Nederland - 17 december 2022 - Aandelen
door SVEN VAN GASSE

Goldman Sachs model signaleert dat aandelen flink gaan dalen

De aandelenmarkten hebben in oktober en november een mooi herstel geboekt. December startte echter in mineur. Zakenbank Goldman Sachs verwacht dat de markten in de komende maanden nog een stevige daling kunnen doormaken.

Uit het model van de bank, zie afbeelding, blijkt dat drie factoren de kans op een grote correctie in de komende 12 maanden groter maken. Een grote correctie wordt over het algemeen beschouwd als een daling met meer dan 10%.

De drie factoren zijn: hoge waarderingen, een zwakke economie en een verhoogde volatiliteit.

Hoge waarderingen

Wanneer waarderingen hoog zijn (donkerblauwe lijn), hebben beleggers de neiging te optimistisch te zijn en zijn ze minder gericht op het aanhouden van een “veiligheidsmarge” voor het geval er iets misgaat. Elke marktschok kan dan snel een grote correctie uitlokken wanneer beleggers in paniek raken.

Dat zagen we bijvoorbeeld begin dit jaar gebeuren, toen hoge waarderingen de schok van de stijgende inflatie en rente nog versterkten. Het goede nieuws is echter dat de waarderingen dit jaar al flink zijn gecorrigeerd, zodat ze vandaag een veel lager risico vertegenwoordigen.

Zwakke economie

Door een zwakke economie (lichtblauwe lijn) lopen de winsten van bedrijven een groter risico te lijden na een schok. Dit zal op hun beurt de aandelenkoersen kwetsbaarder maken.

Goldman Sachs meent dat de huidige zwakte van de economie een aanzienlijke bedreiging vormt. De kans op een recessie in de komende 12 maanden bedraagt immers meer dan 70% wanneer de huidige economische zwaktes erbij worden opgeteld.

Hoge volatiliteit

Ten slotte wordt het risico van een correctie groter wanneer beleggers verwachten dat de volatiliteit (oranje lijn) hoog zal zijn. Beleggers hebben meestal goede redenen om zich zorgen te maken, dus vaak komt een hoger angstniveau overeen met een grotere kans dat er daadwerkelijk iets misgaat.

Hoewel de volatiliteit momenteel niet zo’n grote bedreiging vormt als de zwakke economie, wijst zij toch op een kans van 60% op een correctie.

Vandaag toont het model van Goldman Sachs aan dat het risico op een correctie niet alleen groter is dan in het verleden, maar dat het risico nog steeds toeneemt. Hoewel een correctie uiteraard niet zeker is, kunnen beleggers hier toch al rekening mee houden.

Bovendien kan je je ook op het positieve richten. Een correctie biedt immers een uitgelezen kans om goede aandelen tegen lagere prijzen te kopen.

Bron: LinkedIn
Foto: iStockDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.