Nederland - 21 mei 2024 - Beursbrink
door AMY YASSIM

Buterin’s visie: Ethereum’s toekomst in decentralisatie

Ethereum medeoprichter Vitalik Buterin sprak in een recente blogpost over belangrijke decentralisatiekwesties. Zo kwamen MEV (miner or maximal extractable value), vloeibaar staken en de kosten van node-operaties voorbij. Volgens Buterin kunnen veel van de zorgen rondom centralisatie worden aangepakt door smart protocol design en upgrades, waarvan sommige al in uitvoering zijn.

MEV is de financiële winst die geavanceerde node operators kunnen behalen door de transacties binnen een blok opnieuw te rangschikken.

—Lees ook: Gratis gids: de Ethereum Staking Blauwdruk

MEV: Minimalisatie vs. Quarantaine

Buterin erkende dat zorgen over Ethereum’s ontwerp in drie kerngebieden wijdverbreid zijn en benadrukte persoonlijke betrokkenheid. Hij gelooft echter dat de uitdagingen minder ontmoedigend kunnen zijn dan sommigen denken.

In zijn post van 17 mei bespreekt Buterin eerst MEV, waarbij hij twee benaderingen identificeert: minimalisatie en ‘quarantaining’. Met minimalisatie bedoelt hij MEV verlagen door smart protocol design. Quarantaining betreft de poging om MEV geheel te verminderen of te elimineren door middel van technieken binnen het protocol

Buterin erkent zorgen over MEV, maar benadrukt mogelijke oplossingen door smart protocol design. Hij zegt verder:

“Ideëen die de quarantainebox zo klein mogelijk maken, zijn erg interessant.”

Over vloeibaar staken zegt hij dat het aantal individuele stakers laag blijft door complexiteit en kosten. Hij oppert het verlagen van minimale stortingen en verbeteren van opnameprocessen.

Oplossingen voor individuele stakers

Buterin spreekt ook over de hardwarevereisten van nodes. Hij ziet uitdagingen, maar gelooft dat technologieën zoals Verkle Trees kunnen helpen.

Buterin besprak de uitdagingen rondom lage participatie van individuele Ethereum-stakers en benadrukte mogelijke verbeteringen, zoals het verkorten van opnametijden en verlagen van minimale stortingen.

Hij benadrukte ook de noodzaak van diepgaande discussies binnen de gemeenschap om de unieke kenmerken van Ethereum te behouden en verbeteren, met het oog op een gedecentraliseerde toekomst.

—Lees ook: Makkelijkste manier om geld te verdienen met crypto

Bron: The Block
Foto: iStock


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.