Nederland - 19 september 2022 - Aandelen

De grootste koper van olie gaat straks zijn slag slaan

door RAJA SPEET

Vorige week kwam het grote nieuws uit Amerika hard aan bij beleggers. De inflatie kwam uit op 8,3% en vormde een aanleiding voor een flinke pandoering op de beurs. Hoewel de spotlight was gericht op de ‘headline number’ van 8,3% – wat gezien mag worden als een daling van de 8,5% die eerder is gemeten – moet je als belegger één ding niet uit het oog verliezen. De inflatie was nog veel hoger uitgekomen, als de Amerikaanse overheid zich niet met de olieprijs zou hebben bemoeid. Want de belangrijke pijlers voor de CPI, zoals benzine en stookolie, zijn in augustus in waarde gedaald.

Zonder de de daling van olie en stookolie, zou de CPI ruim boven de 9% uitkomen! Wat is hier dan precies aan de hand?

Amerikaanse olievoorraden kelderen

Het is eigenlijk heel simpel. Amerika is gewoon zijn olievoorraad aan het verkopen. In een tempo dat we nog nooit hebben gezien sinds ze zijn gestart met een strategische olievoorraad.

Het niveau dat we nu zien, is een niveau gelijk aan het vierde kwartaal van 1983(!). En toen was de US nog bezig met het opbouwen van de oliereserves. Ongeveer een jaar geleden, stond de strategic petroleum reserves (SPR) op 618 miljoen vaten. Eind augustus, waren hier nog 442 miljoen vaten over. Een daling van meer dan 30% in nog geen jaar tijd.

Dit heeft natuurlijk invloed op de inflatie. Die hierdoor laag wordt gehouden. Daar hoef je ons overigens niet voor te geloven, je ziet het nu voor je ogen gebeuren: alleen al tussen januari en augustus dit jaar zijn 146 miljoen vaten via de SPR op de markt gekomen. De strategische reserves worden geplunderd en op een gegeven moment is de bodem in zicht.

En dat zien wij als een kans. Want het betekent dat de grootste koper van olie, zich weer in de markt gaat roeren.

Weldra weer olie hamsteren?

De eerste berichten dat de USA zal optreden als koper om nu alsnog overstag te gaan en olie te kopen net onder de $80 zijn er al. Dat zien wij overigens als grootspraak. En aan dit tempo zullen de democraten toch echt moeten gaan kopen, tenzij ze nieuwe verkiezingen willen winnen op de rug van hoge inflatiecijfers.

Dus of die olieprijs nu aan $80 de vat noteert, of aan $100, straks heeft de USA niet veel keuze meer. Waarbij het trouwens niet uitmaakt of de SPR zijn reserves zal bijvullen, of Amerikanen zelf op de open markt moeten kopen. De vraag naar olie zal hierdoor gaan toenemen.

Wat weer resulteert in hogere prijzen. Ziedaar, onze bullishness op olie.

Grootste winst bij olieaandelen

Waarbij we nog net wat bullisher zijn op olieaandelen. De grootste strategische koper op de markt, Amerika, heeft immers aangegeven klaar te staan om olievoorraden aan te vullen. Nu doen er cijfers de ronde van $80 per vat. Laat dat inderdaad een niveau zijn waarop de VS toeslaat. Dan heb je sprake van een soort natuurlijke bodem.

In januari dit jaar hebben we voor het laatst olieprijzen van $80 gezien. Dat terwijl veel oliebedrijven nu maar fractioneel hoger noteren dan hun niveaus in januari. Een vreemde constatering. En wat ons betreft een geschenk. Energy-, olie- en resources, ze noteren allemaal aan mooie prijsniveaus.

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.