Nederland - 18 juli 2022 - crypto
door SVEN VAN GASSE

19 crypto-applicaties die een dividend betalen

Beleggen in aandelen die een hoog dividend uitkeren is reeds jaren populair bij beleggers. Op deze manier kunnen beleggers zich garanderen van een min of meer vast inkomen. Dividenden dragen hiernaast voor een groot stuk bij aan het totale rendement van aandelen. Het is tegenwoordig echter ook mogelijk om te beleggen in crypto-applicaties die een dividend betalen.

Er zijn verschillende manieren die applicaties gebruiken om hun gebruikers een dividend uit te betalen.

  • Koop de token van het protocol en verdeel deze onder de stakers
  • Koop de token van het protocol en verbrand deze om het aanbod te verminderen
  • Koop het protocol en beweer deze in een schatkist
  • Een deel van het geld dat door het protocol wordt gegenereerd herverdelen onder de houders

De eerste 3 methoden verhogen het aandeel van elke houder in het project. Hierdoor zorgen deze manieren voor een constante koopdruk op de token. De vierde manier voorziet de houder van cashflows. De belegger kan dan zelf kiezen of hij dit geld wil herinvesteren of diversifiëren naar andere activa. Wij gaan ons in dit artikel focussen op de vierde manier.

Wat is de beste manier om de projecten met elkaar te vergelijken?

Net zoals bij aandelen is het belangrijk om de verschillende projecten met elkaar te vergelijken om het beste project uit te kiezen.

Er bestaat een soort van price/earnings ratio (P/E) die gebruikt wordt om de projecten te waarderen. Deze geeft een redelijke goede inschatting over welke projecten over- of ondergewaardeerd zijn.

Deze wordt als volgt berekend:

P/E: volledig verwaterde waardering/ jaarlijkse inkomsten het protocol

Soms wordt de marktkapitalisatie gebruikt in plaats van de verwaterde waardering omdat deze makkelijker te vinden is. Toch is deze niet volledig genoeg omdat het geen rekening houdt met toekomstige unlocks.

De P/E berekent echter nog geen cashflows. Hiervoor moeten we een aangepaste versie van deze ratio gebruiken.

Prijs/vergoedingen: volledig verwaterde waardering / jaarlijks uitgekeerde vergoedingen

Met deze ratio kan worden nagegaan hoeveel jaar een belegger nodig zal hebben om zijn initiële investering op basis van de cashflows terug te verdienen. Als de prijs/vergoedingen gelijk is aan 5, wilt dit zeggen dat er 5 jaar nodig zijn om de investering terug te verdienen.

Welke applicaties betalen allemaal een cashflow?

Op de volgende grafiek zie je een overzicht van welke applicaties allemaal een cashflow uitbetalen. We zullen in dit artikel enkel de projecten bespreken die de meeste cashflows uitbetalen.

De volgende grafiek geeft een beeld van de protocol revenue. Dit is het deel van de fees dat naar de kas van het protocol gaat of direct naar de tokenholders via bijvoorbeeld een burnmechanisme. Het burnmechanisme is vergelijkbaar met een aandeleninkoop omdat het de hoeveelheid tokens in omloop vermindert.

Synthetix

Synthetix is een DeFi-protocol, dat gebaseerd is op de Ethereum-blockchain. De token die hier gebruikt wordt is de SNX token.

De afgelopen 30 dagen had Synthetix een winst van meer dan $11 miljoen, dat komt uit handelfees gegenereerd uit derivatenhandel op het platform.

LooksRare

LooksRare is een NFT-marktplaats, waar iedereen een fee betaalt om NFTs te verhandelen. De afgelopen 30 dagen bedroeg de winst van LooksRare zo’n $4 miljoen.

Bron: mirror.xyz , Token TerminalDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.