Risicoprofiel

risicoprofielEen risicoprofiel heeft meerdere betekenissen.

Enerzijds geeft een risicoprofiel van een aandeel of beleggingsfonds weer hoe hoog de volatiliteit van dat aandeel of fonds is. Dit wordt gemeten aan de hand van de standaarddeviatie.

Hoe groter de standaarddeviatie, hoe groter de volatiliteit.

Normaal geldt het volgende:

  • Een lage volatiliteit = een standaarddeviatie tussen de 0 en 13.34.
  • Een gemiddeld risicoprofiel = een standaarddeviatie die valt tussen de 13.34 en 26.67.
  • Een standaarddeviatie boven de 26.67 = een hoog risico.

Natuurlijk hoeft een hoge volatiliteit niet echt te betekenen dat een belegging zeer risicovol is. Het geeft gewoon weer hoe hard een aandeel schommelt in waarde op de beurs.

Anderzijds, kan het ook gaan omtrent het risicoprofiel van een belegger.

Risicoprofiel van een belegger

Wanneer beleggers spreken over hun eigen risicoprofiel, dan verwijst dit naar het risico dat ze bereid zijn te nemen op de beurs. Meestal heb je vier soorten risicoprofielen: Zeer defensief, defensief, dynamisch en zeer dynamisch. Bij de opmaak van een risicoprofiel wordt rekening gehouden met: je financiële situatie, je kennis en ervaring met beleggingen, je beleggingsdoelstellingen en je houding tegenover risico.

Zeer defensief risicoprofiel

Als je een zeer defensief risicoprofiel hebt, dan beleg je voornamelijk in producten die je toelaten om snel weer over jouw belegd kapitaal te beschikken. Beleggingen die amper in waarde schommelen (lage volatiliteit) zijn dan ook de beste optie. Dat zorgt voor een gering risico. Je hebt ook een korte beleggingshorizon omdat je altijd over je geld wil kunnen beschikken, dus dan is het meestal niet slim om te beleggen in aandelen. Aandelen moet je namelijk kopen met oog op de lange termijn. Enkel beleggingen met kapitaalgarantie lijken hier de beste optie. Zekerheid boven alles.

Defensief risicoprofiel

Ben je een defensieve belegger, dan leg je de nadruk nog steeds op veiligheid. Je bent bereid wat meer risico te lopen in vergelijking met een zeer defensieve belegger. Ook kun je een deel van jouw vermogen voor wat langere tijd missen, 3 tot 5 jaar. Je kiest in grote mate voor rentedragende beleggingen, of beleggingen met kapitaalgarantie. Maar een kleine portie van je vermogen zal in aandelen belegd worden. Een goede spreiding blijft van belang.

Dynamisch risicoprofiel

Als dynamische belegger ga je voor een potentieel hoger rendement op iets langere termijn (5 tot 7 jaar). Jouw beleggingen zijn dan best zowat gelijk verdeeld tussen aandelen (50%) en rentedragende beleggingen (50%). Dat evenwicht vertaalt zich in normale marktomstandigheden in een voor jou gunstige balans tussen rendement en risico. Je weet evenwel dat koersdalingen zich kunnen voordoen en je ligt er niet wakker van dat 20% of meer van je vermogen tijdelijk kan verdwijnen door een marktcrash.

Zeer dynamisch risicoprofiel

Als zeer dynamische belegger ligt de focus van je beleggingen voornamelijk op aandelen. Een hoog rendement is echt iets waar jij voor gaat. Grote schommelingen in de waarde van je beleggingen deren je niet. Je ligt niet wakker van een daling van 50%. Je kiest in dit geval maar voor een klein deel voor beleggingsvormen met kapitaalbescherming of rentedragende beleggingen. Het grote gewicht aandelen biedt jou dan ook kans op een hoger rendement, maar houdt ook grotere risico’s in. Waarschijnlijk zal je iets minder spreiden, omdat je bepaalde specifieke aandelen in je portefeuille wil opnemen.

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.