Fonds

Kennisbank
Fonds

Een fonds is een organisatie waarbij meerdere partijen geld inbrengen zodat men met het totale vermogen gezamenlijk dingen kan bereiken.

Er bestaan meerdere soorten fondsen, maar wanneer er binnen de financiële sector gesproken wordt over een fonds dan gaat het meestal over een beleggingsfonds.

Er bestaan ook andere fondsen zoals een trust, een ziekenfonds, een werkloosheidsfonds, een klimaatfonds, etc.

Bij een beleggingsfonds wordt het geld van beleggers samengelegd om zo het fondsvermogen te vormen. Met dit geld worden dan investeringen gemaakt door een fondsbeheerder met als doel om het kapitaal te laten groeien. Inkomsten van een fonds kunnen heel divers zijn. Denk maar aan intresten, dividenden, huurinkomsten, etc. Ook kunnen er binnen het fonds waardeschommelingen zijn van de waarde van de beleggingen. Na een periode wordt de balans van een fonds opgemaakt en kijkt men naar alle inkomsten t.o.v. de kosten. Indien er een winst geboekt wordt, dan keer het fonds mogelijks een dividend uit. Sommige fondsen kiezen er echter voor om winsten bij te houden en te kapitaliseren.

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.