Inflatie

Inflatie is een term die gebruikt wordt, wanneer goederen en diensten duurder worden. Het prijspeil stijgt gedurende een inflatoire periode.

Inflatie ontstaat wanneer er meer geld in omloop wordt gebracht door centrale banken (geldontwaardering), of door meer vraag naar producten en diensten. Ook kunnen prijzen stijgen door hogere grondstofkosten of hogere accijnzen en importkosten.

Het omgekeerde van inflatie, is deflatie (een daling van het prijspeil). Volgens beleidsmakers is een inflatie van 1 à 2 procent per jaar ideaal. Gedurende economische of politieke schokgolven, kan inflatie echter de pan uitvliegen en kunnen heel wat mensen in armoede terechtkomen. Hun spaargeld wordt namelijk plots veel minder waard. Goud en vastgoed worden historisch als goede activa beschouwd om zich tegen inflatie te beschermen.

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.