Nederland - 23 november 2022 - Vastgoed
door SVEN VAN GASSE

Huizenverkopen VS crashen even hard als in 2008

De Amerikaanse economie lijkt het steeds moeilijker te hebben met de huidige economische omstandigheden. De huizenverkopen kennen bijvoorbeeld enorme dalingen. Dit kan een zeer slecht teken zijn voor de rest van de Amerikaanse economie.

De volgende grafiek toont het aantal Amerikaanse huizenverkopen op jaarbasis. Na de stevige dip tijdens de Covid-pandemie, heeft de huizenmarkt zich goed hersteld. Midden 2021 stonden de huizenverkopen zelfs op het hoogste niveau in jaren.

Van deze goede cijfers blijft er nu echter niets meer over. Het aantal huizenverkopen daalt zelfs even hard als in 2008. 2008 was het jaar van de Grote Recessie, dewelke werd gekenmerkt door het uit elkaar spatten van de vastgoedzeepbel.

Waarom is dit belangrijk?

Het feit dat er steeds minder huizen verkocht worden, is in de eerste plaats een probleem voor de verkopers van huizen. Zij blijven immers zitten met hun huis en lopen het risico dat de prijzen gaan dalen.

Maar ook voor de rest van de economie is een crash in de huizenverkopen iets om je zorgen over te maken. Vastgoed speelt immers een integrale rol in de Amerikaanse economie. Een vertraging van deze markt kan een grote impact hebben op andere delen van de Amerikaanse economie.

Een daling van de verkoop van huizen leidt uiteindelijk tot een daling van de vastgoedprijzen. Hierdoor verlaagt de waarde van alle huizen. Hierdoor zullen huiseigenaren minder “home-equity loans” loans kunnen afsluiten. Deze leningen zijn populair in de Verenigde Staten en stelt huiseigenaren in staat om geld te lenen met hun huis als onderpand.

Wanneer dit niet meer kan, of veel minder kan, zal dit uiteindelijk een impact hebben op de consumentenuitgaven. Bijna 70% van de Amerikaanse economie is gebaseerd op persoonlijke consumptie. Een daling van de consumentenuitgaven draagt daarom bij tot een neerwaartse spiraal in de economie. Het leidt tot verdere daling van werkgelegenheid, inkomen en consumentenbestedingen.

Bron: Twitter, The Balance
Foto: iStockDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.