Opkomende markten

opkomende marktenOpkomende markten zijn markten die nog jong zijn, waar er heel wat vooruitgang geboekt wordt.

Een markt kan verwijzen naar een geografische markt (landen), maar ook naar sectoren of industrieën.

Wanneer men spreek over opkomende markten, dan gaat het dus over sectoren/industrieën/landen die ofwel heel wat vooruitgang boeken op socio-economisch gebied en hierdoor aantrekkelijk zijn voor beleggers, ofwel over sectoren die opkomend zijn en in de toekomst nog heel wat kunnen groeien.

Opkomende markten worden ook wel emerging markets genoemd.

De BRIC-landen

De bekendste groeilanden zijn de BRIC, een acroniem voor Brazilië, Rusland, India en China.

Waar de westerse economieën kampen met slechtere economische vooruitzichten ten gevolge van de financiële crisis, hoge schulden en de vergrijzing, gaat het in de opkomende landen relatief voorspoedig. De bevolking en de economie groeien er en de welvaart neemt er toe. Verwacht wordt dat de opkomende markten sneller zullen groeien dan het Westen. Bepaalde westerse landen zullen zelfs voorbijgestoken worden qua economische groei.

Voor 2017 verwacht het IMF ongeveer 2% groei voor ontwikkelden landen en 4,9% groei voor groeilanden.

Risico’s van opkomende markten

De belangrijkste risico’s van groeilanden zijn politieke ontwikkelingen, valutaschommelingen en andere economische ontwikkelingen.

Omdat opkomende landen vaak te maken met politieke corruptie of socialistische/populistische politici vormen zij altijd een gevaar voor de democratie en de economische vooruitgang van een land.

Veel groeilanden zijn ook afhankelijk van het exporteren van natuurlijke grondstoffen. Wanneer de wereldeconomie het even wat minder doet, dan heeft dit tot gevolg dat de export vermindert. Hierdoor kan een land snel in de problemen komen. Een daling van de munt is ook een gevolg.

Beleggen in groeilanden is dus geen sinecure.

Enkele groeiende sectoren

Enkele voorbeelden van groeiende sectoren zijn: hernieuwbare energie, lithium, de zorgsector, e-commerce, biotechnologie, marihuana, videogames, … etc.

 

Opkomende markten of sectoren kunnen enkel groeien indien ze kunnen meesurfen op bepaalde langetermijntrends.

Het is dus belangrijk dat je als belegger probeert te bepalen welke trends in je voordeel spelen (zoals de vergrijzing) en welke niet.

Let wel op: Omdat je als belegger rekent op groei in de toekomst, en de toekomst nog helemaal niet vastligt, is er altijd een onzekerheid verbonden aan groeibeleggingen.

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.