar impliceren.

Bron: TwitterDit artikel is geen beleggingsadvies. Verschillende leden bij team BeursBrink hebben positie in IMX. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.