Beste belegger,

Twee jaar geleden hebben we onze abonnees bij BeursBrink op een bijzondere beleggingskans gewezen. En dat is een belegging waar 92% van alle investeerders helemaal NIETS van afweten.

Terwijl oud-Presidenten, politici en miljardairs rustig inkopen.

Een trend die overigens heel stilletjes – ver weg van het grote publiek – honderden procentpunten aan winst heeft opgeleverd.

Grote banken zoals Goldman Sachs en miljardairs als Amazon’s Jeff Bezos en Microsoft’s Bill Gates hebben al flinke belangen ingenomen.

Geen wonder, want dit zijn rendementen in krap 10 jaar….

Nu hebben beleggers die goed op de hoogte zijn, direct door waar het over gaat: water. Dat zullen er echter maar een handjevol zijn…

Want, nogmaals…. voor veel beleggers is dit helaas nog steeds niet een activa die op de radar staat.

Maar dat gaat snel veranderen.

De uitbraak van het coronavirus heeft heel gevoelig eens te meer blootgelegd, dat water van levensbelang is.

Alleen al het Witte Huis voelt zich hierdoor genoodzaakt, om 75,9 miljard te investeren in water.

Het blauwe goud: vergeet een waterbelegging niet

Hoe vaak heeft een beleggingsadviseur of een private banker u heel concreet een belegging in water aangeraden?

De kans dat dit is gebeurd, is heel klein. Wat vreemd is.

Het is de belangrijkste grondstof ter wereld.

En de vraag neemt alleen maar toe. Niet voor een paar jaar, maar voor de komende decennia.

Dan doet iedere belegger er toch goed aan om minimaal een kleine allocatie naar wateraandelen te maken?

Water als oplossing voor de klimaatpuzzel

COVID-19 drukte de wereld nog maar eens met de neus op de feiten. Regelmatig handen wassen met zeep is de beste verdediging tegen dit virus.

Het lijkt zo simpel, maar in de praktijk is het helaas vaak onmogelijk.

 • 10% van de wereldbevolking (785 miljoen mensen) heeft geen toegang tot schoon water.
 • In ontwikkelingslanden heeft 75% van de huishoudens geen plek om de handen met zeep te wassen.
 • In de armste landen beschikt 45% van de zorginstellingen niet over schoon water.

De Verenigde Naties zien slechte waterinfrastructuur daarom als nog groter gezondheids- en milieurisico dan het coronavirus zelf.

De corona-pandemie onthult de ernstige gevolgen van het negeren van waterstress

aldus de Verenigde Naties.

Met ruim 50% van de wereldbevolking zonder toegang tot veilig beheerde waterzuivering, is een cruciale verdediging tegen COVID-19 en andere virussen ver weg.

Momenteel wordt wereldwijd ook nog eens 90% van het afvalwater in ons milieu geloosd. Zonder enige vorm van behandeling.

Dat draagt zelfs meer bij aan de broeikasemissie, dan de hele luchtvaartindustrie.

Daar valt heel wat winst te behalen.

De VN zetten dan ook vol in op verbetering van waterinfrastructuur, als deel van de oplossing voor de klimaatproblematiek.

Zo wordt meteen gewerkt aan het verlagen van de druk op de watervoorraden in de wereld.

Want deze ´waterstress´ zorgt, dat over de hele wereld het water sneller opraakt dan het wordt aangevuld.

Laten we niet vergeten.

Het gaat hier wel om een oplopend tekort aan een dagelijks levensbehoefte.

Voor water bestaat geen vervanging

Een van de redenen, dat water zo’n interessant thema is voor beleggers: er bestaat geen alternatief voor water. Dat maakt de grondstof verschrikkelijk waardevol, voor iedereen.

Toegegeven, ons aardoppervlak bestaat grotendeels uit water. Toch is slechts krap 1% daarvan direct geschikt om te drinken.

Dat maakt water meteen het kostbaarste goedje op aarde. Want zonder water…

Geen leven…

En de vraag naar water blijft alleen maar toenemen. Maar het aanbod wordt steeds grilliger en onzekerder. Dat is een probleem.

Bruikbaar drinkwater staat wereldwijd onder gigantische druk

Als we niet zuinig met de beschikbare watervoorraad omgaan, dan kost dat gewoonweg levens.

Ga maar na.

 • Nu al verdringen 7,8 miljard dorstige wereldburgers zich rond de wereld watertap en
 • Tot 2050 komen er naar verwachting nog een miljard bij.
 • In 2050 zal de vraag naar zoetwater wereldwijd met nog eens 40% stijgen.

Maar denk nu niet, dat waterschaarste voor Belgen en Nederlanders een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is.

België staat bijvoorbeeld 23e(!) op een lijst van 164 landen met de hoogste waterschaarste. Vlaanderen kampt zelfs als enige regio in West-Europa met een extreme waterschaarste.

Ook in Nederland was het in 2018 al extreem droog. Maar 2020 lijkt hard op weg om zelfs droogterecordjaar 1976 van de troon te stoten.

In vergelijking met de druk op het drinkwater in de risicogebieden wereldwijd stelt dat natuurlijk niets voor.

De druk die daar nu al op het drinkwater ligt, zal door de groeiende vraag en wereldbevolking alleen nog maar toenemen.

Wereldleiders luiden alarmbel over wereldwijde watercrisis

Water staat dan ook niet voor niets bovenaan de VN-agenda.

Op Wereldwaterdag (20-03-2020) presenteerden ze hun World-Water-Development rapport. Hierin staan concrete acties voor de komende jaren benoemd: hoe waterstress aan te pakken, waterinfrastructuur te verbeteren en water als oplossing bij de klimaatproblematiek te zien.

Water is het belangrijkste medium, waardoor we de effecten van klimaatverstoring waarnemen,

zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Hij bedoelt daarmee droogte, overstromingen, smeltende ijskappen, etcetera.

Overigens is de toestand van het drinkwater recentelijk nog uitvoerig geanalyseerd. Dat deden 12 wereldleiders voor de Verenigde Naties en de Wereldbank in een speciaal Water-onderzoeksteam.

Een reactie van Guterres op de onderzoeksresultaten:

Water is een zaak van leven of dood. Het moet absolute prioriteit krijgen bij alles wat we doen

Dan de onderzoekconclusies:

 • Wereldwijd moeten 2 miljard mensen het doen met onveilig drinkwater.
 • 4,5 miljard mensen staan bloot aan onveilige sanitaire voorzieningen.
 • In 2030 zijn 700 miljoen mensen op de vlucht door waterschaarste.
 • In 2050 hebben 5,7 miljard mensen te maken met waterschaarste.

Schokkende cijfers als je het ons vraagt.

Laten we je een concreet beeld geven bij deze cijfers.

Metropool Kaapstad had de laatste druppel water al in zicht

We mogen de beschikbaarheid van bruikbaar water dus absoluut niet voor lief nemen.

Het Zuid-Afrikaanse Kaapstad weet dat maar al te goed.

In april 2018 was daar Day Zero bijna realiteit voor ruim 1 miljoen huishoudens. Vanaf die dag zouden zij geen stromend water meer hebben.

Het belangrijkste waterreservoir van Kaapstad, de Theewaterskloofdam, bleek namelijk zo goed als uitgeput.

De foto spreekt voor zich.

De plaatjes hierna laten de snelle daling van het waterniveau in deze dam zien.

In januari 2014 was de Theewaterskloofdam nog volledig gevuld (plaatje 1). Na drie jaren van droogte vanaf 2016 is van die watercapaciteit nog maar een schamele 12% over in januari 2018 (2 t/m 4).

Alleen door invoering van een streng waterrantsoen kon Day Zero worden voorkomen.

Het probleem, waterschaarste, blijft helaas gewoon bestaan. Day Zero ligt nog altijd op de loer.

Begin 2018 schreef vooraanstaand klimaat- en waterexpert Peter Gleick hierover een artikel met de verontrustende kop:

We hebben de toekomst van water gezien. En het is Kaapstad

En het loont de moeite om naar hem te luisteren.

 • Gleick is de bedenker van ‘piekwater’. Dat is de maximale hoeveelheid water die uit een gebied kan worden gehaald.
 • In 2008 werd hij al door Wired Magazine genoemd als “een van de 15 mensen waar de volgende president naar zou moeten luisteren.”

Wat er in Kaapstad gebeurt, is dus slechts een voorproefje van wat overal kan gebeuren. Wereldwijd zullen steeds meer regio’s en steden ‘piekwater’ bereiken. Bovendien lopen meerdere wereldsteden het risico om zonder water te komen zitten.

Gleick had gelijk, want in de zomer van 2019 was het bijna Day Zero in Chennai (India).

De vraag naar water neemt explosief toe in de komende 15 jaar

De watercrisis is inmiddels een wereldwijde topprioriteit. Dat mag ook wel, want de cijfers liegen niet: waterschaarste wordt een groot probleem.

Deze tabel toont de verwachte toename van de wereldwijde vraag naar water. En dat op jaarbasis voor de periode 2005 tot 2030. Uitgesplitst naar regio en sector.

Al met al gaat de vraag naar water dus explosief toenemen. En dat terwijl het aanbod niet meegroeit.

Dat wordt door de volgende kaart nog maar eens benadrukt. Je ziet welke landen in 2040 het grootste watertekort zullen hebben.

Hoe donkerder de kleur, hoe slechter het vooruitzicht.

En bijna de helft van de wereld is donker gekleurd…

Heel concreet betekent dit dat ongeveer de helft van de wereld veel meer vraag zal hebben naar water. En daar kunnen we als beleggers van profiteren.

Profiteren van een enorme vraag naar water

Profiteren van water? Dat klinkt in de eerste instantie gek. Totdat je weet wat voor een enorme vraaggroei gaat komen. Dat brengt je direct bij het tweede dilemma: mag je wel profiteren van water, omdat het een goedje is dat iedereen nodig heeft?

Als we eens heel concreet oplossingen opsommen, dan kan het volgende gedaan worden om de watercrisis het hoofd te bieden:

 • Water opslaan: dammen aanleggen en reservoirs bouwen.
 • Oppervlaktewater uit een ander gebied halen.
 • Grondwater onttrekken.
 • Ontzilting: zout water veranderen in zoetwater.
 • Recyclen van gebruikt water.

Hiervoor zal allemaal nieuwe waterinfrastructuur moeten worden opgezet, of de bestaande infrastructuur moet worden gemoderniseerd.

Beleggers die investeren in dit soort bedrijven (van ingenieurs tot infrastructuurbouwers en pure waterbedrijven) zijn praktisch gegarandeerd van jaren aan inkomsten.

Maar laten we eens een ander voorbeeld nemen. Zeewater. Dat stijgt door klimaatverandering ieder jaar een beetje meer. In 100 jaar zijn steden zoals Miami en New York compleet weggevaagd door de zee, als er geen verstevigingen worden gebouwd (zoals in Rotterdam).

De partijen die daarvan profiteren? Juist. Ingenieurs, bouwbedrijven en waterexperts. Toevallig ook allemaal bedrijven waar je als belegger in kan investeren.

Net zoals je dat zou doen in een Unilever (die ook levensbelangrijke goederen maakt, zoals…. eten).

Water: een unieke beleggingskans 

Nu is er nog een voordeel van een waterbelegging. Het is een bijzonder crisisbestendige investering.

En daar zal altijd en eeuwig vraag naar zijn. Zeker nu de wereldbevolking maar blijft groeien (en het aanbod slinkt).

Bovendien is er geen vervanging voor water.

Dus, zoals een kind nog wel kan zien:

Onvervangbaar product + Eeuwige vraag + Stijgende vraag + Dalend aanbod =

Crisisbestendige belegging!

En water is ook nog eens ongevoelig voor trends of recessies.

Fantastische uitgangspunten dus voor een uiterst kansrijke belegging!

Miljardairs investeren 100% van hun vermogen in WATER

En alles komt neer op de juiste timing. Er als eerste bij zijn. Zonder dat iedereen over de schouder meekijkt.

Eigenlijk net zoals Michael Burry deed.

Voor als je hem niet kent. Michael Burry zag als eerste de kredietcrisis van 10 jaar geleden aankomen.

Deze hedge fund manager had het lef om short te gaan op de huizenmarkt. En is daar schatrijk mee geworden.

Burry had zich tot in de kleinste details verdiept in de huizenmarkt. Daarom zette hij vol zelfvertrouwen miljarden in op de ondergang daarvan.

Hij had het goed gezien.

Het verhaal was zo sensationeel dat het is verfilmd in The Big Short. Zelfs de film was een succes, want het won een Oscar in 2016.

Even zo sensationeel. Aan het einde van The Big Short verschijnt de volgende zin.

Michael Burry is focusing all of his trading on one commodity: Water

Deze beleggingsgoeroe houdt zich dus alleen nog maar bezig met water investeringen. Dat zegt alles.

Wij vinden net als Burry dat je in water moet investeren. Maar wij zouden er niet 100% van een beleggingsportefeuille mee vullen.

Slechts een klein deel kan al zorgen voor enorme winsten.

Investeer in water, maar kijk ook naar andere manieren om geld te verdienen.

Beleggen in water: zorg ervoor dat je vroegtijdig de winnaars vindt

Uiteraard hebben wij ons ook tot in detail verdiept in de watermarkt. Want deze life time opportunity op een crisisbestendige belegging laten wij niet lopen. Dat zul je begrijpen.

Je kunt in water beleggen door individuele aandelen te kopen.

Of ETF’s. Bijvoorbeeld de PowerShares Global Water Portfolio is prima geschikt om in te beleggen.

Punt is echter dat je deze niet mag kopen.

Europese regelgeving verplicht namelijk dat informatie over ETF’s in de eigen taal beschikbaar is. En dat is die voor de meeste Amerikaanse en Canadese ETF’s niet in België en Nederland. Daarom kun je deze niet meer kopen.

Dus nu moet je je wel richten op de individuele bedrijven in de watermarkt.

Je zou large caps kunnen overwegen.

Neem Amerika’s grootste watermaatschappij, American Water Works. Deze large cap heeft inmiddels een forse beurskoers.

En toch. Stel u kocht dit aandeel in 2009. Toen het nog een small cap met een betaalbare beurskoers was.

Dan zou u nu een winstgevende rit achter de rug hebben. Van $16 naar $120. Dat is een rendement van 650%.

Had u destijds €10.000 ingelegd, dan was dat die belegging nu €75.000 waard.

Ook grote jongens als Danaher en Roper bereikten zulke waanzinnige rendementen, zoals je in de tabel ziet.

Deze fantastische rendementen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen.

Dit soort bedrijven stijgen, omdat de vraag naar een goede watervoorziening iedere dag toeneemt. Dat zien niet alleen wij, maar ook politici kunnen niet meer om deze enorme groeisector heen.

Ondertussen is de volgende water-boost in de maak.

Alleen al in de VS wordt de komende 5 jaar 75,9 miljard geïnvesteerd in schoon drinkwater en waterinfrastructuur. Als antwoord op de COVID-19 uitbraak.

Daar gaan waterbedrijven uitzonderlijk van profiteren. Dat bewijzen de cijfers uit de tabel hiervoor wel.

Want sinds 2009 profiteerden deze bedrijven bijvoorbeeld van Obama´s Recovery Act. Dit stimuleringsprogramma zorgde in de jaren erna al voor miljardeninvesteringen in de sterk verouderde waterinfrastructuur.

Het mag dan ook niet verbazen dat veel waterbedrijven de laatste 10 jaar een goede groei hebben doorgemaakt. Zo is voor Danaher de waterdivisie een van de snelst (en stabiel) groeiende divisies binnen het hele bedrijf. En ook de waterdivisies van andere bedrijven uit dit lijstje, zoals Roper, laten ENORME groei zien.

En zoals u wel weet…. op de beurs geldt nog altijd: groei = hogere aandelenkoersen.

Nieuwe kansen voor het Blauwe goud

Omdat de vraag naar water stijgt en het aan de andere kant steeds moeilijker wordt om water op tafel te krijgen, zien we torenhoge rendementen in de waterbusiness ontstaan.

De grootste rendementen, zullen echter nog komen. Maar je moet wel weten waar te zoeken….

De large caps die we hiervoor noemden, zijn al lang geleden ontdekt. En ze hebben stuk voor stuk prachtige winsten opgeleverd. Dat is leuk voor iedereen die er al een tijd inzit, maar voor beleggers die nieuw zijn met dit verhaal is het niet meer zo aantrekkelijk.

Je stapt immers in, nu de grootste winsten al zijn gemaakt. Je koopt letterlijk de aandelen van iemand die daar al 400% of meer mee heeft verdiend.

Wij doen het liever andersom….

Als je nu in dit soort grote bedrijven stapt, weet je dat:

 • De huidige beurskoers fors is.
 • Ze al een miljardenwaardering hebben.
 • De groei vaak laag is.
 • De noodzaak tot kostbare overnames aanwezig is.

Wij kiezen dan ook voor bedrijven die sneller kunnen groeien, meer marktaandeel kunnen afpakken en nog niet zijn ontdekt door de massa.

Daarbij is de redenatie heel simpel….

De watertrend is enorm en vooral een kans voor de lange termijn. Je moet niet in water zitten als je volgende maand verwacht miljonair te worden.

Hoewel dit wellicht een koude douche is voor beleggers die nu al een tweede huis in Frankrijk hebben gekocht, is het langetermijnkarakter van een waterinvestering juist heel positief.

Daarmee hebben we als beleggers een luxepositie.

Je kan nu namelijk aan aantrekkelijke waarderingen kleinere bedrijven kopen, die in de komende jaren ontzettend hard zullen groeien als gevolg van de enorme vraag die de markt zal overspoelen.

Terwijl niemand oplet…

Smallcaps: de beste keuze voor waterbeleggingen

Daarmee is onze keuze voor smallcaps dus helemaal niet zo gek. Met smallcaps inspelen op water, is een van de meest winstgevende dingen die je in de sector kan doen. Maar je moet natuurlijk wel weten, in welke bedrijven je kan beleggen.

En daar kan onze Watergids bij helpen.

Bij BeursBrink spelen we namelijk al jaren in op het Blauwe Goud. Dat doen we met onze Watergids. In deze gids, beschrijven we verschillende smallcaps die zich richten op de belangrijkste grondstof ter wereld.

En de resultaten liegen er niet om….

Hoe onze beleggers al bijna €12.000 winst pakken

Sinds het begin van onze gids, hebben we de selectielijst met aandelen rustig opgebouwd. En er zijn beleggers die ons al hebben bedankt, met duizenden euro’s aan winst.

Wie in onze aandelen was gestapt, had eind april 2020 een winst van bijna 12.000 euro kunnen pakken:

Kijk, dat zijn rendementen om blij van te worden. En er ligt nog veel meer in het verschiet, want deze trend is nog lang niet (lees nog decennia) ten einde.

Onlangs hebben we abonnees geadviseerd het overnamebod op het tweede aandeel in deze tabel te accepteren. Onze tips zijn dus in trek.

Sterker nog, de aandelen in onze gids zijn na de corona-uitverkoop goed koopbaar. We hebben daarom in april 2020 een compleet nieuwe update gegeven van de bedrijven in onze selectielijst.

En we gaan graag kort in op een handjevol aandelen uit onze selectielijst:

Aandeel #1: De waterleverancier van de Cariben

Het Caribisch gebied is voor veel toeristen een fantastische plek: altijd zon, heerlijk warm en een lekker briesje. En hoewel deze plek letterlijk is omringd door water, is er geen toegang tot zoet water, maar wel een groeiende bevolking en veel toerisme.

De eilanden hebben dan ook veel vraag naar zoet water, maar kunnen daar niet zelf aan komen. Ons bedrijf speelt hier op in door ontziltingsmachines te plaatsen, waardoor er zoet water kan worden gemaakt.

Hoewel het bedrijf is begonnen in de Bahamas, en de Kaaimaneilanden, breidt het langzaam maar zeker uit naar andere plekken zoals Mexico en Indonesië. Een logische keuze, want ieder (ei)land met veel zoutwater kan in principe een ontziltingsmachine neerzetten om zelf zoet water te maken.

De groei bij dit bedrijf is dus enorm, want:

 • Het kan jarenlang inkomsten krijgen door onderhoud
 • Extra verdienen door landen te helpen met de financiering van de machines
 • Geld verdienen met de bouw van installaties

Met een groeiende bevolking, meer toerisme en dus een grotere vraag naar water, biedt dit bedrijf een perfecte oplossing (en kunnen wij er van profiteren!).

Aandeel #2: Een all in one watercorporatie

het blauwe goudVeel waterbedrijven zijn gespecialiseerd in één of twee kerntaken. Of dat nu gaat om het water oppompen of het transport: het zijn vaak hoog gespecialiseerde bedrijven. Het derde bedrijf dat we bespreken heeft een bijzondere eigenschap. Het doet namelijk ALLES zelf.

Dit noemen we in de sector ook wel een verticaal geïntegreerde speler. Een bedrijf dat contracten afsluit met landeigenaren en ontwikkelaars, huizenbouwers, steden en gemeenten. Vervolgens ontwerpt en maakt het afvalwatersystemen om die daarna te onderhouden.

4x raak! Er wordt geld verdiend met de contracten, de ontwerpen, de bouw en het onderhoud. En daar mag je als belegger best enthousiast van worden!

Aandeel #3: Het ideale aandeel voor Warren Buffett

Warren Buffett heeft weleens gezegd dat de ideale aanhoudperiode voor zijn aandelen ‘voor altijd’ is. Nu begrijpen wij ook wel dat de langetermijnhorizon van Buffett voor veel beleggers niet realistisch is.

Maar hij heeft een punt.

Wie belegt in aandelen die je voor altijd kan vasthouden, investeert in bedrijven die stabiel kunnen groeien. Ieder jaar opnieuw.

En dat is precies, wat dit bedrijf in onze selectielijst doet. Niet alleen is het een van de oudste bedrijven in Amerika, maar het is er ook nog eentje die een uniek trackrecord heeft als het gaat om het vergroten van de winst.

Tel daar ook nog eens een mooi dividend bij op, en u begrijpt direct waarom dit een aandeel is waar Buffett alleen maar van kan houden.

+ 3 andere aandelen….

Nu kunnen we natuurlijk nog honderden woorden schrijven over deze mooie bedrijven, maar je snapt ongeveer wel waar we naartoe gaan: we investeren in aandelen die allemaal goed kunnen profiteren van water.

Geen Nestlé’s die met waterfles een leuke side business hebben gecreëerd. Maar de echte pure spelers, die zich volledig richten op water.

In de Watergids hebben we 6 van dit soort smallcaps. Met marktwaardes variërend van een paar miljoen tot maximaal een paar honderd miljoen (echte smallcaps dus!).

Maar er is meer…

Profiteer van onze LIFETIME GARANTIE

Omdat water een trend is voor de lange termijn, hebben we een gids geschreven die daar rekening mee houdt. Dat is goed nieuws voor u, want…:

 • U koopt de gids eenmalig
 • Vervolgens krijgt u bij nieuwe edities, de gids altijd gratis toegestuurd
 • U hoeft dus nooit meer bij te betalen
 • Maar blijft wel altijd op de hoogte

Dit is wat we bedoelen met onze LIFETIME GARANTIE. Een garantie waar al duizenden beleggers gebruik van maken: je koopt deze gids één keer en wordt daarna altijd op de hoogte gehouden bij nieuwe ontwikkelingen.

beleggen in waterAls wij de gids dus een update geven, krijg je die gewoon per mail toegestuurd. Met andere woorden: in de komende jaren krijgt u altijd alles van deze gids gratis. Omdat u er nu voor heeft betaald.

En dat scheelt heel wat in kosten. Een gemiddeld abonnement op een beleggingsblad kost al snel een paar honderd euro (of meer). Per jaar.

Onze gids kost slechts 149 euro. Voor een leven lang.

Daardoor betaal je effectief maar een paar euro per jaar. Reken maar uit: als we de komende 20 jaar nog 20 updates schrijven, heb je daar maar 149 euro voor betaald. Omgerekend nog geen 8 euro per jaar.

Daar kan natuurlijk niets tegenop.

Het Blauwe Goud: 6 aantrekkelijke wateraandelen

Kosten: €149,- (eenmalig) Ga verder

Je kan de Watergids na het kopen, direct downloaden. Daarmee krijg je dus meteen toegang tot de gids. Ook zetten we je op de maillijst, zodat je alle nieuwe versies van de watergids netjes per mail ontvangt.

Zo hoef je nooit meer iets te missen en kan je met ons mee, profiteren van deze enorme beleggingstrend.

Betalen kan heel gemakkelijk via iDeal, Mistercash, bankoverschrijving, creditcard of Paypal.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.