Best Turbo

Bij de BEST Turbo’s (Barrier Equal Strike) is het stoploss-niveau gelijk aan het financieringsniveau. Bij een klassieke Turbo ligt dit niveau nooit gelijk aan elkaar. Het stoploss-niveau ligt dan hoger. Omdat het stoploss-niveau bij de BEST Turbo, gelijk ligt aan het financieringsniveau, betekent dit dus eigenlijk dat de stoploss veel ruimer is.

Waardoor de BEST Turbo’s pas beëindigd worden indien het financieringsniveau wordt bereikt. Hierdoor kan de hefboom veel hoger zijn dan bij klassieke Turbo’s, maar heb je geen restwaarde die overblijft.

 

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.