Nederland - 10 april 2023 - Optietrades
door VINCE

Wat is een Call optie? En hoe maak je winst?

Heb je ooit gehoord van een call optie? Zo niet, dan mis je een flink winstgevende manier om te investeren in de aandelenmarkt! In dit artikel bespreken we wat een call optie is en hoe je er geld mee verdient. We behandelen ook de risico’s en beloningen, evenals enkele tips om te beginnen met investeren in call opties.

728x90

Wat is een Call optie?

De leidende aanbieder van financiële derivaten, IG Group, definieert een call optie als volgt: “Een calloptie is een contract dat de koper het recht geeft, maar niet de plicht, om een bepaald bezit voor een bepaalde prijs op een bepaalde afloopdatum te kopen. De waarde van de calloptie neemt toe wanneer de marktprijs van de waarde stijgt.”

Een call optie is als een kaartje voor de bioscoop – je betaalt ervoor en krijgt toegang tot iets tegen een afgesproken prijs. In dit geval kan het onderliggende activum aandelen of grondstoffen zijn.

Wanneer je een call optie koopt, betaal je een premie en koop je in wezen het recht (maar niet de plicht) om het onderliggende activum te kopen tegen een specifieke prijs vóór de vervaldatum van het contract.

Dus door een call optie te kopen, kan je met een relatief klein kapitaal profiteren van een stijging van de marktwaarde van je investering zonder er daadwerkelijk eigenaar van te zijn. Als gevolg kan je sneller hogere winsten maken, maar beperk je ook je risico.

Wat is een Call optie? - Trader aan het handelen

Opties kopen versus opties schrijven

Opties kopen is de situatie die we hierboven hebben uitgelegd. De belegger betaalt een premie en krijgt in ruil daarvoor het recht om een onderliggende activa te kopen.

Aan de andere kant kan je een optie schrijven. Dat is wanneer een belegger een optiecontract verkoopt aan een andere partij (de koper). De schrijver van de optie ontvangt een premie in ruil voor het verlenen van het recht om de onderliggende activa te kopen. De schrijver heeft de verplichting om de optie uit te voeren als de koper ervoor kiest om deze uit te oefenen.

Het belangrijkste verschil tussen het kopen en schrijven van opties is de positie die de belegger inneemt. Kopers van opties hebben een long-positie in de optie, wat betekent dat ze het recht hebben om de onderliggende activa te kopen of verkopen. Schrijvers van opties hebben daarentegen een short-positie in de optie, wat betekent dat ze de verplichting hebben om de optie uit te voeren als deze wordt uitgeoefend.

Kenmerken van een Call optie

Er zijn een aantal kenmerken van een call optie die essentieel zijn om te begrijpen voordat je ermee gaat beleggen. We leggen hieronder de 5 belangrijkste kenmerken uit:

#1 Onderliggende waarde

Een call optie is een contract dat de koper het recht geeft om een onderliggend activum te kopen tegen een vooraf overeengekomen prijs, bekend als de uitoefenprijs.

De onderliggende waarde van een call optie kan van alles zijn, zoals aandelen, grondstoffen, valuta’s of indexen.

Je kunt geld verdienen met optiehandel door call opties te kopen wanneer je denkt dat de onderliggende waarde zal stijgen in waarde en ze verkopen vóór de expiratiedatum als dit inderdaad het geval is.

#2 Expiratiedatum

Als het gaat om call opties, is de expiratiedatum een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Dit is de vooraf bepaalde datum waarop het optiecontract nietig en ongeldig wordt als het niet wordt uitgeoefend.

Het is belangrijk om te begrijpen dat je je call optie vóór deze datum moet uitoefenen, anders mis je eventuele potentiële winsten.

Het kennen van de expiratiedatum kan je helpen om strategieën te bedenken om je contracten zo goed mogelijk te kopen en verkopen voor maximale winst – zorg er gewoon voor dat je controleert op welke dag het valt, zodat je geen winst misloopt!

#3 Uitoefenprijs

De uitoefenprijs is de prijs die je moet betalen bij uitoefening van het contract – als de markt in jouw voordeel beweegt en de onderliggende waarde boven dit punt stijgt, dan sta je in een geweldige positie!

De uitoefenprijs moet zorgvuldig worden overwogen voordat je een call opties deal aangaat; het kan immers het verschil maken tussen winstgevendheid en verlies.

Houd er rekening mee dat de uitoefenprijs meestal afhankelijk is van hoeveel van een onderliggende waarde elk contract vertegenwoordigt, wat ook kan variëren van de ene optie naar de andere.

#4 Premie

De premie van een call optie is de prijs die kopers van een optie betalen aan verkopers (schrijvers).

De premie van een call optie wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de huidige marktprijs van de onderliggende activa, de uitoefenprijs van de optie, de volatiliteit van de onderliggende activa, de resterende looptijd van de optie en de rentetarieven op de markt.

Over het algemeen geldt dat hoe hoger de volatiliteit en de resterende looptijd van de optie, hoe hoger de premie zal zijn.

#5 Contractgrootte

De contractgrootte van een call optie is het aantal eenheden van de onderliggende activa dat wordt verhandeld bij het uitoefenen van de optie. De contractgrootte kan verschillen afhankelijk van de markt en de onderliggende activa waarop de optie betrekking heeft.

Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten, één contract van een call optie op aandelen vertegenwoordigt doorgaans 100 aandelen van de onderliggende activa.

Dus als iemand een call optie op aandeel XYZ koopt met een contractgrootte van 100, betekent dit dat de koper het recht heeft om 100 aandelen van XYZ te kopen tegen de uitoefenprijs van de optie binnen de looptijd van de optie.

Hoe zien winst en verlies er bij call opties uit?

Een call optie geeft je het recht om onderliggende waarden zoals een aandeel te kopen. Hierdoor heeft een optie een unieke winst- en verliesstructuur.

Op de volgende afbeelding zie je bijvoorbeeld de winst en verlies van een long call optie.

De optie prijs is de premie die wordt betaald. De X is de uitoefenprijs en S is de prijs van de onderliggende waarde.

Als iemand een calloptie verkoopt (een short call optie) ziet de winststructuur er zo uit:

Je ziet dus dat een call optie schrijven een stuk risicovoller is, omdat je een beperkte winst hebt, maar een onbeperkt verlies.

Amerikaanse en Europese opties

Naast het kopen of schrijven van call opties, heb je nog twee verschillende soorten. Namelijk Amerikaanse en Europese.

Het belangrijkste verschil tussen Amerikaanse en Europese opties is de uitoefenperiode. Een Amerikaanse optie kan op elk moment vóór de vervaldatum worden uitgeoefend, terwijl een Europese optie alleen op de vervaldatum kan worden uitgeoefend.

Bij het kopen van Amerikaanse opties kan de koper op elk moment de optie uitoefenen. Dit kan leiden tot een hogere volatiliteit en dus meer risico voor de belegger. Bij Europese opties kan de koper de optie alleen op de vervaldatum uitoefenen, wat minder flexibiliteit biedt, maar ook minder risico met zich meebrengt.

In Nederland worden voornamelijk Europese opties verhandeld.

Wat zijn de risico’s bij het handelen in call opties?

Er zijn een aantal risico’s verbonden aan het beleggen in call opties, waaronder:

 1. Risico van verlies: Als de prijs van de onderliggende waarde daalt, kan de waarde van de call optie aanzienlijk dalen of zelfs waardeloos worden, wat kan leiden tot verlies voor de belegger.
 2. Tijdsgevoeligheid: Call opties hebben een vervaldatum, wat betekent dat ze een beperkte levensduur hebben. Als de onderliggende waarde niet vóór de vervaldatum stijgt, kan de waarde van de call optie aanzienlijk dalen of zelfs waardeloos worden.
 3. Volatiliteitsrisico: De prijs van de onderliggende waarde kan sterk fluctueren en de volatiliteit kan de waarde van de call optie beïnvloeden.
 4. Uitoefenprijsrisico: Als de uitoefenprijs van de call optie te hoog is ten opzichte van de markt prijs van de onderliggende waarde, kan de optie waardeloos worden.
 5. Liquiditeitsrisico: Call opties met een laag handelsvolume kunnen moeilijk te verhandelen zijn en kunnen leiden tot moeilijkheden bij het sluiten van posities.

Wat is het verschil met een put optie?

Een call optie is een van de twee soorten opties. Het andere type is een put optie. Zowel een call optie als een put optie is een derivaat, wat betekent dat hun waarde is afgeleid van een onderliggende waarde zoals aandelen of grondstoffen.

Het simpele verschil tussen een call en put optie, is dat een put optie je het recht geeft om de onderliggende waarde te verkopen.

Net zoals bij een call optie gaat dat tegen de vooraf vooraf bepaalde uitoefenprijs op of voor de vervaldatum in ruil voor een vooraf betaalde vergoeding genaamd de premie.

Kortom, als je een call optie koopt en de aandelenkoers stijgt na je aankoop, dan kun je geld verdienen. Bij een put optie moet de aandelenkoers juist dalen als je winst wil maken.

Wat is een Call optie? - Call versus put opties

Voordelen van opties in vergelijking met aandelen

Opties bieden beleggers een alternatieve manier om geld te verdienen in vergelijking met rechtstreeks aandelen kopen. Met opties kan een belegger bijvoorbeeld een calloptie op een aandeel schrijven in plaats van rechtstreeks in dat aandeel te investeren. Dit stelt hen in staat om blootstelling en hefboomwerking te krijgen van de onderliggende activa zonder kapitaal te hoeven vastleggen zoals ze zouden doen als ze aandelen rechtstreeks kochten.

Het belangrijkste voordeel van callopties is dat het beleggers een beperkt risico biedt, samen met potentieel onbeperkte beloningen – afhankelijk van hoe ver de onderliggende activa bewegen. Als bijvoorbeeld de aandelen koers stijgt nadat een calloptie is geschreven, kunnen winsten worden gerealiseerd die veel hoger zijn dan wat aanvankelijk in de optie zelf was geïnvesteerd.

Het is echter belangrijk op te merken dat er ook nadelen verbonden zijn aan het werken met opties t.o.v. aandelen, die niet over het hoofd mogen worden gezien door potentiële beleggers:

Nadelen van opties in vergelijking met aandelen

Met opties bezit je de onderliggende activa zoals aandelen niet echt, dus als de markt tegen je positie beweegt, kun je een onmiddellijk en potentieel groot verlies lijden.

Het schrijven van ongedekte call opties is bijzonder riskant omdat het de belegger blootstelt aan onbeperkte verliezen in aanvulling op eventuele potentiële winsten. Dit kan gebeuren wanneer de optiekoper zijn recht uitoefent onder een calloptie en je dwingt om aandelen te kopen tegen een opgeblazen prijs. Als jij de optiekoper bent van een call optie heb je dus geen blootstelling aan dit risico.

Als zodanig moeten beleggers zorgvuldig de risico’s van het beleggen in opties afwegen voordat ze beslissen welke ze willen nastreven.

Hoe koop je een call optie?

Vóór het kopen van een call optie dien je voldoende kennis erover te hebben om met vertrouwen te handelen.

Met jouw kennis kan je vervolgens een strategie gaan bepalen (zie hiervoor het volgende kopje).

De volgende stap is het zoeken van calls die bij jou strategie passen. Bij de Optie Trader doen wij deze belangrijke en tijdrovende stap voor je!

Na al het voorbereidingswerk is het tijd om te gaan handelen in opties, wat je kan doen bij brokers zoals Easybroker, DeGiro en Lynx. Iedere broker werkt met andere voorwaarden en tarieven. Kijk dus eerst goed welke broker het beste past bij jouw behoeften.

Tarieven zijn op de sites van iedere broker te vinden. Zie hier bijvoorbeeld de tarieven van Lynx voor het beleggen in opties:

Verschillende handelsstrategieën met opties

Er zijn verschillende manieren om winst te maken door middel van optiehandel. Hier een aantal voorbeelden:

 1. Gedekte calls – Bij het schrijven (verkopen) van gedekte calls, bezit je de aandelen en verkoop je vervolgens aan iemand anders het recht om deze van je te kopen tegen een vooraf bepaalde vervaldatum. Als de aandelenprijs stijgt boven je uitoefenprijs, profiteer je door het voor meer te verkopen dan wat je er oorspronkelijk voor hebt betaald, plus een eventuele ontvangen premie bij het schrijven van het optiecontract.
 2. Onbedekte call opties – Een onbedekte call brengt extra risico met zich mee omdat er geen eigendom van aandelen in deze strategie is en de belegger potentieel geld kan verliezen als zijn/haar voorspelling niet uitkomt. De schrijver ontvangt vooraf een premie, ongeacht of de optie al dan niet ‘in the money’ verloopt; hij/zij kan echter aanzienlijk meer moeten betalen als de aandelenprijs voldoende daalt zodat deze onder de uitoefenprijs ligt bij expiratie.
 3. Optie-expiratie strategieën – Bij deze aanpak maken handelaren gebruik van tijdverval door kortlopende opties te kopen die ze van plan zijn waardeloos te laten aflopen in de hoop het grootste deel of alle premies vooraf te innen terwijl ze het bezit van daadwerkelijke aandelen vermijden bij expiratie. Dit werkt het beste wanneer de volatiliteit daalt na het invoeren van transacties en in scenario’s waarin voorspellingen over bewegingen in prijzen van aandelen nauwkeurig blijven tot de expiratiedatum.

Bij de Optie Trader kan je de strategie van ervaren traders volgen, die hier al een aantal jaar sterke rendementen mee behalen. Check het hier!

Succesvol beleggen in opties

Hoewel je mooie winsten kan behalen door zelf te handelen in call opties, kan dit door onvoldoende kennis en ervaring een groot risico zijn en daarnaast is het zeer tijdrovend. Heb je nog niet zo veel ervaring met opties of heb je een gebrek aan tijd om zorgvuldig onderzoek te doen? Dan hebben wij de oplossing:

Met de Optie Trader zoeken wij namelijk kansrijke opties voor jou uit, zodat je al het voorwerk over kan slaan! Hier behalen we keer op keer zeer sterke winsten mee. Zie hieronder bijvoorbeeld de winsten van de Optie Trader in 2022:

Van alle trades in de eerste 5 maanden waren er maar liefst 92,3% winstgevend!

Deze resultaten zijn zeer lastig als individuele belegger te behalen, mocht je al het onderzoek ernaar zelf willen uitvoeren. Laat ons dit dus voor je doen, en ontvang een korte maar krachtige analyse over kansrijke optie trades zoals hieronder:

Vervolgens houden we beleggers ook actief op de hoogte. Géén wekenlange radiostilte, maar gewoon een goede opvolging van de posities.

 • Wij sturen een alert zodra we een nieuwe positie openen,
 • Zodra we een positie sluiten,
 • En wekelijks updates van bestaande posities,
 • Voor vragen zijn wij altijd per mail bereikbaar!

Mis het gemak en de winsten van de Optie Trader dus niet, en abonneer je via deze link!

Conclusie

Of u nu een doorgewinterde handelaar bent of net begint met beleggen, het begrijpen van call opties kan u helpen om uw investeringsstrategie te diversifiëren en potentiële winst te maximaliseren.

Door te profiteren van de mogelijkheid om activa tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen, kunnen beleggers hun risico verminderen en tegelijkertijd hun potentieel rendement verhogen. Met de juiste kennis en tools kunnen call opties een waardevol instrument zijn om te gebruiken in uw portefeuille.

Dus waar wacht u nog op? Ontdek vandaag nog via de Optie Trader hoe call opties uw beleggingen kunnen verrijken!


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.