Cryptoknallers - 21 december 2022 - crypto
door VINCE

4 grafieken die de bodem van Bitcoin aangeven

Er is altijd veel aandacht voor het verloop van Bitcoin koersen. Logisch, het is natuurlijk de grootste munt in de gehele cryptomarkt. In de geschiedenis zijn er verschillende momenten geweest waarbij de markt concludeert dat BTC “dood” is. Echter lijkt de munt hierna weer goed op te veren. Deze trends tonen we in dit artikel met 4 verschillende grafieken. 

#1 Cost Basis analyse

In onderstaande afbeelding zijn 3 verschillende lijnen weergegeven. De zwarte is de BTC prijs op logaritmische schaal, de rode staat voor de Short-Term Holder (STH) gerealiseerde prijs en de blauwe hetzelfde maar voor Long-Term Holders (LTH).

Iedere keer dat de STH grafiek onder de LTH grafiek komt, is het in perioden dat BTC aanzienlijk lager gaat. Maar iedere keer gaat bitcoin daarna hard omhoog.

Momenteel zitten we ook in een fase waarbij STH onder LTH koerst. Dit zou dus in de nabije toekomst een stijging van de cryptomunt kunnen betekenen.

#2 De marktwaarde naar gerealiseerde waarde (MVRV) Z-score

Wederom zien we hieronder de logaritmische prijs in het zwart, en zien we daarnaast de MVRV Z-score in het oranje:

Iedere keer dat de Z-score onder de nul komt, zit BTC in een dal. Dit wordt ook weer opgevolgd met een piek in de Z-score, dat correspondeert met een piek in Bitcoin’s prijs.

Deze zit nu onder de nul, dat dan natuurlijk zou betekenen dat de prijs hierna zal stijgen.

#3 Cumulative Value-Days Destroyed (CVDD)

Cumulatieve Value-Days Destroyed (CVDD) is de verhouding tussen de cumulatieve USD-waarde van “Coin Days Destroyed” en de marktleeftijd (in dagen). Historisch gezien is de indicator een nauwkeurige indicator geweest voor absolute marktbodems. Dit zie je op de momenten waarbij “Bitcoin is dead” staat.

De zwarte lijn is weer de BTC prijs, en de oranje geeft CVDD aan.

Telkens dat de BTC prijs dicht in de buurt van de CVDD lijn komt, springt het omhoog. Momenteel botsen de twee bijna, aan de koers van $16.700.

Historisch gezien zou dit dus moeten betekenen dat BTC flink op de bodem zit, en snel omhoog zal gaan.

#4 Netto gerealiseerde PnL, gecorrigeerd voor marktkapitalisatie

Deze ratio geeft aan hoeveel winst er in totaal is gemaakt op de transactie van bitcoins. Als een hoeveelheid BTC dus verkocht wordt, is de winst het verschil tussen aankoop- en verkoopprijs.

De zwarte grafiek is weer BTC’s prijs, en de rood/groene vlakken laten de netto winst/verlies ratio’s zien.

Ook hier zien we weer eenzelfde patroon. Telkens dat de P/L ratio negatief wordt, laat BTC een dal zien. Tegelijkertijd zien we bij een positieve P/L ratio een stijgende BTC prijs.

Nu zitten we al een tijdje met een P/L onder de nul, dat dus ook weer betekent dat we een prijsstijging zouden moeten gaan zien.

Natuurlijk kan je nooit slechts op deze 4 grafieken een complete BTC verwachting opmaken. Daarvoor zal je meer indicatoren moeten inzien. Maar ze geven wel een mooie indicatie voor de richting waar BTC op zal gaan in de komende perioden.

——

Lees ook deze artikelen: 

 


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Cryptoknallers

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Cryptoknallers

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.