Winst per aandeel (WPA)

Foto: iStock

De winst per aandeel is een erg belangrijke bron van informatie voor beleggers. Het geeft weer hoeveel winst een onderneming maakt per uitstaand aandeel. Wanneer je de winst per aandeel meerdere jaren na elkaar bekijkt, dan kan je snel inschatten hoe de winst evolueert.

Hoe bereken je de winst per aandeel?

De winst per aandeel wordt berekend door de totale nettowinst van een bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Bijvoorbeeld: Bedrijf A maakt 1 miljoen euro winst en heeft 1 miljoen uitstaande aandelen. De winst per aandeel bedraagt 1 euro.

Mocht bedrijf A nog steeds 1 miljoen euro winst maken, maar het aantal uitstaande aandelen stijgt naar 2 miljoen stuks, dan bedraagt de winst per aandeel nog maar 500.000 euro en is de kans groot dat de waarde van het aandeel zal dalen.

Gebruik van winst per aandeel

De winst per aandeel wordt gebruikt in tal van financiële ratio’s, zoals de koerswinstverhouding.

De koerswinstverhouding bereken je namelijk door de prijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel.

Bijvoorbeeld: Bedrijf A heeft een aandeel op de beurs. Het aandeel kost momenteel 20 euro/stuk. De winst per aandeel bedraagt 2 euro. De koerswinstverhouding bedraagt dan 10.

Over het algemeen zijn beleggers het er over eens dat een koerswinstverhouding minder dan 10 erg goedkoop is, en dat een koerswinstverhouding van 20 of meer, duur is.

Er zijn echter wel uitzonderingen, zoals bedrijven die zeer snel groeien. Meer uitleg over het verschil tussen groei- en waardeaandelen vind je hier.

Waarom zou het aantal aandelen toenemen?

Het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf kan toenemen, wanneer het bedrijf bijvoorbeeld extra kapitaal nodig heeft en hiervoor extra aandelen in de markt plaatst. Meer info over kapitaalsverhogingen vind je hier.

Wanneer een aandeel zeer moeilijk wordt voor beleggers om te verhandelen (bijvoorbeeld: 500 euro per stuk), dan kan een bedrijf er ook voor kiezen om een splitsing te doen. Een splitsing door twee zou bijvoorbeeld betekenen dat er voor elk aandeel in omloop plots 2 aandelen zouden zijn. De waarde van het aandeel daalt dan automatisch van 500 naar 250, maar de belegger heeft wel dubbel zoveel aandelen. De waarde blijft voor hem dus hetzelfde, maar hij kan veel flexibeler zijn aandelen kopen/verkopen.

Het aantal uitstaande aandelen kan ook dalen in aantal.

Een inkoop van eigen aandelen gebeurt meestal wanneer een bedrijf met overtollige cash besluit dat de eigen beurskoers te laag is en dat het daarom goed zou zijn om eigen aandelen in te kopen.

Doordat het bedrijf eigen aandelen inkoopt, blijven er minder aandelen over in de markt en stijgt de waarde per overblijvend aandeel.

De winst per aandeel zal dan stijgen, en het ook het dividend per aandeel. Dit is onder normale omstandigheden zeer positief voor de bestaande aandeelhouders.

Het kan echter ook zijn dat aandeelhouders geen liefhebber zijn van de inkoop van eigen aandelen, wanneer dit aan een te hoge koers gebeurd. Op die manier vernietigd de onderneming namelijk aandeelhouderswaarde.

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.