Over drinkwater

Water is een van de meest essentiële producten die wij als mens nodig hebben om te overleven. Voor velen is water vanzelfsprekend. Wanneer we in Nederland de kraan opendraaien komt er immers schoon drinkwater uit.

In tegenstelling tot Nederland is water in veel andere landen of gebieden veel minder of zelfs niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld Spanje. Hier bevat het kraanwater chloor en daarom is het niet drinkbaar.

Spanje is nog een voorbeeld waar schoon drinkwater niet voor veel problemen zorgt. Het is gewoon in de supermarkt te halen.

In veel andere gebieden zorgt schoon drinkwater wel voor veel problemen. Water wordt schaarser.

Het is daarom verstandig om je in te lezen over de kansen die investeren in drinkwater biedt. Het is niet perse makkelijk, maar deze handleiding zal u wegwijs maken en de kansen die er liggen benoemen.

Diamant-Water Paradox

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom we voor water veel minder betalen dan voor een diamant? Terwijl water een veel groter belang dient dan een diamant. Namelijk het in leven houden versus een glimmende steen.

Deze vraag staat bekend als de Water-Diamant Paradox. We geven veel minder waarde aan water en veel meer aan een diamant, terwijl de een belangrijker voor ons is dan de ander.

Dit komt omdat water veel minder schaars is dan een diamant. Er is veel meer aanbod van water dan er aanbod is van diamanten. Dit zal ook zo blijven, echter is er een ontwikkeling gaande. Water wordt veel schaarser zonder dat iemand hier (in de Benelux) er iets van merkt.

Waterschaarste

Water is hier vanzelfsprekend. Wanneer we de kraan open draaien komt er schoon drinkwater uit. Alleen is dit voor vele mensen in de wereld niet het geval.

In grote delen van de wereld is er sprake van waterschaarste. Niet alleen in Afrika. Waterschaarste is een probleem in het Midden-Oosten, Zuid-West Australië, het noorden van China, India, Zuid-Oost Azië, delen van Zuid-Amerika, het noorden van Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten.

1 op de 10 mensen leeft in een gebied met waterschaarste. Dit is niet enorm veel als u alle gebieden met waterschaarste ziet. Echter wanneer men bedenkt dat er 7 miljard mensen op de wereld leven wordt het meer. Zo’n 700 miljoen mensen ondergaan dus de gevolgen van waterschaarste.

Er zijn dus ongetwijfeld mensen die meer over hebben voor water dan een diamant. Ziet u nu de waarde van water?

Hoeveel drinkwater gebruiken wij?

In het Westen verbruiken we zeer veel water. Het verschilt natuurlijk per persoon. De een doucht namelijk vaker en langer dan de ander. Echter wordt er geschat dat een persoon tussen de 300 tot 400 liter drinkwater per dag gebruikt.

Dit is zeer veel. Vooral wanneer je bedenkt dat we qua voeding slechts 2 liter water per dag nodig hebben. Het grootste gedeelte water gebruiken we voor het douchen, de vaatwasser en de wasmachine.

Daarnaast vergt de landbouw veel water. De landbouw verbruikt namelijk zo’n 70% van al het water dat jaarlijks wordt gebruikt. Dit is enorm veel.

Nu verbruiken we alleen in het Westen zo veel water. Op zich is dit niet een heel groot probleem, want er wonen niet enorm veel mensen in het Westen.

Echter zullen er problemen ontstaan wanneer mensen in ontwikkelde economieën, zoals China en India, onze maatstaf gaan naleven. Deze economieën ontwikkelen zich zeer hard en er komen dus steeds meer mensen bij die ook 300 tot 400 liter drinkwater gaan gebruiken.

De vraag naar schoon drinkwater zal dus stijgen.

Hoeveel drinkwater is beschikbaar?

  • 97% zout water
  • 2% zoet water (niet bereikbaar)
  • 1% zoet water (bereikbaar)

Onze planeet bestaat voor 70% uit water. Water is dus een van de meest voorkomende grondstoffen die bestaat. Echter is dit heel anders bij schoon drinkwater.

Schoon drinkwater is slechts een klein gedeelte van de 70% water die onze planeet bevat. Van deze 70% is 97% zout water, 2% zoet water maar niet te bereiken en 1% zoet water dat bereikbaar is.

Onze planeet bestaat dus uit 0,7% drinkwater. Dit zijn alle rivieren, beekjes, sloten en meren. Dit lijkt veel. Echter wordt het veel minder wanneer men zich bedenkt dat 7 miljard mensen deze grondstof dagelijks nodig hebben.

De 2% drinkwater dat niet te bereiken is bestaat uit gletsjers en sneeuwvelden.

Waarom zou ik in drinkwater investeren?

Eigenlijk hebben we deze vraag zojuist beantwoord. De vraag naar water stijgt en een klein gedeelte van al het water ter wereld is drinkwater. Water wordt dus schaarser en daarom zal de prijs moeten stijgen.

Om deze reden belegt ook Dr. Michael Burry in drinkwater. Voor degene die hem niet kennen. Michael Burry is een van de weinigen die de financiële crisis voorspelde en hier en enorm bedrag aan verdiende. Ongeveer 725 miljoen dollar.

De film ‘The Big Short’ vertelt het verhaal van onder andere Michael Burry tijdens de financiële crisis. Op het einde van de film komt naar voren dat Michael Burry tegenwoordig al zijn investeringen focust op slechts een grondstof: Water.

U kan dus beleggen in drinkwater om de reden dat Michael Burry dit ook doet. Echter zijn er nog tal van redenen.

Bijvoorbeeld omdat er alleen al in de 21e eeuw 195 conflicten zijn geweest rondom water.

Wat zijn de verwachtingen voor vraag en aanbod?

De vraagkant van water is al besproken. Waar het op neerkomt is dat wij in het Westen zeer veel water gebruiken en dat er een hele grote populatie is waar het gebruik van water toe zal nemen. De vraag naar water gaat dus omhoog.

Mensen in opkomende economieën zullen meer te besteden krijgen en daarom volgens een hogere maatstaf willen leven. Bij deze hogere maatstaf zal ook schoon drinkwater horen.

Deze ontwikkeling zal tijd nodig hebben. Mensen in opkomende economieën zullen niet van de een op de andere dag meer water gaan gebruiken, maar dit zal heel geleidelijk gaan over een langere periode.

Totaal wordt er in de wereld zo’n 4.500 miljard kubieke meter water verbruikt per jaar.

Het beschikbare aanbod van drinkwater is 0,7%. 70% van de aarde bestaat namelijk uit water en daarvan is 1% bereikbaar drinkwater.

Naast dat slechts een klein gedeelte van de aarde uit schoon drinkwater bestaat, is het aanbod van drinkwater aan het krimpen. Veel water wordt namelijk vervuild door de industrie.

Watervervuiling is een groot probleem. Het zorgt ervoor dat de waterkwaliteit naar beneden gaat. Wanneer de waterkwaliteit laag is, heeft het water een schadelijk effect op mens en dier.

Jaarlijks sterven 1,8 miljoen mensen door watervervuiling, maar dit aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. De impact van veel vervuilende stoffen is namelijk nog niet bekend.

In opkomende economieën, zoals China, Pakistan, Kenia, Madagaskar, Bangladesh en India is vervuiling het grootste probleem. In deze landen sterven dan ook de meeste mensen aan de gevolgen van vervuiling. Ongeveer een kwart van de sterfgevallen in deze landen is het gevolg van een vervuild milieu. Watervervuiling speelt hier een belangrijke rol in.

De gevolgen van watervervuiling zijn daarom enorm schadelijk. Alleen blijft de industrie doorgaan met de vervuiling van het drinkwater.

Zo moest Shell en enkele andere bedrijven onlangs nog voor de rechter komen in Californië, omdat deze pesticides in de watervoorraad van Californië hebben geloosd.

Verder is er sprake van gebrekkige waterinfrastructuur in bijvoorbeeld Amerika. De waterinfrastructuur is al zeer lang niet onderhouden en dat zorgt voor grote problemen.

De pijpleidingen onder de grond die het water transporteren springen namelijk om de zoveel tijd. Dit zorgt er ten eerste voor dat veel mensen geen watertoevoer hebben en ten tweede dat er veel water verloren gaat.

In begin 2016 had een stad in New York, Troy, te maken met een gesprongen pijpleiding. Er werd vervolgens de noodtoestand uitgeroepen, omdat straten werden overspoeld en omringende dorpen werden verstoord.

Er wordt geschat dat jaarlijks 240.000 pijpleidingen breken of lekken. Dit zorgt voor een verlies van ongeveer 1,7 miljard liter water!

Daarnaast is de klimaatverandering een groot probleem voor het wateraanbod in de wereld. Bijvoorbeeld een stad als Californië kampt al jaren met enorme droogtes.

NASA waarschuwt voor enorme droogtes en uitputting van het grondwater in bepaalde gebieden op basis van satellietmetingen. In gebieden waar het al droog is zal het nog droger worden en deze zullen daarom onbewoonbaar worden. In gebieden waar het nu al nat is, zal het natter worden.

De vraag naar water blijft dus stijgen en in Azië stijgt de vraag naar water het meest. Het aanbod naar water wordt kleiner door watervervuiling, gebrekkige infrastructuur en klimaatverandering.

Het einde lijkt dus nabij? Nee, want er zijn oplossingen!

Oplossingen waterschaarste

  • Verbeterde water infrastructuur
  • Ontziltingsinstallaties
  • Actie overheid

Om de waterschaarste voor het grootste gedeelte op te lossen zal er simpelweg moeten worden geïnvesteerd.

Er zal bijvoorbeeld meer moeten worden geïnvesteerd in de infrastructuur van water. Wanneer er een goede infrastructuur is, zal er minder water worden verspild en hoeven gebieden met veel droogte minder te leiden. Omdat gebieden met veel water de gebieden met minder water kunnen voorzien.

In Amerika is waterschaarste een probleem met veel aandacht. Veel pijpleidingen moeten vervangen worden. President Trump ziet het probleem van de waterinfrastructuur in en wil daarom investeren. Hij hoopt op 1 biljoen dollar voor de gehele infrastructuur (dus inclusief wegen, etc.)

Het probleem van deze investeringen is dus dat ze extreem duur zijn. Het aanleggen van pijpleidingen kost vaak miljarden euro’s. Daarnaast is het onderhoud zeer duur.

Echter heeft deze oplossing ook bijwerkingen. Wanneer water ergens naartoe wordt getransporteerd, blijft er minder water over in het gebied rondom de waterbron. Eigenlijk wordt het probleem van waterschaarste hier verplaatst en is ook nog is zeer duur.

Daarnaast is de aanleg van een pijpleiding schadelijk voor het milieu. Hele ecosystemen kunnen de gevolgen ondervinden aan de aanleg van een pijpleiding.

Verder bestaan er ook ontziltingsinstallaties. Een ontziltingsinstallatie zorgt ervoor dat zout water wordt omgezet en zoet drinkbaar water.

Eerst gaat het water door een natuurlijke filter. Dit wordt de voorbehandeling genoemd. Daarna wordt het ‘reverse osmosis’ toegepast. Dit is een filtering door microscopisch membraan. Tot slot wordt het water gedesinfecteerd en wordt het behandeld met mineralen.

Een heel erg goed idee zo’n ontziltingsinstallatie. Alleen is deze oplossing wederom zeer duur. Een ontziltingsinstallatie kost al snel meer dan een half miljard dollar en het verbruik zeer veel energie.

Om deze reden wordt een ontziltingsinstallatie alleen toegepast in gebieden waar zeer hoge nood naar schoon drinkwater bestaat en waar men geld heeft.

Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië waar 70% van de watervoorziening uit ontziltingsinstallaties komt. Echter zijn ontziltingsinstallaties goed voor slechts minder dan 1% van de totale wereldwijde watervoorziening.

Omdat ontziltingsinstallaties te duur zijn voor een grote schaal zullen deze het probleem van waterschaarste waarschijnlijk niet oplossen. Maar wanneer er meer gebieden met water nood bij komen, zal de vraag naar deze installaties stijgen.

Daarnaast zullen overheden strenger moeten toezien op de oorzaken van drinkwater tekorten en zullen consumenten efficiënter moeten omgaan met water. Alleen is het maar de vraag of dit zal gebeuren.

Hoe investeer ik in drinkwater?

  • Waterrechten
  • Waterrijke landbouwgrond
  • Aandelen van water nutsbedrijven
  • ETF's van water nutsbedrijven

Beleggen in drinkwater kan op verschillende manieren en is vaak lastiger dan het beleggen in andere grondstoffen, zoals goud. Men kan namelijk waterrechten kopen, beleggen in waterrijke landbouwgrond of beleggen in bedrijven die actief zijn in de waterinfrastructuur of ontziltingsinstallaties bouwen.

Waterrechten

Waterrechten zijn de rechten van het recht om water in een bepaald stuk land te gebruiken. Men kan deze rechten vervolgens verkopen of verhuren. Kopers of huurders zijn in deze lokale overheden of bedrijven die water nodig hebben voor hun activiteiten.

Een waterrecht is slechts een recht en heeft daarom geen intrinsieke waarde. Men zal dus iemand moeten vinden die meer biedt dan de aankoopprijs. In tijden van veel schaarste zal dit lukken. In tijden van geen schaarste zal dit niet lukken.

Verder zijn waterrechten zeer duur. Voor een retail investeerder zal het aankopen van waterrechten niet realistisch zijn.

Waterrijke landbouwgrond

Beleggen in waterrijke landbouwgrond is te vergelijken met het kopen van waterrechten. Men kan waterrijke landbouwgrond vervolgens verhuren of verkopen. Net als met waterrechten hangt de winst af van de waterschaarste.

Wederom zijn voor retail investeerders de barrières zeer groot om in waterrijke landbouwgrond te investeren.

Beleggen in waterbedrijven (aandelen & ETF’s)

Men kan ook aandelen kopen van waterbedrijven. Waterbedrijven kunnen zich richten op de infrastructuur van water. Denk hierbij aan pijpleidingen, netwerken voor afvalwater en water verwerkingsinstallaties.

Daarnaast kunnen bedrijven ontziltingsinstallaties ontwikkelen.

Een voorbeeld van een bedrijf die ontziltingsinstallaties ontwikkelt is General Electrics. General Electrics is een wereldwijd opererende conglomeraat. Het bedrijf is dus actief in meerdere sectoren en activiteiten. Zo houdt het zich bezig met elektronica, financiële dienstverlening, kunststoffen, vliegtuigen, medische apparatuur, windenergie, elektriciteitscentrales en vervoer.

General Electrics is dus voor een heel klein gedeelte bezig met de ontwikkeling van ontziltingsinstallaties. Onze voorkeur gaat niet naar een bedrijf die slechts voor een gedeelte in drinkwater investeert, want men heeft zo geen volledige blootstelling aan drinkwater en ook blootstelling aan wellicht ongewenste activiteiten.

Kijk daarom goed wat alle activiteiten zijn van een bedrijf dat in water investeert.

Onze voorkeur gaat naar ‘pure plays’ of water ETF’s.

Pure plays zijn bedrijven die zich volledig bezighouden met water. Met deze bedrijven heeft men geen blootstelling aan ongewenste activiteiten en een grote blootstelling aan drinkwater.

Wanneer men in drinkwater wilt beleggen kan men ook een ETF (Exchange Traded Fund) kopen. Een drinkwater ETF werkt echter iets anders dan een ETF op goud. Een ETF op drinkwater volgt namelijk een mandje van water nutsbedrijven en het volgt dus niet de marktprijs van water.

Op deze manier diversifieert men het onsystematische risico van bedrijven weg. Dit wil zeggen dat men niet afhankelijk is van een fout van het management van een bepaald bedrijf of ander nieuws dat een bedrijf specifiek aangaat.

Op deze manier heeft men een één-op-één blootstelling aan de prijs van de grondstof. Daarom is een ETF een ideaal instrument, wanneer men in een grondstof wilt beleggen.

Echter is het vanaf 2 januari 2018 (tijdelijk) niet meer mogelijk om in bepaalde ETF’s te beleggen. Dit is het gevolg van de Europese MiFID II wetgeving. Deze wet wil de kopers van ETF’s en dergelijke financiële producten beter beschermen.

De partijen die ETF’s uitgeven moeten vanaf 2 januari 2018 de informatie rond de ETF in de taal van de koper uitgeven. Veel uitgevers kiezen ervoor om informatie over ETF’s slechts in het Engels aan te bieden. Wanneer informatie over ETF’s in het Nederlands wordt aangeboden, kunnen wij als Nederlandse consument weer ETF’s kopen.

Waar begin ik met investeren?

Om te kunnen beleggen zal men een account aan moeten maken bij een broker. Een broker is een tussenpersoon die de handel in aandelen of andere financiële producten mogelijk maakt. Door een broker hoeft men niet meer perse via de bank te beleggen. Dit brengt enkele voordelen met zich mee. Bijvoorbeeld dat het beleggen via een broker minder kosten met zich meebrengt dan beleggen via de bank.

Lage kosten is een van de belangrijkste aspecten die een broker kan bieden. Elke euro die aan transactiekosten opgaat kan immers niet belegt worden. Wees daarom zuinig met transactiekosten.

De twee grootste brokers in Nederland zijn DeGiro en BinckBank. BinckBank heeft als voordeel dat het gebruiksvriendelijk is en dat men gratis transactietegoed krijgt wanneer men een account opent.

Echter biedt DeGiro veruit de laagste transactiekosten. De transactiekosten bij DeGiro zijn ongeveer 70 tot 90% lager dan de gemiddelde kosten van brokers. DeGiro is daarom een ideale partner voor de langere termijn.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.