Nederland - 26 april 2022 - Obligaties

Obligaties gaan knallen volgens hedgefondsmanager

door SVEN VAN GASSE

De aandelenmarkt is de afgelopen weken fors gedaald. De situatie op de obligatiemarkt is echter nog erger. In de afgelopen weken is er reeds $2,5 biljoen aan waarde in rook opgegaan in de obligatiemarkt. Desondanks gelooft Raoul Pal, hedgefondsmanager en CEO van RealVision, dat obligaties opnieuw gaan knallen.

Hoewel de economische groei in de Verenigde Staten nog steeds robuust is, ziet Pal een ineenstorting van de groei aan de horizon. Pal is daarom ook van mening dat we de piek van inflatie snel zullen zien. Dit zou een goed scenario zijn voor de obligatiemarkt. Hij verduidelijkt zijn standpunt met enkele grafieken en besluit zijn betoog met:

Buy Bonds, Wear Diamonds.

ISM Manufacturing Index

De ISM-index voor de verwerkende industrie, ook bekend als de inkoopmanagersindex (PMI), is een maandelijkse indicator van de economische activiteit in de Verenigde Staten. De index wordt samengesteld op basis van een enquête onder inkoopmanagers van meer dan 300 verwerkende bedrijven. Hij wordt beschouwd als een belangrijke indicator van de toestand van de Amerikaanse economie. Een waarde van meer dan 50 wijst op een economische groei en een waarde van minder dan 50 op een krimp.

We zien dat de Year over Year (YoY) groei van de S&P 500 bijna tot 0 is gedaald. De ISM en de S&P zijn aan elkaar gecorreleerd. Wanneer de ISM aan minder dan 50 noteert, betekent dit dat bedrijven de toekomst minder rooskleurig zien en minder winsten zullen maken. Door de dalende winsten, dalen ook de beurskoersen. Door de correlatie zou groei van de S&P 500 van 0 kunnen wijzen op een ISM van 50, wat gelijkstaat aan economische stagnatie.

Piekinflatie grondstoffen

De grondstoffenprijzen stegen de afgelopen maanden met een enorm tempo. Verschillende grondstoffen als hout, tarwe en nikkel noteerden aan recordprijzen. Volgens Pal is de piek in grondstoffenprijzen echter reeds achter de rug, zoals de volgende grafiek verduidelijkt.

De mogelijkheid dat het hoogtepunt inflatie van de grondstoffenprijzen is bereikt, is belangrijk voor 2 zaken. Wanneer er minder grondstoffen gekocht worden, en de prijs dus daalt, kan dit wijzen op een daling van de economische activiteit. Vervolgens kan een daling van de grondstoffenprijzen er ook voor zorgen dat het algemene inflatiepeil daalt. De sterk stijgende grondstoffenprijzen waren immers voor een deel verantwoordelijk voor de torenhoge inflatie van de afgelopen maanden.

Trage groei China

De volgende grafiek geeft een beeld van de hoeveelheid kredieten die in China worden gegeven. Wanneer de hoeveelheid schulden stijgt, wilt dit zeggen dat er veel dingen gefinancierd worden. Dit wijst op een sterke economische activiteit. Bij een sterke daling, zou de economie kunnen stagneren of krimpen.

Belangrijk om aan te geven is dat de lijn van kredietimpulsen een leidende indicator is. Zoals de grafiek aangeeft wordt een daling van de kredietimpulsen doorgaans gevolgd door een daling van de ISM.

Aanbodinflatie

Hoewel de economische groei in China kan dalen, zou er nog steeds sprake kunnen zijn van een hoge inflatie door de aanhoudende Covid-problemen in het land. De inflatie zal dan een aanbodinflatie zijn in plaats van de traditionelere vraaginflatie.

De aanhoudende Covid-problemen in China gaan er volgens Pal voor zorgen dat de groei in de hele wereldeconomie zal achterblijven. China heeft, na de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, waardoor problemen hier zijn weerslag zullen hebben op de rest van de wereld.

De haven van Shanghai ligt reeds stil sinds 28 maart, waardoor er enorm veel producten vastzitten. De reeds gehavende supply chains, zijn hierdoor nog meer verstoord. Op de volgende grafiek is te zien dat enorm veel schepen liggen te wachten in de haven in Shanghai. Problemen in de havens betekenen stijgende kosten voor de bedrijven en stijgende inflatie voor de consumenten.

Wanneer de inflatie hoog blijft, zullen de centrale banken de rente verder moeten verhogen. Dit zou een negatief scenario zijn voor de obligatiemarkt.

Bron: TwitterDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.