Nederland - 6 december 2022 - Aandelen
door SVEN VAN GASSE

Windenergie essentieel voor energietransitie; hoe investeer je?

De transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie zal één van de belangrijkste uitdagingen in de komende decennia worden. Volgens Christian Bruch, CEO van Siemens Energy, zal de energietransitie echter mislukken als de problemen omtrent windenergie niet opgelost worden.

In een interview met CNBC verklaarde Bruch dat Siemens volop aan het werk is in de energietransitie. Bruch ziet de toekomst voor windenergie zeer positief in maar hij merkte echter op dat er enorme uitdagingen zijn in de sector, vooral wat betreft de supply chains.

Hernieuwbare energiebronnen hebben volgens Bruch ruwweg 10 keer zoveel materiaal nodig als conventionele technologieën. Wanneer de supply chains dan niet naar behoren werken, zullen projecten enorme vertragingen oplopen.

Ook moeten de goedkeuringstermijnen worden verkort en moet het risico worden verdeeld tussen de exploitanten en de leveranciers van de apparatuur.

Volgens Bruch is het essentieel om deze problemen op te lossen. Indien dit niet gebeurt, zal de energietransitie volgens de CEO mislukken.

Hoe investeren in windenergie?

Als de problemen die Bruch aanhaalt opgelost worden, ziet de toekomst er voor windenergie dus zeer rooskleurig uit.

Allereerst kunnen beleggers investeren in bedrijven die windmolens produceren en onderhouden. Denk hierbij aan Siemens Energy, Nordex, Goldwind en Vestas.

Ook is het mogelijk om te investeren in windmolens via groene of klimaatobligaties. Deze werkt hetzelfde als een gewone obligatie, alleen weet je dat het opgehaalde geld zal gebruikt worden om windmolens te bouwen. Een voorbeeld hiervan is WindShareFund die ClimateBonds op 10 jaar uitgeeft voor Duitse windmolens. De obligaties geven een basisrente van 3% per jaar die nog kan oplopen tot 4,97%.

Profiteer mee van deze trend met onze Klimaat Gids

Windenergie zal dus een belangrijke rol spelen in de energietransitie in de strijd om de wereld klimaatneutraal te maken. Er zijn echter nog andere bedrijven die zullen profiteren van deze globale trend.

Met onze Klimaat Gids kunnen beleggers anticiperen op deze trend, die de belangrijkste zal worden in de komende jaren. In de Klimaat Gids werpen we een blik op hoe zo’n klimaatneutrale toekomst eruitziet. Daarnaast bespreken we enkele specifieke bedrijven waarmee beleggers zich het best kunnen positioneren om te profiteren van die klimaatneutrale toekomst.

Bron: CNBC
Foto: iStock


BeursBrink bestaat 6 jaar! Om dit te vieren hebben we op dit moment een korting van maar liefst 94% op ons VIP-pakket. Aarzel niet en profiteer van deze buitenkans via de volgende link.


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.