Nederland - 22 april 2022 - Obligaties

Gaat de belangrijkste trend in de financiële markten breken?

door SVEN VAN GASSE

De rente op 10-jaars schatkistpapier in de Verenigde Staten is één van de belangrijkste indicatoren in de economie. Deze rente vertoont reeds 40 jaar een dalende trend. Als gevolg hiervan zitten de koersen van obligaties in de afgelopen decennia in een structurele stierenmarkt. Nu zou deze echter op het punt kunnen staan om uit deze trend te breken.

Doordat de rente op schatkistpapier reeds jaren daalt, stijgt de prijs van de obligaties. Het rendement en de prijs van obligaties tonen immers een omgekeerd evenredig verband.

De obligatiemarkt heeft een enorme omvang, nog groter dan de aandelenmarkt. Wanneer obligatiekoersen massaal zullen dalen, kan dat daarom op veel plekken in het financiële systeem pijn veroorzaken. Pensioenfondsen en grote banken hebben bijvoorbeeld veel schuldpapier in hun bezit.

Rentetrend op het punt van breken

Op de onderstaande grafiek wordt het verloop van de rente op schatkistpapier sinds 1965 weergegeven. Vanaf 1980 vertoont deze een constant dalend verloop. Sinds kort is deze echter fors beginnen stijgen. De rente test de weerstandslijn uit en de kans is reëel dat deze ook werkelijk uit zijn trend gaat breken.

Kans op uitbraak is reëel

De 10-jaarsrente heeft de weerstandslijn reeds enkele malen uitgetest. Nu is er alleen een hele belangrijke factor die anders is dan in het verleden, toen de rente de weerstandslijn testte. Er zijn echter verschillende factoren waarom deze nu wel uit de trend zal breken.

Inflatie in de Verenigde Staten stijgt net zo snel als in de jaren 70. In deze periode steeg ook de rente op Amerikaanse schatkistpapier mee, zoals op de grafiek is af te lezen. Als gevolg is de Federal Reserve bezig met het verhogen van de rente. Wanneer de centrale bank hiermee doorzet kan de trend breken. Als de Federal Reserve agressiever reageert om de stijgende inflatie in te dijken, wordt de kans nog groter dat de trend doorbroken wordt.

Wat verwachten wij?

In 2019 schreven wij reeds een bericht over een zeepbel in de obligatiemarkt. Ondanks de extreem lage rendementen bleven beleggers obligaties kopen. Sommige beleggers hebben immers obligaties nodig. Beleggers die dichtbij hun pensioen staan, willen vooral hun vermogen behouden en niet te veel risico meer nemen. Ook institutionele beleggers zijn vaak verplicht om een deel van hun portefeuille in obligaties te investeren.

Wij denken nu wel dat deze zeepbel reeds eventjes aan het leeglopen is. Door de stijgende rente zijn de prijzen van obligaties zich opnieuw aan het “normaliseren”.

Ook verwacht driekwart van beleggers in onze Telegram groep dat de rentetrend zal breken.

Alternatief scenario

Ondanks het feit dat de omstandigheden naar een uitbraak uit de trend wijzen, is het mogelijk dat er zich een valse uitbraak zal voordoen. Dit kan gebeuren als de Federal Reserve zijn koers wijzigt. De centrale bank kan hiertoe verplicht worden wanneer een te hoge rente voor problemen in het financiële systeem zorgt.

Overheden gaan immers enorm veel schulden aan om hun uitgaven te financieren. Een deel van deze schulden worden ook niet expliciet terugbetaald maar worden omgezet in nieuwe schulden. Wanneer de overheid nieuwe schulden moet aangaan, tegen de dan geldende hogere tarieven, kan zij ten onder gaan aan de stijgende rentelast die zij moet betalen. Om deze reden is het denkbaar dat de Federal Reserve de rente niet te veel zal verhogen.Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.