Nederland - 23 september 2022 - Water

Water wordt steeds belangrijker en schaarser: zo verdien je er geld aan

door SVEN VAN GASSE

Water is één van de belangrijkste grondstoffen ter wereld. Hoewel de aarde voor zo’n 70% uit water bestaat, is deze grondstof toch schaars. Water wordt dan ook niet voor niets het blauwe goud genoemd. 

Water is bijvoorbeeld een zeer belangrijke component in de energiebevoorrading. De brandstof die een kerncentrale gebruikt om energie op te wekken (uranium) wordt doorgaans vervoerd door middel van schepen. Afgelopen zomer was enorm warm en droog in Europa waardoor belangrijke rivieren volledig opdroogden. Schepen konden hierdoor niet meer uitvaren waardoor het risico ontstond dat de energiebevoorrading in gevaar kwam.

Water van te zelfsprekend

Stefano Venier, CEO van het Italiaanse energiebedrijf Snam, stelt dat we water in het verleden als iets “normaals” beschouwden. Nu komen we echter tot de ontdekking dat ook de voorraad water zijn beperkingen heeft.

In Noorwegen wekt men dan bijvoorbeeld weer veel energie op door middel van water. Het gebrek aan regen zorgde er echter voor dat de hoeveelheid energie die door de dammen werd opgewekt, sterk gedaald is.

Venier stelt:

We moeten de perceptie van het belang en de waarde die water heeft terugwinnen.

Weinig water geschikt als drinkwater

Het belangrijkste gebruik van water is uiteraard het drinken ervan. Hoewel de aarde uit 70% water bestaat, is dit vooral zout water dat niet geschikt is voor consumptie. 2% van het zoet water is dan weer lastig bereikbaar waardoor ook dit niet ideaal is om te gebruiken als drinkwater.

Slechts 1% van al het water op aarde komt in aanmerking om makkelijk gebruikt te worden al drinkwater, zoals de onderstaande afbeelding goed illustreert.

Hoe inspelen op het tekort aan water?

Al deze zaken zorgen ervoor dat water in de toekomst mogelijk één van de meest schaarse grondstoffen ter wereld kunnen worden.

Om de zaken nog wat erger te maken, moeten we kijken naar de waterinfrastructuur. Die is in ontwikkelde landen stevig achteruitgegaan, terwijl er bijna geen stappen ondernomen worden om deze infrastructuur te vernieuwen.

Hierdoor loont het voor beleggers zeker de moeite om de opties te bekijken om te kunnen profiteren van de waterschaarste. Er zijn verschillende opties om geld te verdienen aan de waterschaarste:

  • Het kopen van waterrechten
  • Beleg in waterrijke landbouwgrond
  • Investeer in watermaatschappijen, waterinfrastructuur en watermateriaal
  • Ontziltingsinstallaties

Er zijn verschillende aandelen van waterbedrijven die op deze opties inspelen, die we bijvoorbeeld bespreken in dit E-book.

Bron: CNBC
Foto: iStockDit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.