Beste belegger,

Twee jaar geleden hebben we onze abonnees bij BeursBrink op een bijzondere beleggingskans gewezen. En dat is een belegging waar 92% van alle investeerders helemaal NIETS van afweten.

Terwijl oud-Presidenten, politici en miljardairs rustig inkopen.

Een trend die overigens heel stilletjes – ver weg van het grote publiek – honderden procentpunten aan winst heeft opgeleverd.

Grote banken zoals Goldman Sachs en miljardairs hebben al flinke belangen ingenomen. En zelfs het Witte Huis ziet de noodzaak in en wil miljoenen investeren.

Geen wonder, want dit zijn rendementen in nog géén 10 jaar….

Nu hebben beleggers die goed op de hoogte zijn, direct door waar het over gaat: water. Dat zullen er echter maar een handjevol zijn…

Want, nogmaals…. voor veel beleggers is dit helaas nog steeds niet een activa die op de radar staat.

Het blauwe goud: vergeet een waterbelegging niet

Hoe vaak heeft een beleggingsadviseur of een private banker u heel concreet een belegging in water aangeraden?

De kans dat dit is gebeurd, is heel laag. Wat vreemd is.

Het is de belangrijkste grondstof ter wereld. En de vraag neemt alleen maar toe. Niet voor een paar jaar, maar voor de komende decennia.

Dan doet iedere belegger er toch goed aan om minimaal een kleine allocatie naar wateraandelen te maken?

De economische impact van water is enorm

Stel je even voor…

Je mag je toilet nog maar twee keer per dag doorspoelen. Douchen mag hooguit 2 minuten. Erger nog…. binnenkort komt er geen enkele druppel water meer uit de kraan!

Voor het Zuid-Afrikaanse Kaapstad was deze situatie in 2018 werkelijkheid.

De reden? Kaapstad kampte met een ernstig watertekort door aanhoudende droogte.

Kaapstad heeft bijna geen water meer en niemand weet welke economische impact dat zal hebben

– CNBC

Het probleem in Kaapstad staat niet op zichzelf. Over de hele wereld raakt het water sneller op dan het wordt aangevuld.

Zoals je kan begrijpen, heeft dit wereldwijd tot zeer verontrustende reacties geleid. Maar die van Nestlé vat het zeer goed samen:

Waterschaarste is ernstiger dan de afgelopen financiële crisis
– Nestlé

Het gaat hier namelijk wel om een tekort aan een dagelijks levensbehoefte.

Voor water bestaat geen vervanging

Een van de reden dat water zo’n interessant thema is voor beleggers: er bestaat geen alternatief voor water. Dat maakt de grondstof verschrikkelijk waardevol, voor iedereen.

Toegegeven, ons aardoppervlak bestaat grotendeels uit water. Toch is slechts een minimale 1% daarvan direct geschikt om te drinken.

Dat maakt water meteen het kostbaarste goedje op aarde. Want zonder water…

Geen leven…

En de vraag naar water blijft alleen maar toenemen. Continu. En het aanbod wordt steeds grilliger en onzekerder. Dat is een probleem.

Hoewel rijkelijk aanwezig op aarde, bestaat ongeveer 97% van de watervoorraad uit zoutwater. En dat is niet geschikt als drinkwater.

Slechts 3% van al het water op aarde is drinkbaar zoetwater. Daarvan zit echter 2/3 deel gevangen in sneeuw en ijs of als grondwater diep in de aardbodem.

Al met al is dus slechts 1% van de totale watervoorraad direct bruikbaar als drinkwater.

Stel je stopt al het water van de wereld in een literfles. Dan staat het beschikbare zoetwater gelijk aan 1 eetlepel daarvan.

Dat is bar weinig als je er over nadenkt.

Bruikbaar drinkwater staat wereldwijd onder gigantische druk

Als we niet zuinig met de beschikbare voorraad omgaan, dan kost dat gewoonweg levens.

Ga maar na.

 • Nu al verdringen 7,5 miljard dorstige wereldburgers zich rond de wereld watertap en
 • daar komen er tot 2050 naar verwachting nog een miljard bij.
 • In 2050 zal de vraag naar zoetwater wereldwijd met nog eens 40% stijgen.

We weten het. In België en Nederland kennen wij het waterprobleem niet. Bijna 30 miljoen inwoners mogen we dus in mindering brengen op die 7,5 miljard wereldburgers.

Zoals de kaart hierna laat zien, bevinden beide landen zich gelukkig in het ‘groen’ als het gaat om druk op het drinkwater.

En toch hebben wij vorig jaar zomer gigantische problemen gekend met een vraag naar water.

Doordat in juni de droogste maand sinds het begin van de metingen werd vastgesteld, kregen boeren in delen van het land een sproeiverbod. Een enorme klap voor de agrarische sector.

In vergelijking met de druk op het drinkwater in de risicogebieden wereldwijd stelt dat natuurlijk niets voor.

De druk die daar nu al op het drinkwater ligt, is hoog.

Sterker nog. Die druk zal gezien de groeiende vraag en wereldbevolking alleen nog maar toenemen.

Wereldleiders luiden alarmbel over wereldwijde watercrisis

Water staat dan ook bovenaan de agenda’s van de grote organisaties. Zoals de Wereldvoedselorganisatie FAO en het Wereld Economisch Forum.

En de toestand van het drinkwater is vorig jaar nog uitvoerig geanalyseerd. Dat deden 12 wereldleiders voor de Verenigde Naties en de Wereldbank in een speciaal Water-onderzoeksteam.

Een reactie van Jim Yong Kim, president van de Wereldbank:

De wereld kan het zich niet langer permitteren om water als een vanzelfsprekendheid te beschouwen

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres doet daar een schepje bovenop:

Water is een zaak van leven of dood. Het moet absolute prioriteit krijgen bij alles wat we doen

Dan de onderzoekconclusies:

 • Wereldwijd moeten 2 miljard mensen het doen met onveilig drinkwater.
 • 4,5 miljard mensen staan bloot aan onveilige sanitaire voorzieningen.
 • In 2030 zijn 700 miljoen mensen op de vlucht door waterschaarste.
 • In 2050 hebben 5,7 miljard mensen te maken met waterschaarste.

Schokkende cijfers als je het ons vraagt.

Laten we je een concreet beeld geven bij deze cijfers.

Metropool Kaapstad heeft de laatste druppel water in zicht

We mogen de beschikbaarheid van bruikbaar water dus absoluut niet voor lief nemen.

Het Zuid-Afrikaanse Kaapstad weet dat maar al te goed.

In april 2018 was daar Day Zero bijna realiteit voor ruim 1 miljoen huishoudens. Vanaf die dag zouden zij geen stromend water meer hebben.

Het belangrijkste waterreservoir van Kaapstad, de Theewaterskloofdam, bleek namelijk zo goed als uitgeput.

De foto spreekt voor zich.

De plaatjes hierna laten de snelle daling van het waterniveau in deze dam zien.

In januari 2014 was de Theewaterskloofdam nog volledig gevuld (plaatje 1). Na drie jaren van droogte vanaf 2016 is van die watercapaciteit nog maar een schamele 12% over in januari 2018 (2 t/m 4).

Met kunst en vliegwerk is Day Zero verplaatst naar 2019. En dat lukte alleen door een streng waterrantsoen in te voeren.

Daarnaast duimen de Capetownians voor voldoende regen in de winter. Maar die afhankelijkheid biedt natuurlijk weinig zekerheid.

Het probleem, waterschaarste, blijft dus gewoon bestaan. En Day Zero is nog steeds niet afgewend.

Twee jaar geleden had ik niet kunnen voorspellen dat Kaapstad Day Zero zou tegenkomen

Dat zegt Peter Gleick in een interview.

En het loont de moeite om naar Peter Gleick te luisteren. Hij is namelijk:

 • wereldwijd bekend als vooraanstaand klimaat- en waterexpert.
 • president-emeritus van het Pacific Institute Californië, dat zich bezighoudt met mondiale uitdagingen op het gebied van water.
 • de bedenker van ‘piekwater’. Dat is de maximale hoeveelheid water die uit een gebied kan worden gehaald.
 • In 2008 al door Wired Magazine genoemd als “een van de 15 mensen waar de volgende president naar zou moeten luisteren.”

Begin 2018 schreef Gleick een artikel met de verontrustende kop:

We hebben de toekomst van water gezien. En het is Kaapstad

Wat er in Kaapstad gebeurt, is dus slechts een voorproefje van wat overal kan gebeuren. Wereldwijd zullen steeds meer regio’s en steden ‘piekwater’ bereiken. Bovendien lopen meerdere wereldsteden het risico om zonder water te komen zitten.

De vraag naar water neemt explosief toe in de komende 15 jaar

Niet alleen de Capetownians hebben water hoog op de agenda staan. Ook voor het World Economic Forum is de watercrisis een topprioriteit. Dat mag ook wel, want de cijfers liegen niet: waterschaarste wordt een groot probleem.

En mensen helpen daar graag een handje bij….

Zo zorgt de klimaatverandering voor:

 • onregelmatige neerslag,
 • versneld smelten van gletsjers,
 • zware overstromingen en
 • aanhoudende droogte.

Ook neemt de vervuiling toe. Dat komt doordat medicijnresten en industrieel afval in ons drinkwater terecht komen.

Tel daarbij op de steeds maar groeiende vraag naar water vanuit

 • de landbouw en industrie en
 • de toenemende overbevolking in stedelijke gebieden.

De tabel toont de verwachte toename van de wereldwijde vraag naar water. En dat op jaarbasis voor de periode 2005 tot 2030. Uitgesplitst naar regio en sector.

Al met al gaat de vraag naar water dus explosief toenemen. En dat terwijl het aanbod niet meegroeit.

Dat wordt door de volgende kaart nog maar eens benadrukt. Je ziet welke landen in 2040 het grootste watertekort zullen hebben.

Hoe donkerder de kleur, hoe slechter het vooruitzicht.

En bijna de helft van de wereld is donker gekleurd…

Heel concreet betekent dit dat ongeveer de helft van de wereld veel meer vraag zal hebben naar water. En daar kunnen we als beleggers van profiteren.

Profiteren van een enorme vraag naar water

Profiteren van water? Dat klinkt in de eerste instantie gek. Totdat je weet wat voor een enorme vraaggroei gaat komen. Dat brengt je direct bij het tweede dilemma: mag je wel profiteren van water, omdat het een goedje is dat iedereen nodig heeft?

Als we eens heel concreet oplossingen opsommen, dan kan het volgende gedaan worden om de watercrisis het hoofd te bieden:

 • Water opslaan: dammen aanleggen en reservoirs bouwen.
 • Oppervlaktewater uit een ander gebied halen.
 • Grondwater onttrekken.
 • Ontzilting: zout water veranderen in zoetwater.
 • Recyclen van gebruikt water.

Beleggers die investeren in dit soort bedrijven (van ingenieurs tot infrastructuurbouwers en pure waterbedrijven) zijn praktisch gegarandeerd van jaren aan inkomsten.

Maar laten we eens een ander voorbeeld nemen. Zeewater. Dat stijgt door klimaatverandering ieder jaar een beetje meer. In 100 jaar zijn steden zoals Miami en New York compleet weggevaagd door de zee, als er geen verstevigingen worden gebouwd (zoals in Rotterdam). De partijen die daarvan profiteren? Juist. Ingenieurs, bouwbedrijven en waterexperts. Toevallig ook allemaal bedrijven waar je als belegger in kan investeren.

Net zoals je dat zou doen in een Unilever (die ook levensbelangrijke goederen maakt, zoals…. eten).

Water: een unieke beleggingskans 

Nu is er nog een voordeel van een waterbelegging. Het is een bijzonder crisisbestendige investering.

En daar zal altijd en eeuwig vraag naar zijn. Zeker nu de wereldbevolking maar blijft groeien (en het aanbod slinkt).

Bovendien is er geen vervanging voor water.

Dus, zoals een kind nog wel kan zien:

Onvervangbaar product + Eeuwige vraag + Stijgende vraag + Dalend aanbod =

Crisisbestendige belegging!

En water is ook nog eens ongevoelig voor trends of recessies.

Net zo min voor disruptie. Zoals de filmrolletjes van Kodak en de mobiele telefoons van Nokia dat wel waren.

Fantastische uitgangspunten dus voor een uiterst kansrijke belegging!

Miljardairs investeren 100% van hun vermogen in WATER

En alles komt neer op de juiste timing. Er als eerste bij zijn. Zonder dat iedereen over de schouder meekijkt.

Eigenlijk net zoals Michael Burry deed.

Voor als je hem niet kent. Michael Burry zag als eerste de kredietcrisis van 10 jaar geleden aankomen.

Deze hedge fund manager had het lef om short te gaan op de huizenmarkt. En is daar schatrijk mee geworden.

Burry had zich tot in de kleinste details verdiept in de huizenmarkt. Daarom zette hij vol zelfvertrouwen miljarden in op de ondergang daarvan.

En terecht. Zo bleek.

Hij had het goed gezien.

Het verhaal was zo sensationeel dat het is verfilmd in The Big Short. Zelfs de film was een succes, want het won een Oscar in 2016.

Even zo sensationeel. Aan het einde van The Big Short verschijnt de volgende zin.

Michael Burry is focusing all of his trading on one commodity: Water

Deze beleggingsgoeroe houdt zich dus alleen nog maar bezig met water investeringen. Dat zegt alles.

Wij vinden net als Burry dat je in water moet investeren. Maar wij zouden er niet 100% van een beleggingsportefeuille mee vullen.

Slechts een klein deel kan al zorgen voor enorme winsten.

Investeer in water, maar kijk ook naar andere manieren om geld te verdienen. Eigenlijk net zoals Nestlé tijdens de kredietcrisis. Toen bleef het ook om zich heen kijken.

Beleggen in water: zorg ervoor dat je vroegtijdig de winnaars vindt

Uiteraard hebben wij ons ook tot in detail verdiept in de watermarkt. Want deze life time opportunity op een crisisbestendige belegging laten wij niet lopen. Dat zul je begrijpen.

Je kunt in water beleggen door individuele aandelen te kopen.

Of ETF’s. Bijvoorbeeld PowerShares Global Water Portfolio of Guggenheim S&P Global Water Index ETF zijn prima geschikt om in te beleggen.

Punt is echter dat je deze niet mag kopen.

Europese regelgeving verplicht namelijk dat informatie over ETF’s in de eigen taal beschikbaar is. En dat is die voor de meeste Amerikaanse en Canadese ETF’s niet in België en Nederland. Daarom kun je deze niet meer kopen.

Dus nu moet je je wel richten op de individuele bedrijven in de watermarkt.

Je zou large caps kunnen overwegen.

Neem Amerika’s grootste watermaatschappij, American Water Works. Deze large cap heeft inmiddels een forse beurkoers.

En toch. Stel je kocht dit aandeel in 2009. Toen het nog een small cap met een betaalbare beurskoers was.

Dan zou je nu een winstgevende rit achter de rug hebben. Van $16 naar $83. Dat is een rendement van 419%.

Had je destijds €1.000 ingelegd, dan was dat die belegging nu €5.188 waard.

De grafieken hierna tonen de performance van drie water large caps in dezelfde periode.

Het grote Danaher deed het zeer zeker niet onaardig met een rendement van meer dan 400%.

En wat te denken wat Waters Corp? Met een rendement van meer dan 500%.

Of de meer dan 600% winst die Roper Technologies heeft voorgelegd…: 

Deze drie bereikten zelfs nog hogere rendementen, zoals je in de tabel ziet.

Deze fantastische rendementen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen.

Dit soort bedrijven stijgen, omdat de vraag naar een goede watervoorziening iedere dag toeneemt. Dat zien niet alleen wij, maar ook politici kunnen niet meer om deze enorme groeisector heen.

In 2009 werd bijvoorbeeld het stimuleringsprogramma van Obama aangenomen. Deze Recovery Act zorgde in de jaren erna voor miljardeninvesteringen in de sterk verouderde waterinfrastructuur.

Het mag dan ook niet verbazen dat veel waterbedrijven de laatste jaren een goede groei hebben doorgemaakt. Zo is voor Donahar de waterdivisie een van de snelst (en stabiel) groeiende divisies binnen het hele bedrijf. En ook de waterdivisies van andere bedrijven uit dit lijstje, zoals Roper, laten ENORME groei zien.

En zoals u wel weet…. op de beurs geldt nog altijd: groei = hogere aandelenkoersen.

Nieuwe kansen voor het Blauwe goud

Omdat de vraag naar water stijgt en het aan de andere kant steeds moeilijker wordt om water op tafel te krijgen, zien we torenhoge rendementen in de waterbusiness ontstaan.

De grootste rendementen, zullen echter nog komen. Maar je moet wel weten waar te zoeken….

De large caps die we hiervoor noemden, zijn al lang geleden ontdekt. En ze hebben stuk voor stuk prachtige winsten opgeleverd. Dat is leuk voor iedereen die er al een tijd inzit, maar voor beleggers die nieuw zijn met dit verhaal is het niet meer zo aantrekkelijk.

Je stapt immers in, nu de grootste winsten al zijn gemaakt. Je koopt letterlijk de aandelen van iemand die daar al 400% of meer mee heeft verdiend.

Wij doen het liever andersom….

Als je nu in dit soort grote bedrijven stapt, weet je dat:

 • De huidige beurskoers fors is.
 • Ze al een miljardenwaardering hebben.
 • De groei vaak laag is.
 • De noodzaak tot kostbare overnames aanwezig is.

Wij kiezen dan ook voor bedrijven die sneller kunnen groeien, meer marktaandeel kunnen afpakken en nog niet zijn ontdekt door de massa.

Daarbij is de redenatie heel simpel….

De watertrend is enorm en vooral een kans voor de lange termijn. Je moet niet in water zitten als je volgende maand verwacht miljonair te worden.

Hoewel dit wellicht een koude douche is voor beleggers die nu al een tweede huis in Frankrijk hebben gekocht, is het langetermijnkarakter van een waterinvestering juist heel positief.

Daarmee hebben we als beleggers een luxepositie.

Je kan nu namelijk aan aantrekkelijke waarderingen kleinere bedrijven kopen, die in de komende jaren ontzettend hard zullen groeien als gevolg van de enorme vraag die de markt zal overspoelen.

Terwijl niemand oplet…

Smallcaps: de beste keuze voor waterbeleggingen

Daarmee is onze keuze voor smallcaps dus helemaal niet zo gek. Met smallcaps inspelen op water, is een van de meest winstgevende dingen die je in de sector kan doen. Maar je moet natuurlijk wel weten, in welke bedrijven je kan beleggen.

En daar kan onze Water Gids bij helpen.

Bij BeursBrink spelen we namelijk al jaren in op het Blauwe Goud. Dat doen we met onze Water Gids. In deze gids, beschrijven we verschillende smallcaps die zich richten op de belangrijkste grondstof ter wereld.

En de resultaten liegen er niet om….

Hoe onze beleggers al bijna €10.000 winst pakken

Sinds het begin van onze gids, hebben we de selectielijst met aandelen rustig opgebouwd. En er zijn beleggers die ons al hebben bedankt, met duizenden euro’s aan winst.

Wie in onze aandelen was gestapt, had in juni een winst van bijna 10.000 euro kunnen pakken:

beleggen in water

Kijk, dat zijn rendementen om blij van te worden. En er ligt nog veel meer in het verschiet, want deze trend is nog lang niet (lees nog decennia) ten einde.

Sterker nog, de aandelen in onze gids zijn nu goed koopbaar. We hebben in juni 2019 een compleet nieuwe update gegeven van de bedrijven in onze selectielijst.

En we gaan graag kort in op een handjevol aandelen uit onze selectielijst:

Aandeel #1: De waterleverancier van de Cariben

Het Caribisch gebied is voor veel toeristen een fantastische plek: altijd zon, heerlijk warm en een lekker briesje. En hoewel deze plek letterlijk is omringd door water, is er geen toegang tot zoet water, maar wel een groeiende bevolking en veel toerisme.

De eilanden hebben dan ook veel vraag naar zoet water, maar kunnen daar niet zelf aan komen. Ons bedrijf speelt hier op in door ontziltingsmachines te plaatsen, waardoor er zoet water kan worden gemaakt.

Hoewel het bedrijf is begonnen in de Bahamas, en de Kaaimaneilanden, breidt het langzaam maar zeker uit naar andere plekken zoals Mexico en Indonesië. Een logische keuze, want ieder (ei)land met veel zoutwater kan in principe een ontziltingsmachine neerzetten om zelf zoet water te maken.

De groei bij dit bedrijf is dus enorm, want:

 • Het kan jarenlang inkomsten krijgen door onderhoud
 • Extra verdienen door landen te helpen met de financiering van de machines
 • Geld verdienen met de bouw van installaties

Met een groeiende bevolking, meer toerisme en dus een grotere vraag naar water, biedt dit bedrijf een perfecte oplossing (en kunnen wij er van profiteren!).

Aandeel #2: Waterschaarste in Amerika

het blauwe goudVoor het tweede aandeel gaan we naar Amerika. En dat is een hele interessante kans, precies in het straatje van smallcapbeleggers.

Een van de grooste vermogensbeheerders ter wereld heeft al persoonlijk een krediet van honderden miljoenen gegeven voor dit ambitieuze project. Door grondwater in woestijnen op te pompen en die vervolgens te transporteren via bestaande aquaducten, kan dit bedrijf zonder schade toe te richten aan de natuur, gewoon gebruik maken van grondwater.

Een ideale situatie, want de kosten blijven zo laag terwijl je ultraduurzaam aan het ondernemen bent. We verklappen hier nog niet te veel over de miljoenen aan inkomsten die hiermee gemoeid gaan, maar laten we zeggen…. we weten waarom asset managers in de rij staan om dit project te financieren!

Aandeel #3: Een all in one watercorporatie

Veel waterbedrijven zijn gespecialiseerd in één of twee kerntaken. Of dat nu gaat om het water oppompen of het transport: het zijn vaak hoog gespecialiseerde bedrijven. Het derde bedrijf dat we bespreken heeft een bijzondere eigenschap. Het doet namelijk ALLES zelf.

Dit noemen we in de sector ook wel een verticaal geïntegreerde speler. Een bedrijf dat contracten afsluit met landeigenaren en ontwikkelaars, huizenbouwers, steden en gemeenten. Vervolgens ontwerpt en maakt het afvalwatersystemen om die daarna te onderhouden.

4x raak! Er wordt geld verdiend met de contracten, de ontwerpen, de bouw en het onderhoud. En daar mag je als belegger best enthousiast van worden!

Aandeel #4: Het ideale aandeel voor Warren Buffett

Warren Buffett heeft weleens gezegd dat de ideale aanhoudperiode voor zijn aandelen ‘voor altijd’ is. Nu begrijpen wij ook wel dat de langetermijnhorizon van Buffett voor veel beleggers niet realistisch is.

Maar hij heeft een punt.

Wie belegt in aandelen die je voor altijd kan vasthouden, investeert in bedrijven die stabiel kunnen groeien. Ieder jaar opnieuw.

En dat is precies, wat dit bedrijf in onze selectielijst doet. Niet alleen is het een van de oudste bedrijven in Amerika, maar het is er ook nog eentje die een uniek trackrecord heeft als het gaat om het vergroten van de winst.

Tel daar ook nog eens een mooi dividend bij op, en u begrijpt direct waarom dit een aandeel is waar Buffett alleen maar van kan houden.

Aandeel #5: Gespreide kansen in watergroeimarkten

De laatste watertip speelt heel mooi in op de langetermijntrends die gunstig zijn voor de watersector. Toenemende wereldbevolking, waterschaarste en de klimaatverandering die tot meer droogte wereldwijd zal leiden.

Aan de ene kant verkoopt het water en waterfaciliteiten. En daarmee speelt het bijvoorbeeld met de middelgrote ontziltingsmachines in op een gigantische groeimarkt. Eentje die elke 12 jaar zal verdubbelen.

Aan de andere kant verhuurt het bedrijf machines die rechtstreeks op het waternetwerk zijn aangesloten. Het interessante aan die verhuur: de gemiddelde verhuurtermijn is maar liefst 11 jaar. En dat levert een prachtige stabiele inkomensbron op.  Nog mooier: het gaat hier om een miljardenmarkt en het bedrijf steelt inmiddels marktaandeel van de concurrentie.

+ 3 andere aandelen….

Nu kunnen we natuurlijk nog honderden woorden schrijven over deze mooie bedrijven, maar je snapt ongeveer wel waar we naartoe gaan: we investeren in aandelen die allemaal goed kunnen profiteren van water.

Geen Nestlé’s die met waterfles een leuke side business hebben gecreëerd. Maar de echte pure spelers, die zich volledig richten op water.

In de watergids hebben we 8 van dit soort smallcaps. Met marktwaardes variërend van een paar miljoen tot maximaal een paar honderd miljoen (echte smallcaps dus!).

Maar er is meer…

Profiteer van onze LIFETIME GARANTIE

Omdat water een trend is voor de lange termijn, hebben we een gids geschreven die daar rekening mee houdt. Dat is goed nieuws voor u, want…:

 • U koopt de gids eenmalig
 • Vervolgens krijgt u bij nieuwe edities, de gids altijd gratis toegestuurd
 • U hoeft dus nooit meer bij te betalen
 • Maar blijft wel altijd op de hoogte

Dit is wat we bedoelen met onze LIFETIME GARANTIE. Een garantie waar al duizenden beleggers gebruik van maken: je koopt deze gids één keer en wordt daarna altijd op de hoogte gehouden bij nieuwe ontwikkelingen.

beleggen in waterAls wij de gids dus een update geven, krijg je die gewoon per mail toegestuurd. Met andere woorden: in de komende jaren krijgt u altijd alles van deze gids gratis. Omdat u er nu voor heeft betaald.

En dat scheelt heel wat in kosten. Een gemiddeld abonnement op een beleggingsblad kost al snel een paar honderd euro (of meer). Per jaar.

Onze gids kost slechts 149 euro. Voor een leven lang.

Daardoor betaal je effectief maar een paar euro per jaar. Reken maar uit: als we de komende 20 jaar nog 20 updates schrijven, heb je daar maar 149 euro voor betaald. Omgerekend nog geen 8 euro per jaar.

Daar kan natuurlijk niets tegenop.

Het Blauwe Goud: 5 aantrekkelijke wateraandelen

Kosten: €149,- (eenmalig) Ga verder

Je kan de watergids na het kopen, direct downloaden. Daarmee krijg je dus meteen toegang tot de gids. Ook zetten we je op de maillijst, zodat je alle nieuwe versies van de watergids netjes per mail ontvangt.

Zo hoef je nooit meer iets te missen en kan je met ons mee, profiteren van deze enorme beleggingstrend.

Betalen kan heel gemakkelijk via iDeal, Mistercash, bankoverschrijving, creditcard of Paypal.

Wat krijg ik bij mijn bestelling?

Je krijgt de complete watergids van BeursBrink. In deze gids staan 5 smallcaps beschreven die als geen ander in staat zijn om te profiteren van de watertrend.

Wat betekent de LIFETIME GARANTIE precies?

Als een boek erg populair is, volgt vaak een tweede druk (en soms veel meer). In veel gevallen is het ook zo dat in die nieuwe druk, wat dingen zijn aangepast.

Dat is bij ons ook zo. De gegevens die we nu gebruiken, zijn over 2 jaar al niet meer van toepassing. Als we schrijven over de winstcijfers van 2016, maar het is ondertussen al 2020, heeft het boek geen waarde.

Daarom kijken wij actief naar de waterbedrijven in onze gids. En wanneer nodig, passen wij de cijfers en situatie aan naar de huidige omstandigheden. Daardoor blijf je als belegger op de hoogte en hebben wij nog een relevante gids om te verkopen.

Een win-win. Waarbij we natuurlijk wel fair opereren: als je de gids ooit hebt gekocht, dan krijg je die nieuwe updates gewoon gratis.

Hoeveel keer willen jullie de gidsen udpaten?

Water is een langetermijnbelegging. Zo kijken wij er ook naar. En hoewel we de bedrijven goed volgen, heeft het geen zin om iedere week een nieuwe gids uit te geven. Daarom mikken we op 1 tot 2 keer per jaar, waarin we een hernieuwde editie publiceren.

Natuurlijk geldt wel: als de situatie daarom vraagt, zullen we de gids vaker updaten.

Hoe krijg ik de nieuwe gidsen toegestuurd?

Wij sturen alles per mail toe. Zo kan je makkelijk de gidsen terugvinden en hoef je ook geen inloggegevens te onthouden. Verandert je mailadres? Stuur ons dan een mailtje en wij passen het aan in het systeem.

Met wat voor broker kan ik deze aandelen kopen?

DeGiro maar ook IB brokers zoals Interactive Brokers of EasyBroker zijn prima keuzes.