Koerswinstverhouding

De koers-winstverhouding is een waarderingsratio die wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel.

Bijvoorbeeld:

Koers: 50 euro/aandeel

Winst per aandeel: 5 euro

Koers/winst-verhouding = 10x (=50 gedeeld door 5)

De K/W-verhouding geeft weer hoeveel keer beleggers bereid zijn om de huidige winst te betalen voor het bedrijf.

Hoe hoger de K/W-verhouding hoe meer dat beleggers denken dat het bedrijf nog heel lang zal bestaan, of dat de winst nog erg veel kan groeien.

Hoe lager de K/W-verhouding, hoe meer dat beleggers denken dat het bedrijf de komende jaren amper zal groeien (misschien zelfs zal krimpen).

Vaak hebben grotere en stevigere bedrijven met minder onzekerheden een veel hogere K/W dan bedrijven waarvan de toekomst toch wel wat onzeker is.

De ratio is echter niet perfect. De winst per aandeel van een bedrijf kan namelijke forse fluctuaties laten zien. Dit kan het gevolg zijn van incidentele gebeurtenissen als eenmalige afschrijvingen op activa, kosten die gepaard gaan met belangrijke reorganisaties en boekwinsten op de verkoop van activiteiten.

Vaak is het nuttig om te kijken naar de gemiddelde winst per aandeel van de afgelopen 5 jaar om een beeld te krijgen van de normale winstgevendheid van een bedrijf.

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.