Nederland - 1 september 2022 - Economie

Landen met hoogste risico op faillissement in 2022

door SVEN VAN GASSE

Net zoals bedrijven gaan landen leningen aan bij binnenlandse en internationale schuldeisers om hun kosten te dekken. Hiervoor geven zij overheidsobligaties uit in ruil voor geld. Maar ook overheden kunnen failliet gaan als zij er niet in slagen om deze schuld volgens de afspraken af te lossen.

Wanneer een land failliet gaat, houdt het niet zoals een bedrijf op met bestaan. Wanneer een land in default gaat, wendt het zich gewoonlijk tot het Internationaal Monetair Fonds voor bijstand in de vorm van leningen en herstelpakketten.

Who’s next?

Sri Lanka is het meest recente land dat er niet in slaagde zijn schulden af te lossen. Tijdens de Covid-pandemie gaf het land enorm veel geld uit en verlaagde het de belastingen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het failliet van het land.

Sri Lanka is niet het eerste en zeker niet het laatste land dat in default gaat. De onderstaande afbeelding geeft een opsomming van landen die het meeste kans hebben om in gebreke te blijven in 2022.

Bron: Twitter
Foto: iStock


VIP actie:

Uw aandacht op het volgende; we hebben momenteel een enórme korting van maar liefst €1.000,- op het VIP-pakket. Waar u normaal intekent op het VIP-pakket voor €1399 voor 12 maanden, kan dat nu voor slechts €399,-!


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.