Wat is lithium?

Lithium is een zilvergrijs alkalimetaal. Een alkalimetaal is zeer reactief. Dit wil zeggen dat lithium ontvlambaar kan zijn wanneer het in contact komt met water. Zo is lithium ook een van de meest onedele metalen die bestaan, daarom geleid het goed. Daarnaast is lithium ook het lichtste metaal wat bestaat.

Omdat lithium erg reactief is, is het moeilijk om lithium te winnen. Zo is lithium niet in zijn originele vorm te winnen, maar wordt lithium gewonnen uit zout dat lithiumchloride bevat.

Er zullen grote investeringen moeten worden gedaan voordat lithium kan worden gewonnen uit de natuur. Hierdoor zal het aanbod van lithium schaars blijven.

Lithium heeft verschillende toepassingsgebieden. Lithium wordt vooral gebruikt voor de vervaardiging van keramiek en glas. Daarnaast is de batterijmarkt de grootste en het meest belovende toepassingsgebied van lithium. Zo wordt lithium vooral gebruikt voor accu’s in auto’s.

Daarom kan een belegging in lithium erg interessant zijn. Tenminste, als je weet hoe je in lithium moet beleggen. Dit bericht maakt u wegwijs in de fundamenten van lithium.

Waar wordt lithium voor gebruikt?

  • Lithium batterijen
  • Glas
  • Keramiek

Lithium wordt voor het grootste deel gebruikt voor de productie van batterijen. Bijna 50% van de totale vraag naar lithium komt uit de batterijmarkt.

PDF icon

Meer weten over Lithium?

Download onze gratis gids vandaag nog!

In 2015 was dit nog 30%. De vraag naar lithium uit de batterijmarkt is dus hard aan het stijgen. Lithium is het lichtste metaal die bestaat. Daarom zijn lithium batterijen lichter en maakt deze de eerste keus voor het gebruik in telefoons en auto’s.

Zo gebruikt bijna iedereen lithium. Lithium wordt gebruikt voor herlaadbare batterijen in smartphones en laptops. Accu’s van elektrische auto’s bevatten ook lithium.

De vraag en productie van elektrische auto’s stijgt hard, omdat elektrische auto’s minder schadelijk zijn voor het milieu. China heeft bijvoorbeeld als doelstelling dat in 2020 12% van alle auto’s elektrisch moet zijn.

Naast de herlaadbare batterijen wordt lithium gebruikt voor de vervaardiging van glas en keramiek. Deze markt is goed voor 27% van de vraag.

De overige vraag wordt gevuld door het gebruik bij smeervetten, polymeerproductie, continugieten vloeipoeders, luchtbehandeling en nog enkele andere doeleinden.

Daarnaast wordt lithium in de vorm van lithiumcarbonaat voorgeschreven als medicijn. Zo zou lithium een positief effect moeten hebben op de mentale gesteldheid van de mens.

Een studie uit 2009 vond zelfs een correlatie tussen de hoeveelheid lithium in het drinkwater en het aantal zelfmoorden. Hoe meer lithium in het drinkwater, hoe minder zelfmoorden. Erg opmerkelijk…

Lithium batterijen

Lithium batterijen bestaan niet voor 100% uit lithium. De voornaamste grondstoffen van een herlaadbare lithium batterij zijn: nikkel, kobalt en lithium.

Deze 3 grondstoffen vormen de kathode van een batterij. De kathode bevat ongeveer 40% van een lithium batterij en deze kathode bestaat voor 30% uit kobalt. De kathode vormt samen met de anode, elektrolyt, afscheider en de behuizing en de doorvoer de batterij.

Een lithium batterij heeft enkele voordelen:

  • Ontladen veel minder uit zichzelf dan andere batterijen.
  • Hebben veel minder onderhoud nodig om optimaal te presteren.
  • Een hoge energiedichtheid. Er kan dus meer energie op een plek worden opgeslagen.
  • Verschillende soorten lithium batterijen. Elke soort lithium batterij kan een bepaald doel beter dienen.

Zo zijn bepaalde lithium batterijen optimaal voor kleine elektronische apparaten, zoals onze smartphones. Andere lithium batterijen presteren weer beter wanneer ze als een accu voor een auto dienen.

Echter zijn er ook enkele nadelen. Wanneer lithium batterijen zich in hoge temperaturen bevinden, zullen ze sneller hun capaciteit verliezen. Dit kan wel weer tegen worden gegaan door temperatuurregelaars. Verder kunnen lithium batterijen ontploffen, omdat lithium zeer reactief is.

Waar wordt lithium gevonden?

  • Australië
  • Chili
  • Argentinië

Lithium wordt in veel landen gevonden en er is in principe genoeg voorraad. Echter is het winnen van lithium zeer arbeidsintensief en daarom zijn er grote investeringen voor nodig.

Lithium moet namelijk gewonnen worden uit gebergte of zout dat lithiumchloride bevat. Het is een lastig proces, want lithium is een zeer reactieve stof.

De landen waar de meeste investeringen zijn gedaan en die daarom het meeste lithium winnen zijn Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, China, de Verenigde Staten, Portugal en Zimbabwe.

Australië is de grootste producent en produceerde in 2017 18.700 ton lithium. Daarna komt Chili met 14.100 ton lithium en op plek drie komt Argentinië met 5.500 ton lithium.

De totale wereldproductie van lithium (zonder die van de Verenigde Staten) was 43.000 ton in 2017. Dus bijna 90% van de totale lithium productie wordt in slechts 3 landen geproduceerd.

Bij Chili en Argentinië nam de productie in 2017 iets afnam ten opzichte van 2016. Dit was in beide landen het gevolg van slechte weersomstandigheden.

Lithium wordt in Chili en in Argentinië gewonnen op zoutvlaktes in plaats van gebergte en deze productie is daarom gevoeliger voor weersomstandigheden.

In Australië nam de productie met 4.700 ton toe en de productiecijfers van de Verenigde Staten zijn onbekend om te voorkomen dat bedrijfseigen gegevens openbaar zouden worden gemaakt.

Wie gebruiken lithium?

De vraag naar lithium komt voor de helft uit de batterijmarkt en voor een kwart uit de glas -en keramiekmarkt. Landen die lithium batterijen produceren en glas en keramiek vervaardigen gebruiken dus voor het grootste gedeelte de lithium.

Lithium wordt daarom vooral gebruikt in fabrieken die batterijen, glas of keramiek produceren.

De ‘Gigafactory’ van Tesla is bijvoorbeeld een grote verbruiker van lithium. De fabriek heeft een grootte van 105 American Football velden. Elon Musk wil jaarlijks 35 gigawattuur (GWh) produceren. Dat is bijna net zoveel als de totale accu productie in de hele wereld.

Verder wil Musk in 2020 500.000 auto’s produceren. Gemiddeld heeft een elektrische auto 20 kg lithium nodig. Dit zal dus een jaarlijkse vraag van 10.000 ton (20 kg x 500.000) betekenen.

Bijna een kwart van de huidige wereldproductie.

De elektrische automarkt is dus een van de grootste vragers van lithium en deze markt zal alleen nog maar groeien. Zo is China een van de belangrijkste vragers naar lithium. In 2016 werd de helft van de elektrische auto’s in China verkocht. China voert een actief beleid om zoveel mogelijk auto’s elektrisch te laten rijden. In 2020 moet 12% van alle auto’s elektrisch zijn.

Hoe groot is de totale markt?

Het totale wereldwijde aanbod van lithium was minimaal 43.000 ton in 2017. Het grootste gedeelte (46%) werd gebruikt voor het produceren van batterijen. Daarnaast zijn er ook nog andere markten die lithium gebruiken. Echter hebben deze niet de potentie als de batterijmarkt.

Op het moment zijn er geen lithium tekorten. Het aanbod kan dus aan de vraag voldoen. Echter stijgt de vraag hard doordat er wereldwijd grote fabrieken worden gebouwd, zoals die van Tesla. Er kan dus een lithium tekort dreigen op de langere termijn wanneer er niet in de aanbodkant wordt geïnvesteerd. Er moeten immers investeringen worden gedaan wanneer men lithium wil willen.

De winning van lithium is namelijk een arbeidsintensief proces.

Het is louter de investeringen voor het winnen van lithium die voor een lithium tekort kan zorgen. In de aardbodem is namelijk genoeg lithium te vinden. Zo wordt in 2017 de totale wereldwijde lithium reserves geschat op meer dan 53 miljoen ton. Er kan dus nog veel meer lithium worden geproduceerd per jaar.

Argentinië zou ongeveer 9,8 miljoen ton lithium bezitten, Bolivia ongeveer 9 miljoen ton, Chili ongeveer 8,4 miljoen ton, China 7 miljoen ton, de Verenigde Staten 6,8 miljoen ton, Australië 5 miljoen ton en Canada 1,9 miljoen ton. Deze landen hebben veruit de grootste lithium reserves, daarnaast zijn er nog enkele landen die lithium reserves bezitten.

Wat zijn de verwachtingen voor vraag en aanbod van lithium?

Experts zijn het erover eens dat de vraag uit de markt van elektrisch rijden zeer hard zal stijgen. Zo zal de vraag uit de markt van elektrisch rijden in 2018 verdubbelen ten opzichte van 2017. Deze vraag zal alleen maar doorzetten. Zakenbank UBS verwacht dat er in 2025 jaarlijks 14 miljoen elektrische auto’s zullen worden verkocht. Nu zijn dit er nog maar 300.000.

Echter moeten de gigafabrieken die accus’s voor deze elektrische auto’s produceren hun toeleveringsketen veilig zien te stellen. Men kan het immers niet veroorloven om een grote investering te doen in een gigafabriek en vervolgens met een lithium tekort zitten waardoor men niet kan produceren.

Eind 2018 en in 2019 zal er meer aanbod van lithium bijkomen door investeringen uit het verleden. Dit extra aanbod is cruciaal om de vraag naar lithium bij te houden.

Echter moet er nog hevig door geïnvesteerd worden door aanbieders van lithium. Wanneer dit niet gebeurt zal er 100% zeker een lithium tekort ontstaan.

Dit is logisch want veel overheden, zoals China, stimuleren de energietransitie. Mensen worden gestimuleerd om elektrisch te rijden. Vandaag de dag verkiezen veel mensen echter nog benzine motoren boven elektrisch rijden. Logisch, want de actieradius van een elektrische auto minder dan die van een benzineauto.

Maar wanneer de elektrische auto’s de technologische ontwikkeling doormaken waardoor de consument de elektrische auto boven de benzineauto verkiest, zal de vraag naar lithium exploderen. Daarom heeft de vraagkant naar lithium nog een enorme potentie. De aanbodkant moet hier wel vandaag al op anticiperen met investeringen.

Hoe is de prijsontwikkeling in de afgelopen jaren geweest?

Sinds 2016 is de lithiumprijs in een stijgende trend. In 2016 zette de lithiumprijs een low neer. Deze viel samen met de wereldwijd dalende grondstofprijzen. Zo zette olie ook een low neer rond deze tijd.

Hierna is de lithiumprijs blijven stijgen. In 2017 ging deze prijsstijging zeer hard, zo is de lithiumprijs bijna verdubbeld en zette het een all-time-high van 156,8 in januari 2018. Deze prijsstijging was het gevolg van ten eerste een minder grote aanbod groei dan verwacht, zo heeft het slechte weer in Argentinië en Chili het aanbod beperkt. Ten tweede heeft de vraag, en dan vooral de vraag uit de elektrische automarkt, zich blijven ontwikkelen.

Na de harde stijging in 2017 volgde in 2018 een correctie. Deze correctie is het gevolg van het nieuwe aanbod dat de markt op is gekomen en wat er nog gaat komen tot aan 2020. Dit aanbod nieuwe aanbod is cruciaal voor de lithiummarkt. Zonder dit nieuwe aanbod zal er een lithium tekort ontstaan.

Hoe investeer ik in lithium?

Beleggen in lithium is lastiger dan het beleggen in andere grondstoffen, zoals olie, zilver of goud. Bij olie, zilver of goud kan men namelijk simpelweg een ETF (Exchange Traded Fund) kopen. Deze volgt de prijs van de grondstof. Er bestaat zo een directe een-op-een blootstelling aan de prijs van de grondstof. Daarom is een ETF een ideaal instrument, wanneer men in een grondstof wilt beleggen.

Echter is het vanaf 2 januari 2018 (tijdelijk) niet meer mogelijk om in bepaalde ETF’s te beleggen. Dit is het gevolg van de Europese MiFID II wetgeving. Deze wet wil de kopers van ETF’s en dergelijke financiële producten beter beschermen. De partijen die ETF’s uitgeven moeten vanaf 2 januari 2018 de informatie rond de ETF in de taal van de koper uitgeven. Veel uitgevers kiezen ervoor om informatie over ETF’s slechts in het Engels aan te bieden. Wanneer informatie over ETF’s in het Nederlands wordt aangeboden, kunnen wij als Nederlandse consument weer ETF’s kopen.

Voor lithium bestaat er dus geen ETF om in te beleggen. Het is daarom niet mogelijk om direct in lithium te investeren en er is geen mogelijkheid om een een-op-een blootstelling aan de prijs te hebben. Men zal altijd deels afhankelijk zijn van het management van een bedrijf.

Wanneer men in lithium wilt investeren, moet men dit op een indirecte manier doen. Op een indirect manier investeren wilt zeggen dat er aandelen moeten worden gekocht die blootstelling hebben aan de lithiumprijs. Denk hierbij aan mijnbouwbedrijven die lithium winnen. Een hogere lithiumprijs betekent hogere winsten voor deze mijnbouwbedrijven en dit betekent dan weer een hogere aandelenkoers voor u als belegger.

Men kan in principe op twee manieren beleggen in lithium mijnbouwbedrijven. Mijnbouwbedrijven die slechts voor een gedeelte opereren in de lithium mijnbouwsector. Of lithium mijnbouwbedrijven die zich volledig focussen op de winning van lithium.

Mijnbouwbedrijven die slechts voor een gedeelte opereren in de lithium mijnbouwsector opereren ook in de mijnbouwsector met betrekking tot andere metalen (of zelfs een hele andere sector als de mijnbouwsector). Bijvoorbeeld in de kobalt of zilver mijnbouw. Wanneer men in lithium wilt beleggen en aandelen koopt van deze bedrijven belegt men dus ook in andere grondstoffen.

Dit heeft niet onze voorkeur. Men heeft immers geen volledige blootstelling aan lithium, maar slechts een gedeeltelijke. Daarnaast heeft men nog eens blootstelling aan de prijs van andere (wellicht ongewenste) metalen.

Een voorbeeld van zo’n bedrijf is FMC Corp. (FMC). Dit is een Amerikaanse multinational en is actief in de lithium mijnbouwbedrijf. Daarnaast focust het bedrijf zich op agrarische oplossingen. Wanneer men in dit bedrijf belegt heeft men, naast blootstelling aan de lithiumprijs, ook een grote blootstelling aan de landbouwindustrie. Niet perse voordelig.

Wanneer men in lithium wilt beleggen, gaat onze voorkeur uit naar een ‘pure play’ bedrijf die zich volledig of bijna volledig richt op het winnen van lithium. Dit biedt een bijna volledige blootstelling aan de prijs van lithium en geen blootstelling aan de prijs van andere metalen. Deze bestaan zeker, echter is het de kunst om het juiste bedrijf te kiezen.

Waar begin ik met investeren?

Om te kunnen beleggen zal men een account aan moeten maken bij een broker. Een broker is een tussenpersoon die de handel in aandelen of andere financiële producten mogelijk maakt. Door een broker hoeft men niet meer perse via de bank te beleggen. Dit brengt enkele voordelen met zich mee. Bijvoorbeeld dat het beleggen via een broker minder kosten met zich meebrengt dan beleggen via de bank.

Lage kosten is een van de belangrijkste aspecten die een broker kan bieden. Elke euro die aan transactiekosten opgaat kan immers niet belegt worden. Wees daarom zuinig met transactiekosten.

De twee grootste brokers in Nederland zijn DeGiro en BinckBank. BinckBank heeft als voordeel dat het gebruiksvriendelijk is en dat men gratis transactietegoed krijgt wanneer men een account opent.

Echter biedt DeGiro veruit de laagste transactiekosten. De transactiekosten bij DeGiro zijn ongeveer 70 tot 90% lager dan de gemiddelde kosten van brokers. DeGiro is daarom een ideale partner voor de langere termijn.

Concreet beleggen in Lithium?

BeursBrink biedt ook een lithium gids aan. Deze gids geeft nuttige inzichten met betrekking tot de lithiummarkt en de ontwikkeling van deze interessante markt.

Je leest er hier meer over.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.